Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962

Lập dự toán công trình Phòng chống mối mọt năm 2021 | Quyết định 56/TWH Lập dự toán công trình Phòng chống mối mọt năm 2021 | Quyết định 56/TWH Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD Ngày 06 tháng 7 năm 2021 Bộ Nông nghiệp và…

Lập dự toán công trình Phòng chống mối mọt năm 2021 | Quyết định 56/TWH
Lập dự toán công trình Phòng chống mối mọt năm 2021 | Quyết định 56/TWH

Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD

Ngày 06 tháng 7 năm 2021 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông Nông Thôn ; về ban hành định mức chênh ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021. Định mức là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD

Căn cứ ban hành

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng;

Quyết định số 4651/QĐ-BNN-XD ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự toán chi phí thực hiện các nhiệm vụ của “Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng – Cấu phần Bộ Nông nghiệp và PTNT”;

Bấm vào đây để tải file PDF văn bản 2962/BNN-XD.

Hướng dẫn áp dụng, hiệu lực thi hành

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế các quyết định, văn bản công bố, ban hành định mức xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại phụ lục kèm theo.

Định mức ban hành kèm theo Quyết định nỳ áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân; có liên quan đến việc xác didhj chi phí đầu tư xây dựng các dự án do bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý.

Kết cấu tập định mức bao gồm 10 chương :

Chương 1 : Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng

Chương 2 : Công tác thi công đất, đá, cát

Chương 3 : Công tác khoan, phụt vữa, đóng cọc

Chương 4 : Công tác xây gạch, đá

Chương 5 : Công tác thi công kết cấu bê tông

Chương 6 : Công tác sản xuất, lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn

Chương 7 : Công tác sản xuất, lắp dựng kết cấu sắt, thép

Chương 8 : Công tác khảo sát, thí nghiệm và kiểm định

Chương 9 : Công tác tư vấn

Chương 10 : Công tác khác

Tải và áp dụng Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD trên phần mềm dự toán Eta

Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ dữ liệu định mức theo văn bản số 2962/BNN-XD; quý khách vui lòng tải, áp dụng phục vụ cho công việc.

Bước 1 : Mở phần mềm Eta, chọn phần ” Tải đơn giá “, tìm đế mục ” Thủy lợi ” để ” Tải về “. Nếu đã tải về trước đó thì chọn cập nhật.

Bước 2 : Chọn mục ” Thủy lợi ” và phần định mức để tra cứu, thực hiện công việc.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Eta )

Bạn đang xem bài viết: Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts