Chi tiết mẫu mới nhất tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức?

Hướng dẫn viết tờ khai thuế khi chuyển nhượng, tặng cho bất động sản || Người học luật Hướng dẫn viết tờ khai thuế khi chuyển nhượng, tặng cho bất động sản || Người học luật Chi tiết mẫu mới nhất tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình,…

Hướng dẫn viết tờ khai thuế khi chuyển nhượng, tặng cho bất động sản || Người học luật
Hướng dẫn viết tờ khai thuế khi chuyển nhượng, tặng cho bất động sản || Người học luật

Chi tiết mẫu mới nhất tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức?

  • Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân trừ chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất?
  • Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp áp dụng đối với tổ chức?
  • Mẫu tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân kê khai tổng hợp đất ở?
  • Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất?

Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân trừ chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất?

Căn cứ Mục IX Phụ lục II ban hành kèm hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định mẫu 01/TK-SDDPNN như sau:

Tải Biểu mẫu 01/TK-SDDPNN: Tại đây

Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp áp dụng đối với tổ chức?

Căn cứ Mục IX Phụ lục II ban hành kèm hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định mẫu 02/TK-SDDPNN như sau:

Tải Biểu mẫu 02/TK-SDDPNN: Tại đây

Chi tiết mẫu mới nhất tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức?

Mẫu tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân kê khai tổng hợp đất ở?

Căn cứ Mục IX Phụ lục II ban hành kèm hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định mẫu 03/TKTH-SDDPNN như sau:

Tải Biểu mẫu 03/TKTH-SDDPNN: Tại đây

Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất?

Căn cứ Mục IX Phụ lục II ban hành kèm hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định mẫu 04/TK-SDDPNN như sau:

Tải Biểu mẫu 04/TK-SDDPNN: Tại đây

Trên đây là biểu mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mới nhất mà người dân cần biết khi thực hiện khai thuế nhằm đảm bảo đúng pháp luật.


Diệp Khánh Linh

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có thể đặt câu hỏi tại đây.

  • Nguyên tắc làm việc của Kiểm sát viên VKSND tối cao khi không giữ chức vụ lãnh đạo và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Kiểm sát viên như thế nào?
  • Hình thức xử phạt trục xuất trong xử lý vi phạm hành chính áp dụng với đối tượng nào theo quy định?
  • Thẩm định kết quả đánh giá ngoài đối với kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo các bước như thế nào?
  • Sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước dành cho hoạt động khoa học và công nghệ sai mục đích bị xử phạt như thế nào?
  • Chánh văn phòng Tổng cục Quản lý đất đai được ký thừa lệnh Tổng cục trưởng các văn bản hành chính khi nào?

Bạn đang xem bài viết: Chi tiết mẫu mới nhất tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức?. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts