Hãy vẽ vòng đời của một cây có hoa mà em biết

VIẾT ĐOẠN VĂN TẢ CÂY ỔI TRONG VƯỜN QUÊ VIẾT ĐOẠN VĂN TẢ CÂY ỔI TRONG VƯỜN QUÊ Hãy vẽ vòng đời của một cây có hoa mà em biết Trả lời luyện tập trang 157 bài 34 Khoa học tự nhiên 7 sách Chân trời sáng tạo ngắn nhất mà vẫn đủ ý sẽ…

VIẾT ĐOẠN VĂN TẢ CÂY ỔI TRONG VƯỜN QUÊ
VIẾT ĐOẠN VĂN TẢ CÂY ỔI TRONG VƯỜN QUÊ

Hãy vẽ vòng đời của một cây có hoa mà em biết

Trả lời luyện tập trang 157 bài 34 Khoa học tự nhiên 7 sách Chân trời sáng tạo ngắn nhất mà vẫn đủ ý sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Khoa học tự nhiên lớp 7.

Khoa học tự nhiên lớp 7 Bài 34: Sinh trưởng và phát triển ở Sinh vật

Luyện tập trang 157 KHTN lớp 7: Hãy vẽ vòng đời của một cây có hoa mà em biết.

Trả lời:

Học sinh dựa vào vòng đời của cây cam để vẽ vòng đời của một cây có hoa như cây ổi, cây phượng vĩ, cây sấu, cây nhãn,…

Xem thêm lời giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Câu hỏi thảo luận 7 trang 157 KHTN lớp 7: Quan sát Hình 34.5 và cho biết hình thái của ếch qua các giai đoạn…

Luyện tập trang 158 KHTN lớp 7: Em hãy vẽ sơ đồ quá trình sinh trưởng và phát triển…

Vận dụng trang 158 KHTN lớp 7: Em hãy tìm hiểu thêm về vòng đời của một số loài thực vật và động vật…

Bài 1 trang 158 KHTN lớp 7: Sinh trưởng ở sinh vật là…

Bài 2 trang 158 KHTN lớp 7: Cho các bộ phận sau…

Bài 3 trang 158 KHTN lớp 7: Hãy chỉ ra dấu hiệu cho thấy sự sinh trưởng và phát triển…

Bài 4 trang 158 KHTN lớp 7: Hãy tìm hiểu về vòng đời của mối và cho biết giai đoạn nào của mối gây hại…

Mở đầu trang 155 KHTN lớp 7: Quá trình sống của loài bướm trong hình bên trải qua nhiều giai đoạn…

Câu hỏi thảo luận 1 trang 155 KHTN lớp 7: Quan sát Hình 34.1, em hãy nhận xét sự thay đổi về kích thước…

Câu hỏi thảo luận 2 trang 156 KHTN lớp 7: Quan sát Hình 34.2 và cho biết dấu hiệu sự sinh trưởng…

Câu hỏi thảo luận 3 trang 156 KHTN lớp 7: Hãy cho biết mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển…

Luyện tập trang 156 KHTN lớp 7: Nhận biết sự sinh trưởng và phát triển ở sinh vật bằng cách hoàn thành…

Câu hỏi thảo luận 4 trang 156 KHTN lớp 7: Quan sát Hình 34.3 và cho biết mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh…

Câu hỏi thảo luận 5 trang 157 KHTN lớp 7: Mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh bên có vai trò gì đối với sự sinh trưởng…

Luyện tập trang 157 KHTN lớp 7: Hãy kể tên một số loại cây có mô phân sinh bên…

Câu hỏi thảo luận 6 trang 157 KHTN lớp 7: Quan sát Hình 34.4, hãy kể tên các giai đoạn trong vòng đời của cây cam…

Xem thêm lời giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 35: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở Sinh vật

Bài 36: Thực hành chứng minh sinh trưởng và phát triển ở Thực vật, Động vật

Bài 38: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều hòa, điều khiển sinh sản ở Sinh vật

Xem thêm các chương trình khác:

 • Giải sgk Toán 7 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sbt Toán 7 – Chân trời sáng tạo
 • Lý thuyết Toán 7 – Chân trời sáng tạo
 • Soạn văn lớp 7 (hay nhất) – Chân trời sáng tạo
 • Tác giả tác phẩm Ngữ văn lớp 7 – Chân trời sáng tạo
 • Tóm tắt tác phẩm Ngữ văn lớp 7 – Chân trời sáng tạo
 • Bố cục tác phẩm Ngữ văn lớp 7 – Chân trời sáng tạo
 • Nội dung chính tác phẩm Ngữ văn lớp 7 – Chân trời sáng tạo
 • Soạn văn lớp 7 (ngắn nhất) – Chân trời sáng tạo
 • Văn mẫu lớp 7 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sgk Lịch sử 7 – Chân trời sáng tạo
 • Lý thuyết Lịch Sử 7 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sbt Lịch sử 7 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sgk Địa lí 7 – Chân trời sáng tạo
 • Lý thuyết Địa Lí 7 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sbt Địa lí 7 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sgk Tiếng Anh 7 Friend plus – Chân trời sáng tạo
 • Giải sbt Tiếng Anh 7 Friend plus– Chân trời sáng tạo
 • Giải sgk Giáo dục công dân 7 – Chân trời sáng tạo
 • Lý thuyết Giáo dục công dân 7 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sbt Giáo dục công dân 7 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sgk Công nghệ 7 – Chân trời sáng tạo
 • Lý thuyết Công nghệ 7 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sbt Công nghệ 7 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sgk Tin học 7 – Chân trời sáng tạo
 • Lý thuyết Tin học 7 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sbt Tin học 7 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sbt Hoạt động trải nghiệm 7 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sgk Hoạt động trải nghiệm 7 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sgk Giáo dục thể chất 7 – Chân trời sáng tạo
 • Giải sgk Âm nhạc 7 – Chân trời sáng tạo

Bạn đang xem bài viết: Hãy vẽ vòng đời của một cây có hoa mà em biết. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts