Hướng dẫn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Mẫu Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp mới nhất năm 2022 Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế sử dụng Mẫu Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp mới nhất năm 2022 Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế sử dụng Hướng dẫn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế…

Mẫu Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp mới nhất năm 2022 Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế sử dụng
Mẫu Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp mới nhất năm 2022 Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế sử dụng

Hướng dẫn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thứ năm, 10/02/2022 17:12 (GMT+7)

(ĐCSVN) – Cục Thuế Hà Nội vừa thực hiện hướng dẫn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chu kỳ 2022-2026 đối với tổ chức.

Theo Cục Thuế Hà Nội, căn cứ quy định tại Nghị định 126/2021/NĐ-CP, tổ chức có phát sinh thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện nộp tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp lần đầu đối với chu kỳ ổn định 2022-2026 đảm bảo quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp tiền thuế như sau:

Đối với kê khai lần đầu khi phát sinh nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thời hạn nộp thuế sẽ là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Đối với kê khai năm đầu tiên chu kỳ ổn định 5 năm thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày 1/1 năm đầu tiên chu kỳ ổn định 5 năm. Thời hạn nộp thuế sẽ là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Với kê khai khi có phát sinh thay đổi các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi. Thời hạn nộp thuế sẽ là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Đối với kê khai bổ sung khi phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế. Thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

Trong chu kỳ ổn định, nếu không có sự thay đổi về người nộp thuế và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp thì sẽ không phải kê khai lại thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thời hạn nộp thuế từ năm thứ hai trở đi trong chu kỳ ổn định là ngày 31/10.

M.P

Bạn đang xem bài viết: Hướng dẫn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts