Đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản

Nông dân huyện Châu Đức: Ổn định kinh tế từ chuyển đổi cây trồng | BRTgo Nông dân huyện Châu Đức: Ổn định kinh tế từ chuyển đổi cây trồng | BRTgo Sáng 12/9, Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện Châu Đức tổ chức tập huấn thực hiện chính sách khuyến khích…

Nông dân huyện Châu Đức: Ổn định kinh tế từ chuyển đổi cây trồng | BRTgo
Nông dân huyện Châu Đức: Ổn định kinh tế từ chuyển đổi cây trồng | BRTgo

Sáng 12/9, Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện Châu Đức tổ chức tập huấn thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị quyết số 21/2020/HQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh.

Ông Đỗ Chí Khởi, Trưởng Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện Châu Đức triển khai chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị quyết số 21 của HĐND tỉnh.

Tham gia lớp tập huấn có hơn 75 cán bộ, công chức các Hội đoàn thể và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Hội nghị đã triển khai các nội dung của Nghị định số 98 ngày 5/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị quyết số 21/2020/HQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Thống kê, đánh giá kết quả hoạt động của các HTX, tổ hợp tác nông nghiệp trên địa bàn huyện…

Tổ hợp tác nuôi cá nước ngọt Suối Rao (thôn 1, xã Suối Rao) hiện có 32 hộ thành viên, với diện tích ao nuôi 55 ha, sản lượng khoảng 750 tấn cá/năm được các doanh nghiệp thu mua tận ao.

Theo ông Đỗ Chí Khởi, Trưởng Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện Châu Đức, kinh tế tập thể là hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Điển hình như tổ hợp tác nuôi cá nước ngọt (xã Suối Rao); tổ hợp tác sản xuất nấm linh chi (xã Xà Bang); tổ hợp tác nuôi dê thịt và dê sinh sản; tổ hợp tác nuôi thỏ (xã Nghĩa Thành); HTX Ca cao Châu Đức (xã Bình Giã); HTX Sầu riêng 9 Bê (xã Láng Lớn)… đã phát huy được vai trò liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG

Bạn đang xem bài viết: Đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts