Bài 8. Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu Á (Địa lý 8)

Nông Nghiệp Nhật Bản Hiện Đại Đến Mức Nào? Nông Nghiệp Nhật Bản Hiện Đại Đến Mức Nào? 1. Nông nghiệp– Nền kinh tế nhiều nước châu Á chủ yếu vẩn dựa vào nông nghiệp.– Sự phát triển nông nghiệp của các nước châu Á không đồng đều:+ Có hai khu vực có cây trồng…

Nông Nghiệp Nhật Bản Hiện Đại Đến Mức Nào?
Nông Nghiệp Nhật Bản Hiện Đại Đến Mức Nào?

1. Nông nghiệp
– Nền kinh tế nhiều nước châu Á chủ yếu vẩn dựa vào nông nghiệp.
– Sự phát triển nông nghiệp của các nước châu Á không đồng đều:
+ Có hai khu vực có cây trồng và vật nuôi khác nhau: khu vực khí hậu gió mùa với nông nghiệp phát triển mạnh mẽ.
+ Khu vực khí hậu lục địa nông nghiệp chậm phát triển.
– Sản xuất lương thực chủ yếu là lúa nước ở nhiều nước như Ấn Độ,Trung Quốc, Thái Lan, Việt nam đã đạt nhiều kết quả vượt bậc từ những quốc gia thiếu lương thực nay trở thành các quốc gia xuất khẩu lương thực hàng đầu thế giới.

Hinh 8.1. Lược đồ phân bố các cây trồng, vật nuôi ở châu Á

Hinh 8.2. Biểu đồ tỉ lệ sản lượng lúa gạo của một số quốc gia châu Á so với thế giới (%) năm 2003

2. Công nghiệp
Được ưu tiên phát triển:
– Công nghiệp khai khoáng phát triển ở nhiều nước khác nhau tạo nguồn nguyên liệu, nhiên liệu cho sản xuất trong nước và nguồn hàng xuất khẩu.
– Công nghiệp phát triển không đồng đều ở các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po là các nước công nghiệp có trình độ phát triển cao.

3.Dịch vụ
Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po là những nước có dịch vụ phát triển cao.

TRẢ LỜI CÂU HỎI LIÊN QUAN

? (trang 28 SGK Địa lý 8) Thành tựu về nông nghiệp của các nước châu Á được biểu hiện như thế nào ?
– Sản lượng lúa gạo của toàn bộ châu lục rất cao,chiếm tới 93% sản lượng lúa gạo thế giới.
– Hai nước có số dân đông nhất thế giới hiện nay là Trung Quốc và Ấn Độ trước đây thường xuyên thiếu hụt lương thực thì nay đã đủ dùng và còn thừa để xuất khẩu.
– Một số nước như Thái Lan, Việt Nam không những đủ lương thực mà hiện nay còn là những nước xuất khẩu gạo thứ nhất và thứ hai trên thế giới.

? (trang 28 SGK Địa lý 8) Dựa vào nguồn tài nguyên nào mà một số nước Tây Nam Á lại trở thành những nước có thu nhập cao ?
Các nước Tây Nam Á dựa vào tài nguyên:
– Dầu mỏ
– Khí đốt.

? (trang 28 SGK Địa lý 8) Dựa vào kiến thức đã học, em hãy ghi tên các nước và vùng lãnh thổ châu Á đã đạt được thành tựu lớn trong phát triển nông nghiệp hoặc công nghiệp theo mẫu bảng dưới đây:

Ngành kinh tế

Nhóm nước

Tên các nước

và vùng lãnh thổ

Nông nghiệpCác nước đông dân

sản xuất đủ lương thực.

Trung Quốc, Ấn Độ

Các nước xuất khẩu

nhiều gạo

Thái Lan, Việt Nam

Công nghiệpCường quốc công nghiệp.

Nhật Bản

Các nước và vùng lãnh thổ

công nghiệp mới.

Hàn Quốc, Xin-ga-po, Đài Loan

Xem thêm về Châu Á tại đây!

Bạn đang xem bài viết: Bài 8. Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu Á (Địa lý 8). Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts