Điều kiện về vùng nuôi để được xây nhà nuôi chim yến là gì? Xây nhà nuôi chim yến phải tuân thủ thực hiện theo các yêu cầu gì?

NUÔI CHIM CÁ và QUẢ BÁO đáng sợ khuyên bạn nên dừng tay – Truyện Nhân Quả Phật Giáo NUÔI CHIM CÁ và QUẢ BÁO đáng sợ khuyên bạn nên dừng tay – Truyện Nhân Quả Phật Giáo Điều kiện về vùng nuôi để được xây nhà nuôi chim yến là gì? Xây nhà nuôi…

NUÔI CHIM CÁ và QUẢ BÁO đáng sợ khuyên bạn nên dừng tay – Truyện Nhân Quả Phật Giáo
NUÔI CHIM CÁ và QUẢ BÁO đáng sợ khuyên bạn nên dừng tay – Truyện Nhân Quả Phật Giáo

Điều kiện về vùng nuôi để được xây nhà nuôi chim yến là gì? Xây nhà nuôi chim yến phải tuân thủ thực hiện theo các yêu cầu gì?

Điều kiện về vùng nuôi để được xây nhà nuôi chim yến là gì?

Tại khoản 1 Điều 25 Nghị định 13/2020/NĐ-CP quy định về vùng nuôi chim yến như sau:

“Điều 25. Quản lý nuôi chim yến

1. Quy định về vùng nuôi chim yến:

a) Vùng nuôi chim yến do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;

b) Vùng nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến, phù hợp điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương và không gây ảnh hưởng đến đời sống của cư dân tại khu vực nuôi chim yến.”

Theo quy định trên thì vùng nuôi chim yến sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định nhưng phải đảm bảo phù hợp tập tính hoạt động của chim yến, phù hợp điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương và không gây ảnh hưởng đến đời sống của cư dân xung quanh.

Về nội dung này chị nên liên hệ các cơ quan chức năng tại địa phương để biết chính xác hơn.

Xây nhà nuôi chim yến phải tuân thủ thực hiện theo các yêu cầu gì? (Hình từ Internet)

Xây nhà nuôi chim yến phải thực hiện theo các yêu cầu gì?

Tại khoản 2 Điều 25 Nghị định 13/2020/NĐ-CP có quy định về cơ sở nuôi chim yến như sau:

“Điều 25. Quản lý nuôi chim yến

2. Quy định đối với cơ sở nuôi chim yến:

a) Nhà yến, trang thiết bị sử dụng cho hoạt động nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến.

Trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì phải giữ nguyên trạng, không được cơi nới;

b) Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động nuôi chim yến, có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

c) Có hồ sơ ghi chép và lưu trữ thông tin về hoạt động nuôi chim yến, sơ chế, bảo quản tổ yến bảo đảm truy xuất được nguồn gốc sản phẩm chim yến;

d) Thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến có cường độ âm thanh đo tại miệng loa không vượt quá 70 dBA (đề xi ben A); thời gian phát loa phóng để dẫn dụ chim yến từ 5 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 19 giờ mỗi ngày, trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản này;

đ) Trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300 m thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh;

e) Không săn bắt; không dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài mục đích nuôi chim yến để khai thác tổ yến, nghiên cứu khoa học.”

Như vậy khi xây nhà nuôi chim yến phải đảm bảo thực hiện các yêu cầu nên trên. Đồng thời còn phải đáp ứng về cá yêu cầu đối với hoạt động khai thác, sơ chế, bảo quản tổ yến được quy định tại khoản 3 cùng Điều trên như sau:

“3. Tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, sơ chế, bảo quản tổ yến phải thực hiện các yêu cầu sau:

a) Ban hành và tuân thủ quy trình kỹ thuật khai thác, sơ chế, bảo quản tổ yến;

b) Khu vực, nhà, xưởng phục vụ sơ chế, bảo quản tổ yến phải cách xa nguồn gây ô nhiễm, đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm;

c) Có biện pháp ngăn ngừa, xử lý phù hợp để bảo đảm sinh vật gây hại không xâm nhập vào khu vực sơ chế, bảo quản tổ yến;

d) Có nguồn nước sử dụng trong sơ chế tổ yến đạt yêu cầu tiêu chuẩn nước sinh hoạt;

đ) Tổ yến sau sơ chế phải bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này.”

Trường hợp không tuân thủ các yêu cầu khi nuôi chim yến thì sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trong khi nuôi chim yến nếu người nuôi không tuân thủ đúng các yêu cầu về nuôi chim yến theo các quy định đã nêu thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 27 Nghị định 14/2021/NĐ-CP như sau:

“Điều 27. Vi phạm quy định về hoạt động nuôi chim yến

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng loa phóng phát âm thanh để dẫn dụ chim yến trong trường hợp nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300 m hoạt động trước ngày Nghị định số 13/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sử dụng thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến vượt mức tiếng ồn tối đa cho phép theo quy định;

b) Phát âm thanh để dẫn dụ chim yến ngoài khoảng thời gian theo quy định.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi săn bắt, dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài mục đích nuôi chim yến để khai thác tổ yến hoặc nghiên cứu khoa học.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc thực hiện biện pháp giảm tiếng ồn theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Buộc thả chim yến về môi trường tự nhiên đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.”

Lưu ý: Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 14/2021/NĐ-CP thì mức phạt trên chỉ áp dụng đối với cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.


Ngô Diễm Quỳnh

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Nuôi chim yến có thể đặt câu hỏi tại đây.

  • Nội dung quản lý cán bộ Ngân hàng Nhà nước gồm mấy nội dung chính? Thẩm quyền quản lý của Thống đốc NHNN?
  • Lễ phục của nam sĩ quan trực thuộc Cảnh sát biển Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào?
  • Có áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với người không có năng lực trách nhiệm hành chính không?
  • Trong thời gian tập sự mà người tập sự hành nghề Thừa phát lại được tuyển dụng công chức thì có bị chấm dứt tập sự?
  • Mẫu Tờ khai kỹ thuật mẫu giống cây trồng hiện nay? Lưu mẫu giống cây trồng nhân giống bằng phương pháp hữu tính thực hiện như thế nào?

Bạn đang xem bài viết: Điều kiện về vùng nuôi để được xây nhà nuôi chim yến là gì? Xây nhà nuôi chim yến phải tuân thủ thực hiện theo các yêu cầu gì?. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts