Đô thị hoá ở trung và nam Mĩ>

Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta – Bài 21 – Địa lí 12 – Cô Nguyễn Huyền (DỄ HIỂU NHẤT) Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta – Bài 21 – Địa lí 12 – Cô Nguyễn Huyền (DỄ HIỂU NHẤT) Đô thị hoá ở trung và nam Mĩ> Trung và Nam Mĩ đang…

Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta – Bài 21 – Địa lí 12 – Cô Nguyễn Huyền (DỄ HIỂU NHẤT)
Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta – Bài 21 – Địa lí 12 – Cô Nguyễn Huyền (DỄ HIỂU NHẤT)

Đô thị hoá ở trung và nam Mĩ>

Trung và Nam Mĩ đang dẫn đầu thế giới về tốc độ đô thị hoá. Tỉ lệ dân đô thị chiếm khoảng 75% dân số. Tuy nhiên, 35% – 45% dân đô thị phải sống ở ngoại ô, trong các khu nhà ổ chuột, với những điều kiện khó khăn.

3. Đô thị hóa

– Tốc độ độ thị hóa nhanh nhất thế giới. 75% dân số đô thị.

– Đô thị hóa không gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế. ->đô thị hóa tự phát.

– Các đô thị lớn: Xao Pao-lô, Ri-ô đe Gia-nê-rô, Bu-ê-nôt Ai-ret.

Loigiaihay.com

  • Bài 1 trang 133 sgk địa lí 7
  • Câu 1 (mục 3 – bài học 43 – trang 133) SGK Địa lí 7
  • Trả lời câu hỏi thảo luận – Bài 43 trang 133 sgk Địa lí 7
  • Giải bài tập 2 – Bài 43 trang 133 SGK Địa lí 7
  • Dân cư

>> Xem thêm

Các bài khác cùng chuyên mục

  • Quan sát hình 27.2, nhận xét về sự phân bố của các môi trường tự nhiên ở châu Phi. Giải thích vì sao lại có sự phân bố như vậy?
  • Quan sát hình 27.1, cho biết các dòng biển nóng, lạnh có ảnh hưởng tới lượng mưa các vùng ven biển châu Phi như thế nào.
  • – Dựa vào kiến thức đã học, kết hợp quan sát các hình 26.1 và 27.1, giải thích vì sao: + Châu Phi là châu lục nóng. + Khí hậu châu Phi khô, hình thành những hoang mạc lớn.
  • Giải bài 2 phần câu hỏi và bài tập trang 56 SGK Địa lí 7
  • Giải bài 2 phần câu hỏi và bài tập trang 84 SGK Địa lí 7

Bạn đang xem bài viết: Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts