Điện Biên: Xác minh nội dung phản ánh về mỏ vàng Phì Nhừ

(TN&MT) – UBND tỉnh Điện Biên vừa có công văn 674/UBND-KTN gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Điện Biên Đông, kiểm tra, xác minh nội dung phản ảnh của Báo Tài nguyên và Môi trường và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy Điện Biên về quản lý mỏ vàng…

(TN&MT) – UBND tỉnh Điện Biên vừa có công văn 674/UBND-KTN gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Điện Biên Đông, kiểm tra, xác minh nội dung phản ảnh của Báo Tài nguyên và Môi trường và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy Điện Biên về quản lý mỏ vàng bản Háng Trợ, xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông.

Nội dung công văn

Theo đó, UBND tỉnh Điện Biên giao Sở tài nguyên Và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Điện Biên Đông, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan: Kiểm tra, làm rõ những nội dung phản ảnh về hoạt động của mỏ vàng Háng Trợ, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, do Báo Tài nguyên và Môi Trường, phản ánh qua phóng sự “Đất Dữ Phì Nhừ: đăng 3 kỳ trên báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường: Kỳ 1: “Công ty “Chạy làng” dân nghèo chịu trận”, ngày 07/02; Kỳ 2: “Phu vàng chốn thâm sơn”, ngày 09/02; Kỳ 3: “Hiển hiện nỗi lo môi trường”, ngày 14/02/2017; Yêu cầu tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên và trả lời cơ quan báo chí, thời gian hoàn thành trước ngày 24/3/2017.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan, huyện Điện Biên Đông khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Điện Biên tại Thông báo số 74-TB/VPTU, ngày 20/10/2016 về Thông báo kết luận của thường trực Tỉnh ủy Điện Biên tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Biên Đông; Văn bản số 3346/UBND-TH, ngày 27/10/2016 và văn bản số: 3092/UBND-KTN, ngày 07/10/2016 về hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ vàng bản Háng Trợ, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông. Thời gian để các đơn vị hoàn thành, báo cáo về UBND tỉnh Điện Biên trước ngày 24/03/2017.

Nam Hương

Bạn đang xem bài viết: Điện Biên: Xác minh nội dung phản ánh về mỏ vàng Phì Nhừ. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts