Điều kiện, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

cuộc sống người dân du mục MÔNG CỔ – thuyết minh cuộc sống người dân du mục MÔNG CỔ – thuyết minh Điều kiện, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp (Ảnh minh họa) Hộ gia đình, cá nhân được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp khi đáp ứng đủ…

cuộc sống người dân du mục MÔNG CỔ – thuyết minh
cuộc sống người dân du mục MÔNG CỔ – thuyết minh

Điều kiện, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp (Ảnh minh họa)

Hộ gia đình, cá nhân được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013;

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

– Sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao đất, do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác.

– Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng xã, phường, thị trấn cho hộ gia đình, cá nhân khác để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

(Khoản 1 Điều 168, khoản 1 Điều 188, Điều 190 Luật Đất đai 2013)

Theo quy định tại Điều 190 Luật Đất đai 2013, thì khi hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp sẽ không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.

* Hồ sơ:

– Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04đ/ĐK của từng hộ gia đình, cá nhân;

Mẫu số 04đ/ĐK

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp hoặc bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất đang thế chấp tại tổ chức tín dụng;

– Văn bản thỏa thuận về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

– Phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;

– Biên bản giao nhận ruộng đất theo phương án “dồn điền đổi thửa” (nếu có).

* Nơi nộp hồ sơ:

Người sử dụng đất có thể nộp hồ sơ tại các nơi sau đây:

– Nộp tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu;

– Nộp tại bộ phận một cửa nếu địa phương đã thành lập bộ phận một cửa;

– Nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nếu địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai;

– Nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nếu địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai.

* Hồ sơ:

– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK.

Mẫu số 09/ĐK

Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thì phải thể hiện tổng diện tích nhận chuyển quyền tại điểm 4 Mục I của Mẫu số 09/ĐK (Lý do biến động) như sau:

+ “Nhận … (ghi hình thức chuyển quyền sử dụng đất) …m2 đất (ghi diện tích đất nhận chuyển quyền);

+ Tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng do nhận chuyển quyền và đã đăng ký chuyển quyền sử dụng đất từ ngày 01/7/2007 đến trước ngày 01/7/2014 là … m2 và từ ngày 01/7/2014 đến nay là … m2 (ghi cụ thể diện tích nhận chuyển quyền theo từng loại đất, từng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)”;

– Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định.

Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

– Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư;

– Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất.

* Nơi nộp hồ sơ:

Người sử dụng đất có thể nộp hồ sơ tại các nơi sau đây:

– Nộp tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu;

– Nộp tại bộ phận một cửa nếu địa phương đã thành lập bộ phận một cửa;

– Nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai;

– Nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nếu địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai.

(Khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP)

>>> Xem thêm: Trường hợp nào được phép chuyển mục đích sử dụng đất? Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm những gì theo quy định của Luật đất đai?

Đất thổ cư là gì? Chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư có tốn tiền không? Thẩm quyền chuyển đất thổ cư thuộc về ai?

Chuyển mục đích sử dụng đất giữa các loại đất khác nhóm đất có phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay không? Có phải cá nhân, tổ chức sử dụng đất xây dựng kinh doanh nhà ở đều được giao đất có thu tiền sử dụng đất?

Tổng hợp bản án chuyển nhượng QSD đất bằng giấy viết tay được Tòa án tuyên có hiệu lực

Diễm My

Bạn đang xem bài viết: Điều kiện, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts