Huyện Kim Bôi chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Huyện Kim Bôi chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số (Dân trí) – Nhiều năm qua, huyện Kim Bôi chú trọng sử dụng các nguồn lực đảm bảo an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số giúp đời sống bà con được nâng cao. Huyện Kim Bôi (Hòa…

Huyện Kim Bôi chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

(Dân trí) – Nhiều năm qua, huyện Kim Bôi chú trọng sử dụng các nguồn lực đảm bảo an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số giúp đời sống bà con được nâng cao.

Huyện Kim Bôi (Hòa Bình) có 16 xã, một thị trấn, trên 26.000 hộ dân với 4 dân tộc chính là Mường, Kinh, Dao, Tày cùng sinh sống, trong đó, dân tộc Mường chiếm trên 80% dân số.

Để người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thông tin, giáo dục, nhà ở… nhiều năm qua, huyện Kim Bôi chú trọng sử dụng các nguồn lực đảm bảo an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Huyện Kim Bôi chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số - 1

Những năm qua, huyện Kim Bôi thực hiện hiệu quả việc lồng ghép nguồn vốn từ dự án ODA, Chương trình 135 và các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, vay vốn phát triển sản xuất.

Ông Bùi Quang Hợp, Phó trưởng Phòng Dân tộc huyện Kim Bôi cho biết, căn cứ định hướng phát triển kinh tế – xã hội của từng vùng, nhu cầu của người dân, huyện triển khai các chương trình, chính sách, dự án đến đúng đối tượng được hưởng lợi.

Cuối năm 2020, gia đình bà Bùi Kim Thị, xóm Cuối, xã Cuối Hạ tham gia lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề chăn nuôi gia súc tại địa phương. Với cầu nối là các cấp Hội Nông dân, bà Kim được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để chăn nuôi trâu.

Đến nay, cuộc sống gia đình dần ổn định hơn sau khi đàn trâu đã xuất chuồng được vài lứa. Gia đình bà có thêm điều kiện chăm lo đời sống cũng như việc học hành của con, cháu.

Không riêng bà Thị, hàng nghìn hộ trên địa bàn huyện Kim Bôi cũng được thụ hưởng các chính sách ưu đãi đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Giảm nghèo bền vững, đảm bảo sinh kế cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những mục tiêu quan trọng huyện Kim Bôi hướng tới.

Từ năm 2016 đến nay, huyện thực hiện một số chính sách giảm nghèo như: Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/ 2009/QĐ-TTg, kinh phí thực hiện hơn 8 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 21.600 lượt hộ.

Thực hiện các chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP hỗ trợ sản xuất kinh phí trên 6 tỷ đồng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Chính sách xuất khẩu lao động và hỗ trợ trực tiếp cho lao động, kinh phí hỗ trợ hơn 340 triệu đồng.

Ngoài ra, đã tổ chức 15 lớp đào tạo nghề, tập huấn tại các xã cho hàng trăm lượt người tham gia. Từ đầu năm đến nay, với tổng kinh phí trên 17 tỷ đồng, UBND huyện phân bổ thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi. Các cơ quan, đơn vị đã chi tạm ứng trên 650 triệu đồng, dự kiến năm 2022 đạt kế hoạch giải ngân vốn giao 100%.

Huyện Kim Bôi chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số - 2

Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được đảm bảo. Công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng. Việc bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa được quan tâm. Hiện, 100% xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống có đường giao thông kiên cố nối với vùng trung tâm xã.

Hệ thống trường học khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 92%; tỷ lệ hộ dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 96%; 100% xã có điện lưới quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều còn 24,03%.

Bạn đang xem bài viết: Huyện Kim Bôi chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts