Hướng dẫn thanh toán tiền nước qua Ngân hàng NN & PTNT Agribank

Hướng dẫn sử dụng Tiền gửi trực tuyến trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking Hướng dẫn sử dụng Tiền gửi trực tuyến trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking Liên kết trực tuyến trong thanh toán tiền nước với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank qua 04 kênh: 1. Ủy…

Hướng dẫn sử dụng Tiền gửi trực tuyến trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking
Hướng dẫn sử dụng Tiền gửi trực tuyến trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking

Liên kết trực tuyến trong thanh toán tiền nước với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank qua 04 kênh:

1. Ủy thác thanh toán tự động (đăng ký thanh toán tự động qua tài khoản Agribank)

2. Internet Banking

3. E-Mobile Banking

4. Trực tiếp tại các Chi nhánh/PGD của Ngân hàng Agribank

(Khi thanh toán quý khách vui lòng xem IDKH trên Giấy báo hoặc Biên nhận để nhập vào Mã khách hàng / Mã tra cứu)

INTERNET BANKING

Bước 1

:

Đăng nhập vào internet banking: https://ibank.agribank.com.vn/
Buớc 2: Chọn module “Giao dịch”
Buớc 3: Chọn “Thanh toán” → “Thanh toán tiền nuớc”
Buớc 4: Nhập mã khách hàng (IDKH in trên Giấy báo, Biên nhận hoặc Hóa đơn tiền nước) → “Tiếp tục”
Bước 5: Kiểm tra thông tin khách hàng và số tiền cần thanh toán → “Tiếp tục” để thanh toán

E-MOBILE BANKING

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng
Buớc 2: Chọn module “Thanh toán hóa đơn”
Bước 3: Chọn module “Hóa đơn tiền nước”
Buớc 4: Nhập mã khách hàng (IDKH trên Giấy báo, Biên nhận hoặc Hóa đơn tiền nước)
Bước 5: Kiểm tra số tiền cần thanh toán → Nhập mật khẩu đăng nhập ứng dụng để thanh toán → “Tiếp tục” để kết thúc giao dịch và lưu hóa đơn

Bạn đang xem bài viết: Hướng dẫn thanh toán tiền nước qua Ngân hàng NN & PTNT Agribank. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts