Đơn xin bảo lưu kết quả học tập học viện nông nghiệp Việt Nam

Trung tâm Cây Giống Việt – Học viện Nông nghiệp Việt Nam Trung tâm Cây Giống Việt – Học viện Nông nghiệp Việt Nam Đơn xin bảo lưu kết quả học tập học viện nông nghiệp Việt Nam Bạn đang xem tài liệu “Đơn xin bảo lưu kết quả học tập học viện nông nghiệp…

Trung tâm Cây Giống Việt – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trung tâm Cây Giống Việt – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập học viện nông nghiệp Việt Nam

Bạn đang xem tài liệu “Đơn xin bảo lưu kết quả học tập học viện nông nghiệp Việt Nam”, để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • don_xin_bao_luu_ket_qua_hoc_tap_hoc_vien_nong_nghiep_viet_na.doc

Nội dung text: Đơn xin bảo lưu kết quả học tập học viện nông nghiệp Việt Nam

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà nội, ngày tháng năm 20 ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP Kính gửi: – Ban giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam; – Ban quản lý đào tạo. Họ và tên: . . Sinh ngày: tháng .năm 19 Nơi sinh: . . Là học viên lớp: . Khoá: . . Chuyên ngành: Đến nay, tôi đã học và thi có kết quả của môn học. Xét điều kiện bản thân tôi hiện nay do nên tôi xin bảo lưu kết quả học tập và chuyển xuống học cùng khoá: Tôi kính mong Học viện và Ban quản lý đào tạo chấp thuận cho nguyện vọng của tôi. Tôi xin cam đoan sẽ chấp hành nghiêm chỉnh mọi nội quy, quy định của Học viện và của Ban quản lý đào tạo. Xin trân trọng cảm ơn! DUYỆT CỦA DUYỆT CỦA NGƯỜI LÀM ĐƠN BAN GIÁM ĐỐC HV BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO (Ký ghi rõ họ tên)

Bạn đang xem bài viết: Đơn xin bảo lưu kết quả học tập học viện nông nghiệp Việt Nam. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts