Đối tượng được giao nhóm đất nông nghiệp theo luật

Hồ sơ gia hạn đất nông nghiệp Hồ sơ gia hạn đất nông nghiệp Đối tượng được giao, được thuê nhóm đất nông nghiệp Nhóm đất nông nghiệp là tổng thể các loại đất có đặc tính sử dụng giống nhau, với tư cách là tư liệu sản xuất chủ yếu phục vụ cho mục…

Hồ sơ gia hạn đất nông nghiệp
Hồ sơ gia hạn đất nông nghiệp

Đối tượng được giao, được thuê nhóm đất nông nghiệp

Nhóm đất nông nghiệp là tổng thể các loại đất có đặc tính sử dụng giống nhau, với tư cách là tư liệu sản xuất chủ yếu phục vụ cho mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp như trồng chọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, … Vậy hiện nay, đối tượng nào đang được Nhà nước giao đất, cho thuê nhóm đất nông nghiệp? Cùng tìm hiểu vấn đề trên qua bài viết sau.

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng nhóm đất nông nghiệp có thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất nông nghiệp không thu tiền hoặc thuê đất theo các hình thức sau:

Hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất

Căn cứ Điều 55 Luật Đất đai 2013, Các đối tượng sau được giao đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất:

– Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức.

– Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên;

– Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp.

Hình thức cho thuê đất nông nghiệp

Căn cứ Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 quy định việc cho thuê đất nông nghiệp theo hai phương thức trả tiền đó là:

– Thuê đất trả tiền hàng năm;

– Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Như vậy, đối tượng được cho thuê nhóm đất nông nghiệp là:

*Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho các đối tượng sau:

– Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;

– Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao quy định tại Điều 129 của Luật này;

– Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

*Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm đối với đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản làm muối hoặc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản làm muối kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Xem thêm: Hiện nay pháp luật đang ghi nhận bao nhiêu loại đất?

Trên đây là tư vấn của LawKey về Đối tượng được giao đất, cho thuê nhóm đất nông nghiệp. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ với LawKey để được tư vấn, giải đáp.

Quy định của pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Quy định của pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một giao dịch dân sự. Quyền sử dụng đất là một loại quyền tàu sản trị giá […]

Chuyển nhượng hợp đồng thuê, mua nhà, công trình xây dựng có sẵn

Chuyển nhượng hợp đồng thuê, mua nhà, công trình xây dựng có sẵn

Hợp đồng thuê, mua nhà, công trình xây dựng có sẵn thuộc các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản. Các […]

Bạn đang xem bài viết: Đối tượng được giao nhóm đất nông nghiệp theo luật. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts