Bắc Bình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Nông nghiệp Sinh thái EcoVi Giới thiệu về Công ty Cổ phần Nông nghiệp Sinh thái EcoVi Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màn của Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Đông Á. Ảnh: Nguyễn Thanh Hệ thống bơm đưa nước tưới từ Sông…

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Nông nghiệp Sinh thái EcoVi
Giới thiệu về Công ty Cổ phần Nông nghiệp Sinh thái EcoVi

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màn của Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Đông Á. Ảnh: Nguyễn Thanh
Hệ thống bơm đưa nước tưới từ Sông Lũy về phục vụ Khu nông nghiệp công nghệ cao của huyện Bắc Bình và các khu vực lân cận. Ảnh: Nguyễn Thanh

Phát huy lợi thế đó, huyện Bắc Bình đã sớm triển khai nhiều dự án ứng dụng CNC phù hợp và hiệu quả. Sau khi Khu nông nghiệp CNC được quy hoạch, các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản được đầu tư cho hiệu quả tốt như: Nuôi bò CNC, trồng dưa lưới, thanh long giàn…

Mô hình chăn nuôi bò công nghệ cao của Công ty TNHH Thông Thuận trên địa bàn xã Sông Bình, huyện Bắc Bình. Ảnh: Nguyễn Thanh

Huyện cũng ban hành nhiều chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực CNC, tạo điều kiện để doanh nghiệp hưởng mức ưu đãi cao nhất theo quy định pháp luật về đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp; hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp từ nguồn kinh phí của Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao; khuyến khích các mô hình liên kết trong sản xuất – chế biến – tiêu thụ nông sản…

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màn của Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Bình Minh tại huyện Bắc Bình. Ảnh: Nguyễn Thanh
Trồng thanh long giàn trong Khu nông nghiệp công nghệ cao huyện Bắc Bình. Ảnh: Nguyễn Thanh

Trong định hướng phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng CNC, huyện Bắc Bình đã tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), đồng thời phối hợp triển khai đầu tư xây dựng vùng nông nghiệp CNC 2.000 ha để triển khai các dự án nông nghiệp theo hướng hiện đại. Để từng bước thay đổi nhận thức của đồng bào, chuyển dần từ sản xuất truyền thống sang ứng dụng CNC, huyện Bắc Bình còn chú trọng thu hút các nhà khoa học, doanh nghiệp đầu tư chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Một góc khu trồng trọt của Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Đông Á tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình. Ảnh: Nguyễn Thanh

Với định hướng sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC, huyện Bắc Bình đã và đang xây dựng một nền nông nghiệp sạch, phát triển nhanh, bền vững, không ảnh hưởng đến môi trường, phù hợp với xu thế chuyển dịch của kinh tế thế giới theo hướng “xanh” và “thông minh”.

Nguyễn Thanh

Bạn đang xem bài viết: Bắc Bình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts