Huyện Nghi Lộc tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng Nông thôn mới và kế hoạch ngành nông nghiệp năm 2023

Hội nghị trực tuyến đối thoại doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang năm 2021 | THKG Hội nghị trực tuyến đối thoại doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang năm 2021 | THKG Huyện Nghi Lộc tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng Nông thôn mới và kế hoạch ngành nông nghiệp năm 2023 Huyện…

Hội nghị trực tuyến đối thoại doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang năm 2021 | THKG
Hội nghị trực tuyến đối thoại doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang năm 2021 | THKG

Huyện Nghi Lộc tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng Nông thôn mới và kế hoạch ngành nông nghiệp năm 2023

Huyện Nghi Lộc tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng Nông thôn mới và kế hoạch ngành nông nghiệp năm 2023

Chiều ngày 09/02/2023, Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng Nông thôn mới và kế hoạch ngành nông nghiệp năm 2023.

Năm 2022, phát triển kinh tế – xã hội nói chung, xây dựng Nông thôn mới nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của người dân, Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022 đã đạt được những kết quả nổi bật. Số tiêu chí đạt chuẩn NTM nâng cao bình quân là 9,18 tiêu chí/xã, tăng 2,61 tiêu chí/xã so với năm 202, tăng 73 tiêu chí toàn huyện. Hoàn thành hồ sơ trình tỉnh thẩm định các xã Nghi Văn, Nghi Trung, Phúc Thọ đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh hội nghị

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – CT UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2023, huyện tập trung rà soát, chỉ đạo, hướng dẫn các xã hoàn thiện, nâng cao chất lượng xây dựng các tiêu chí nông thôn mới đồng thời với thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu tăng bình quân 6,42 tiêu chí/xã,nâng sốtiêu chí bình quân/xã năm 2023 đạt 15,6 tiêu chí/xã. Phấn đấu đến cuối năm 2023 có ít nhất 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Thực hiện nhiệm vụ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2023, huyện chỉ đạo quyết liệt và linh hoạt trong điều hành sản xuất, chấp hành nghiêm về thời vụ; làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột cho cây trồng, gắn với việc thực hiện các cơ chế hỗ trợ sản xuất. Phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững; Chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh, quyết liệt, triệt để trong khoanh vùng và dập dịch khi có dịch xẩy ra; Thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng. Ổn định diện tích nuôi trồng thủy sản. Chủ động triển khai công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Triển khai có hiệu quả các cơ chế hỗ trợ.

Dịp này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Nông thôn mới năm 2022; tặng Giấy khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của ngành nông nghiệp./.

PHÒNG VHTT TỔNG HỢP

Bạn đang xem bài viết: Huyện Nghi Lộc tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng Nông thôn mới và kế hoạch ngành nông nghiệp năm 2023. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts