Có phải gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp không?

Đất nông nghiệp hết thời hạn sử dụng có được chuyển nhượng hay không? Đất nông nghiệp hết thời hạn sử dụng có được chuyển nhượng hay không? Thứ tư, 04/08/2021 21:23 (GMT+7) (ĐCSVN) – Bạn đọc Nguyễn Ánh, tại địa chỉ huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng hỏi: Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử…

Đất nông nghiệp hết thời hạn sử dụng có được chuyển nhượng hay không?
Đất nông nghiệp hết thời hạn sử dụng có được chuyển nhượng hay không?

Thứ tư, 04/08/2021 21:23 (GMT+7)

(ĐCSVN) – Bạn đọc Nguyễn Ánh, tại địa chỉ huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng hỏi: Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất nông nghiệp hết hạn có phải gia hạn không, nếu được sẽ tiếp tục sử dụng với thời hạn là bao nhiêu năm?

Trả lời:

left
center
right
del
Gia đình không thực hiện thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất thì vẫn tiếp tục sử dụng mảnh đất với thời hạn là 50 năm. (Ảnh HC)

Căn cứ tại khoản 1 Điều 126 Luật đất đai 2013 (Luật số: 45/2013/QH13, ngày 29/11/2013) quy định:

Điều 126. Đất sử dụng có thời hạn.

1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.

Theo quy định nêu trên thì khi hết thời gian sử dụng gia đình bạn có quyền gia hạn để tiếp tục sử dụng với thời hạn là 50 năm.

Tại Khoản 2 Điều 74 Nghị định 43/2014 (Số: 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014) quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai như sau:

Điều 74. Trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, căn cứ quy định trên, khi hết thời hạn sử dụng đất thì thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất không phải là thủ tục bắt buộc và gia đình bạn sẽ tiếp tục sử dụng đất với thời hạn 50 năm hoặc gia đình bạn có thể làm thủ tục để điều chỉnh thời hạn quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, pháp luật đất đai hiện hành không quy định về việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất, vì vậy nếu gia đình không thực hiện thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất thì vẫn tiếp tục sử dụng mảnh đất trên./.

Ban Bạn đọc – Cộng tác viên

Bạn đang xem bài viết: Có phải gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp không?. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts