Đơn xin xác nhận không có đất nông nghiệp

Cách tính số tiền phải nộp khi chuyển từ đất vườn lên đất ở I Đoàn Dung. Cách tính số tiền phải nộp khi chuyển từ đất vườn lên đất ở I Đoàn Dung. Đơn xin xác nhận không có đất nông nghiệp Giấy xác nhận không có đất nông nghiệp Mẫu đơn xin xác…

Cách tính số tiền phải nộp khi chuyển từ đất vườn lên đất ở I Đoàn Dung.
Cách tính số tiền phải nộp khi chuyển từ đất vườn lên đất ở I Đoàn Dung.

Đơn xin xác nhận không có đất nông nghiệp

Giấy xác nhận không có đất nông nghiệp

Mẫu đơn xin xác nhận không có đất nông nghiệp dùng trong các trường hợp các hộ gia đình không có đất để trồng trọt xin được giao đất, xin thuê đất nông nghiệp…. Mẫu đơn bao gồm các thông tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND, lý do…..

Mẫu đơn đề nghị tiếp tục được giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân

Mẫu tờ trình chuyển mục đích sử dụng đất

Nội dung cơ bản của Đơn xác nhận không có đất nông nghiệp như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

(V/v không có đất nông nghiệp)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ………………………………………………

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ………………………. Ngày cấp: ………………………. Nơi cấp: ……………………

Nơi đăng ký HKTT: ……………………………………………………………………………………….

Tôi làm đơn này đề nghị Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) …………………………. xác nhận cho gia đình tôi một việc như sau: ……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật!

Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ NGƯỜI LÀM ĐƠN

(PHƯỜNG, THỊ TRẤN)

Mẫu đơn xin xác nhận không có đất nông nghiệp

Tham khảo thêm

 • Mẫu đơn xin thuê đất nông nghiệp Mẫu đơn xin thuê đất nông nghiệp để kinh doanh
 • Mẫu đơn xin giao đất nông nghiệp Đơn xin giao đất nông nghiệp
 • Mẫu 01/TK-SDDPNN: Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp dùng cho hộ gia đình, cá nhân 2023 Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
 • Mẫu đơn xin thuê đất Đơn xin thuê đất nông nghiệp, kinh doanh
 • Chia sẻ bởi:
 • Ngày:

Mới nhất trong tuần

 • Mẫu đơn xin đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung 2023 mới nhất
 • Mẫu biên bản vi phạm nội quy công ty
 • Mẫu báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023
 • Báo cáo kết quả thực hiện nộp ngân sách nhà nước 2023 mới nhất
 • Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã 2023
 • 4 mẫu Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo năm 2023 mới nhất
 • Kế hoạch cá nhân khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2023
 • Mẫu di chúc viết tay 2023
 • Mẫu phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức Đảng 2023 mới cập nhật
 • Mẫu giấy đề nghị cử đi công tác 2021

Bạn đang xem bài viết: Đơn xin xác nhận không có đất nông nghiệp. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts