Hưng Thịnh Incons áp dụng công nghệ để tối ưu thi công

Nông cơ Hưng Thịnh, máy cày giá từ 25 triệu, long khánh đồng nai. Nông cơ Hưng Thịnh, máy cày giá từ 25 triệu, long khánh đồng nai. Thi công dự án luôn cần chuẩn bị nhiều phương án nhằm kiểm soát và tối ưu ở nhiều khâu. Trong đó, sự biến động giá cả…

Nông cơ Hưng Thịnh, máy cày giá từ 25 triệu, long khánh đồng nai.
Nông cơ Hưng Thịnh, máy cày giá từ 25 triệu, long khánh đồng nai.

Thi công dự án luôn cần chuẩn bị nhiều phương án nhằm kiểm soát và tối ưu ở nhiều khâu. Trong đó, sự biến động giá cả nguyên vật liệu đầu vào vốn chiếm khoảng 70% chi phí giá vốn bán hàng của dự án từ thị trường sẽ ảnh hưởng rất lớn đến biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Để giảm thiểu rủi ro này, bên cạnh sự chủ động tính toán hiệu quả trong quá trình đấu thầu dự án, đặt hàng với số lượng lớn để có giá tốt… Hưng Thịnh Incons đã ứng dụng mô hình 3D trong thi công để giải quyết xung đột và kiểm soát vật tư, hạn chế chi phí sửa chữa.

Về kỹ thuật xây dựng, công ty đảm bảo 100% hồ sơ biện pháp thi công và bản vẽ chuẩn kỹ thuật, tuân thủ ISO định kỳ và trong quá trình nghiệm thu. Về cung ứng, công ty đã tiếp nhận và xử lý toàn bộ số đề xuất, đơn hàng, hợp đồng, mời thầu theo quy trình, thực hiện mua hàng, tối ưu đơn giá phù hợp năng lực cung ứng của nhà cung cấp, năng lực thi công – tài chính của các nhà thầu phụ.

Về quản lý thi công, kết hợp với bản vẽ 2D, công ty cũng đã ứng dụng Mô hình Thông tin Xây dựng (Building Information Modeling – BIM) để kiểm soát hồ sơ thiết kế, bóc tách chi tiết khối lượng vật tư, giảm thiểu tình trạng hao hụt nguyên vật liệu.

Trong năm vừa qua, Hưng Thịnh Incons xác định đẩy mạnh chuyển đổi số cũng là yếu tố then chốt để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cũng như mức độ chuyên biệt của các loại hình sản phẩm bất động sản. Công ty tiếp tục đầu tư, hoàn thiện mô hình BIM, chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật để kết nối với các đơn vị liên quan theo yêu cầu vào cuối năm.

BIM được kỳ vọng là đòn bẩy quan trọng cho quá trình chuyển đổi số để Hưng Thịnh Incons mở rộng sang lĩnh vực phát triển các đại đô thị, hạ tầng. Bên cạnh đó, Hưng Thịnh Incons cũng chủ động đầu tư, áp dụng công nghệ xây dựng và vật liệu xây dựng mới; nghiên cứu ứng dụng vật liệu xanh sạch, nguyên vật liệu địa phương phù hợp khí hậu và thổ nhưỡng từng vùng.

Bạn đang xem bài viết: Hưng Thịnh Incons áp dụng công nghệ để tối ưu thi công. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts