Cử nhân Đại học chính quy Song ngành Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế (Song bằng) – CỔNG TUYỂN SINH UEH

Nông dân cần chuyển sang tư duy kinh tế nông nghiệp | VTC16 Nông dân cần chuyển sang tư duy kinh tế nông nghiệp | VTC16 Trúng tuyển vào ngành Kinh doanh nông nghiệp sinh viên có cơ hội đăng ký chương trình song ngành tích hợp học trong tổng thời gian khoảng 4 năm…

Nông dân cần chuyển sang tư duy kinh tế nông nghiệp | VTC16
Nông dân cần chuyển sang tư duy kinh tế nông nghiệp | VTC16

Trúng tuyển vào ngành Kinh doanh nông nghiệp sinh viên có cơ hội đăng ký chương trình song ngành tích hợp học trong tổng thời gian khoảng 4 năm để cùng lúc sở hữu bằng cử nhân Kinh doanh nông nghiệp và bằng cử nhân Kinh doanh quốc tế. Đặc biệt, các học phần chỉ thuộc ngành Kinh doanh quốc tế trong song ngành tích hợp được giảm 50% học phí; và bằng cử nhân của ngành học thứ hai từ song ngành tích hợp hoàn toàn giống với bằng cử nhân Kinh doanh quốc tế.

Chương trình song ngành tích hợp Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế hướng đến cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng về hoạt động kinh doanh quốc tế; quan hệ kinh tế quốc tế; quản trị công ty đa quốc gia; quản trị nhân sự, marketing, và logistics quốc tế; quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu; nâng cao năng lực ngoại ngữ cùng các kiến thức và kỹ năng về kinh doanh nông nghiệp để sẵn sàng làm việc kinh doanh trong môi trường đa quốc gia của các tập đoàn toàn cầu trong lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm.

Chương trình đào tạo tại TP.HCM (mã trường KSA) và Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV).

Sinh viên trúng tuyển vào chương trình đào tạo Kinh doanh nông nghiệp có thể đăng ký học song ngành tích hợp Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế.

Bạn đang xem bài viết: Cử nhân Đại học chính quy Song ngành Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế (Song bằng) – CỔNG TUYỂN SINH UEH. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts