Google Art Project.jpg – Wikipedia tiếng Việt

Top 5 Quảng Cáo Đần Độn Top 5 Quảng Cáo Đần Độn Tập tin:Vincent van Gogh – Wheat Field with Cypresses – Google Art Project.jpg Kích thước hình xem trước: 762×599 điểm ảnh. Độ phân giải khác: 305×240 điểm ảnh | 610×480 điểm ảnh | 976×768 điểm ảnh | 1.280×1.007 điểm ảnh | 2.560×2.014 điểm…

Top 5 Quảng Cáo Đần Độn
Top 5 Quảng Cáo Đần Độn

Tập tin:Vincent van Gogh – Wheat Field with Cypresses – Google Art Project.jpg

Tập tin:Vincent van Gogh - Wheat Field with Cypresses - Google Art Project.jpg

Kích thước hình xem trước: 762×599 điểm ảnh. Độ phân giải khác: 305×240 điểm ảnh | 610×480 điểm ảnh | 976×768 điểm ảnh | 1.280×1.007 điểm ảnh | 2.560×2.014 điểm ảnh | 3.112×2.448 điểm ảnh.

Tập tin gốc (3.112×2.448 điểm ảnh, kích thước tập tin: 7,23 MB, kiểu MIME: image/jpeg)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/giờHình xem trướcKích cỡThành viênMiêu tả
hiện tại17:01, ngày 22 tháng 2 năm 2011 3.112×2.448 (7,23 MB)Ras67Losslessly cropped with Jpegcrop – I left a narrow strip from the frame to capture the complete painting. I hope that is not a copyright problem.

Trang sử dụng tập tin

Có 1 trang tại Wikipedia tiếng Việt có liên kết đến tập tin (không hiển thị trang ở các dự án khác):

Sử dụng tập tin toàn cục

Những wiki sau đang sử dụng tập tin này:

 • Trang sử dụng tại avk.wikipedia.org
  • Trutceem ke Van Gogh
  • Warolara koe La Crau, is Montmajour kadimeon (trutca ke Van Gogh)
  • Vincent Van Gogh/Dentxo (watsa)
  • Dentxo (trutca ke Van Gogh)
  • Dentxo is Alpilles ventaxo kadimeon (trutca ke Van Gogh)
  • Arles male dentxo (trutca ke Van Gogh)
  • Dentxo dem kseway (trutca ke Van Gogh)
  • Dentxo dem denttum (trutca ke Van Gogh)
  • Warolara koe Provenca (1) (trutca ke Van Gogh)
  • Melukraf dentksent (trutca ke Van Gogh)
  • Dentxo bak ticawaltara (trutca ke Van Gogh)
  • Kusafo dentxo dem djoka (trutca ke Van Gogh)
  • Kusafo dentxo (1) (trutca ke Van Gogh)
  • Dentxo dem djoka (1) (trutca ke Van Gogh)
  • Karnizkirafa taya dem ziasik (trutca ke Van Gogh)
  • Dentxo dem djoka (2) (trutca ke Van Gogh)
  • Dentxo dem vebaltasik ba ticawaltara (trutca ke Van Gogh)
  • Dentxo dem djoka (3) (trutca ke Van Gogh)
  • Dentxo dem vebaltasik kadime ropexe ke Saint-Paul (trutca ke Van Gogh)
  • Taya dem vebaltasik is sukarn (trutca ke Van Gogh)
  • Karnizkirafa taya dem tawadayik (trutca ke Van Gogh)
  • Dentxo leve muva (trutca ke Van Gogh)
  • Dentxo kadime ropexe ke Saint-Paul (trutca ke Van Gogh)
  • Karnizkirafo dentxo is ticawaltara (trutca ke Van Gogh)
  • Kusafo dentxo (2) (trutca ke Van Gogh)
  • Dentxo koe Auvers is batakaf varn (trutca ke Van Gogh)
  • Dentxo poke Auvers (trutca ke Van Gogh)
  • Warolara koe Provenca, dem roneon Montmajour (trutca ke Van Gogh)
  • Warolara koe Provenca (2) (trutca ke Van Gogh)
  • Dentxo dem sorla is vebaltasik (trutca ke Van Gogh)
  • Dentxo leve rujodkiraf kelt (trutca ke Van Gogh)
  • Taya dem dentaf kseway (trutca ke Van Gogh)
  • Dentxo koe Auvers leve rujodkiraf kelt (trutca ke Van Gogh)
  • Dentxo dem razama (trutca ke Van Gogh)
  • Dentxo dem tcikora (trutca ke Van Gogh)
  • Taya (trutca ke Van Gogh)
  • Dentxo is kadimeon Auvers (trutca ke Van Gogh)
  • Dentaf kseway (trutca ke Van Gogh)
 • Trang sử dụng tại az.wikipedia.org
 • Trang sử dụng tại bn.wikipedia.org
 • Trang sử dụng tại ca.wikipedia.org
 • Trang sử dụng tại cs.wikipedia.org
 • Trang sử dụng tại de.wikipedia.org
 • Trang sử dụng tại el.wikipedia.org
 • Trang sử dụng tại en.wikipedia.org

Xem thêm các trang toàn cục sử dụng tập tin này.

Bạn đang xem bài viết: Google Art Project.jpg – Wikipedia tiếng Việt. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts