Giải Địa Lý lớp 7 Bài 30: Kinh tế châu Phi

Thời sự Quốc tế tối 11/4 – Tin nóng Thế giới mới nhất – VNEWS Thời sự Quốc tế tối 11/4 – Tin nóng Thế giới mới nhất – VNEWS Giải Địa Lý lớp 7 Bài 30: Kinh tế châu Phi Bài 30. KINH TẾ CHÂU PHI MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC Trình bày và…

Thời sự Quốc tế tối 11/4 – Tin nóng Thế giới mới nhất – VNEWS
Thời sự Quốc tế tối 11/4 – Tin nóng Thế giới mới nhất – VNEWS

Giải Địa Lý lớp 7 Bài 30: Kinh tế châu Phi

Bài 30. KINH TẾ CHÂU PHI MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản đặc điểm kinh tế chung và các ngành kinh tế của châu Phi. Sử dụng bản đồ để trình bày các ngành kinh tế của châu Phi. KIẾN THỨC Cơ BẢN Nông nghiệp a) Ngành trồng trọt Cây công nghiệp nhiệt đới (ca cao, cà phê, cọ dầu, lạc, cao su, bông, thuốc lá, chè,…) được trồng trong các đồn điền thường thuộc sở hữu nước ngoài, theo hướng chuyên môn hoá, tổ chức sản xuất theo quy mô lớn, nhằm mục đích xuất khẩu. Các cây ăn quả cận nhiệt (nho, cam, chanh, ô liu,…) được trồng ở phần cực Bắc và cực Nam châu Phi, trong môi trường địa trung hải. Cây lương thực chiếm tỉ trọng nhỏ; hình thức canh tác nương rẫy còn khá phổ biến, kĩ thuật lạc hậu, thiếu phân bón, chủ yếu dựa vào sức người, sản lượng lương thực không đáp ứng được nhu cầu. Các loại cây chủ yếu là: kê, lúa mì, ngô, lúa gạo. b) Ngành chăn nuôi Chăn nuôi kém phát triển, chăn thả gia súc là hình thức phổ biến nhất. Các vật nuôi chủ yếu là: cừu, dê, lợn, bò. Công nghiệp Phần lớn các nước châu Phi có nền công nghiệp chậm phát triển. Giá trị sản lượng công nghiệp của châu Phi chỉ chiếm 2% toàn thế giới. Ngoài ngành khai khoáng truyền thống, nhiều nước châu Phi chỉ phát triển công nghiệp thực phẩm và lắp ráp cơ khí; chỉ ở một số nước có công nghiệp luyện kim và chế tạo máy. Trở ngại lớn nhất trong sự phát triển công nghiệp ở châu Phi là: thiếu lao động chuyên môn kĩ thuật, cơ sở vật chất lạc hậu, thiếu vốn nghiêm trọng. GỢl ý trả lời câu hỏi giữa bài Câu 1. Quan sát hình 30.1, nêu sự phân bố các cây công nghiệp chính ở châu Phi. Trả lời’. Ca cao: phân bố ở vùng duyên hải phía bắc vịnh Ghi-nê. Cà phê: phân bô” ở vùng duyên hải vịnh Ghi-nê và cao nguyên Đông Phi. Cọ dầu: phân bố ở vùng duyên hải vịnh Ghi-nê, Trung Phi và duyên hải Đông Phi. Lạc: phân bố ở Ni-giê, Ca-mơ-run, Xu-đăng, CHDC Công-gô, Dim-ba-bu-ê,… GỢI ý THực hiện câu hỏi và bài tập cuối bài Câu 1. Nêu sự khác nhau trong sản xuất cây công nghiệp và cây lương thực ở châu Phi. Trả lời: Sự khác nhau trong sản xuất cây công nghiệp và cây lương thực ở châu Phi. Cây công nghiệp: + Được trồng trong các đồn điền, theo hướng chuyên môn hóa, nhằm mục đích xuất khẩu. + Các đồn điền thuộc sở hữu của các công ti tư bản nước ngoài, tổ chức sản xuất theo quy mô lớn. Cây lương thực: + Chiêm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu trồng trọt, hình thức canh tác nương rẫy còn khá phổ biến, kĩ thuật lạc hậu, thiếu phân bón, chủ yếu dựa vào sức người. + Sản lượng lương thực không đáp ứng được nhu cầu. Câu 2. Tại sao công nghiệp châu Phi còn chậm phát triển? Kể tên một số nước tương đôi phát triển ở châu Phi. Trả lời: Công nghiệp châu Phi chậm phát triển vì 4 nguyên nhân: + Trình độ dân trí thấp. + Thiếu lao động chuyên môn kĩ thuật. + Cơ sở vật chất lạc hậu. + Thiếu vốn nghiêm trọng. Các nước có nền công nghiệp phát triển ở châu Phi là: Cộng hòa Nam Phi, An-giê-ri, Ai Cập,… nhờ thu hút được vốn đầu tư và công nghệ nước ngoài, khắc phục được phần nào bốn nguyên nhân nói trên. Câu 3. Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ dân số và sản lượng công nghiệp của châu Phi so với thế giới theo số liệu dưới đây: Dân số châu Phi chiếm 13,4% dân số’ thế giới. Sản lượng công nghiệp châu Phi chiếm 2% sản lượng công nghiệp thế giới. Qua biểu đồ, nêu nhận xét về trình độ phát triển công nghiệp của châu Phi. Trả lời: Vẽ biểu đồ: vẽ hai biểu đồ hình tròn hoặc biểu đồ ô vuông, một biểu đồ thể hiện dân số châu Phi so với thế giới, một biểu đồ thể hiện giá trị sản lượng công nghiệp châu Phi so với thế giới. + Dân số chầu Phi chiếm 13,4% dân số thế giới. + Sản lượng công nghiệp châu Phi chiếm 2% sản lượng công nghiệp thế giới. Nhận xét: Biểu đồ cho thấy công nghiệp châu Phi kém phát triển, chiếm vị trí rất nhỏ bé trong nền kinh tế thế giới. V. CÂU HỎI Tự HỌC 1. Ven vịnh Ghi-nê là nơi nổi tiếng về các cây công nghiệp: Ả. Nho, cam. B. Ca cao, cọ dầu. c. Cao su, chè. D. Cà phê, thuốc lá. Hoạt động công nghiệp chính ở châu Phì là: . Chế biến lương thực, thực phẩm. Khai thác khoáng sản. c. Dệt may. D. Khai thác rừng và chế biến lâm sản.

Bạn đang xem bài viết: Giải Địa Lý lớp 7 Bài 30: Kinh tế châu Phi. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts