Doanh nghiệp mua đất nông nghiệp để thực hiện dự án được sử dụng như thế nào?

Thu hồi đất nông nghiệp: Làm sao để tránh lãng phí? | VTC16 Thu hồi đất nông nghiệp: Làm sao để tránh lãng phí? | VTC16 Doanh nghiệp mua đất nông nghiệp để thực hiện dự án được sử dụng như thế nào? DOANH NGHIỆP MUA ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN Kiến…

Thu hồi đất nông nghiệp: Làm sao để tránh lãng phí? | VTC16
Thu hồi đất nông nghiệp: Làm sao để tránh lãng phí? | VTC16

Doanh nghiệp mua đất nông nghiệp để thực hiện dự án được sử dụng như thế nào?

DOANH NGHIỆP MUA ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Kiến thức của bạn:

Doanh nghiệp mua đất nông nghiệp để thực hiện dự án được sử dụng như thế nào?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật đất đai 2013;
  • Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định hướng dẫn Luật đất đai 2013.

Nội dung kiến thức về vấn đề doanh nghiệp mua đất nông nghiệp để thực hiện dự án:

Việc sử dụng đất của doanh nghiệp mua đất nông nghiệp để thực hiện dự án được quy định tại Khoản 29 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, bao gồm các trường hợp như sau:

1. Doanh nghiệp mua đất nông nghiệp để thực hiện dự án, đất đó không phải là đất thuê của hộ gia đình, cá nhân

Sử dụng đất trong trường hợp tổ chức kinh tế sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất thuê của hộ gia đình, cá nhân, trừ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp:

  • Nếu không chuyển mục đích sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất và không phải chuyển sang thuê đất;
  • Nếu tổ chức kinh tế xin phép chuyển mục đích sử dụng đất sang loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 57 của Luật đất đai thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, không phải chuyển sang thuê đất;

Thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của dự án đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 126 của Luật đất đai.

2. Doanh nghiệp mua đất nông nghiệp để thực hiện dự án, đất đó là đất được Nhà nước cho thuê thu tiền một lần cho cả thời gian thuê

Sử dụng đất trong trường hợp tổ chức kinh tế sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân mà đất đó do hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê thu tiền một lần cho cả thời gian thuê, trừ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp thì:

  • Được tiếp tục sử dụng đất theo hình thức thuê đất;
  • Nếu xin phép chuyển mục đích sử dụng đất sang loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp thì được tiếp tục sử dụng đất theo hình thức thuê đất, phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

Thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của dự án đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 126 của Luật đất đai.

Đối với hai trường hợp nêu trên, khi hết thời hạn sử dụng đất, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét gia hạn sử dụng đất và phải chuyển sang thuê đất theo quy định của pháp luật.

3. Doanh nghiệp mua đất nông nghiệp để chuyển mục đích sử dụng sang thực hiện dự án phi nông nghiệp

Tổ chức kinh tế sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để chuyển mục đích sử dụng sang thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thì phải chuyển sang thuê đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Thời hạn thuê đất được xác định theo thời hạn của dự án đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 126 của Luật đất đai.

Để được tư vấn chi tiết hơn về Doanh nghiệp mua đất nông nghiệp để thực hiện dự án, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi email: lienhe@luattoanquoc.com.

Luật Toàn Quốc Xin chân thành cảm ơn./

Liên kết tham khảo:

Bạn đang xem bài viết: Doanh nghiệp mua đất nông nghiệp để thực hiện dự án được sử dụng như thế nào?. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts