Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022

Sửa đổi mới nhất về quy định bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất | VTC Now Sửa đổi mới nhất về quy định bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất | VTC Now Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn…

Sửa đổi mới nhất về quy định bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất | VTC Now
Sửa đổi mới nhất về quy định bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất | VTC Now

Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022 – 2025

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025.

Theo Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, nông nghiệp là 1 trong 8 lĩnh vực được ưu tiên thực hiện Chuyển đổi số.

anh tin bai

Thời gian qua nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực NN&PTNT đã ứng dụng Chuyển đổi số., góp phần phát triển nông nghiệp thông minh, tạo ra các loại nông sản chất lượng cao. Việc thực hiện Chuyển đổi số. bước đầu đã được áp dụng ở các ngành trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, lâm nghiệp mang lại những kết quả hết sức khả quan, như: Việc sử dụng internet đã giúp đơn giản hóa và hợp lý hóa việc thu thập, các khâu kiểm tra, phân phối tổng thể tài nguyên nông nghiệp; Các chương trình, phần mềm quản trị vườn trồng, nông nghiệp chính xác được áp dụng nhằm tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên (nước, phân bón…) để dần chuyển đổi từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp hiện đại, tạo ra nhiều cơ hội tăng năng suất lao động, giảm phụ thuộc vào điều kiện môi trường, thời tiết, kiểm soát dịch, bệnh và công tác giống được thực hiện tốt hơn…

Tuy nhiên, quy mô ứng dụng Chuyển đổi số còn hạn chế, chưa đồng bộ giữa các vùng, miền, địa phương. Nguyên nhân được đưa ra chính là do: Cơ sở hạ tầng cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ mới chưa đồng bộ; kết cấu hạ tầng nông nghiệp nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nông nghiệp; Trình độ cơ giới hóa sản xuất còn thấp, các công nghệ phụ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp (cơ khí, chế biến sâu, dây chuyền kiểm nghiệm sản phẩm nông nghiệp…) chưa tương xứng. Nguồn nhân lực có chuyên môn cao về sản xuất, chế biến nông sản, biết sử dụng, vận hành các thiết bị (tự động, số, thiết bị phân tích…) rất hạn chế, bởi trình độ nhân lực lao động trong lĩnh vực nông nghiệp chủ yếu là nông dân, chưa được đào tạo chuyên môn bài bản…

Trong kế hoạch Chuyển đổi số, Bộ NN&PTNT đặt ra mục tiêu đến năm 2025 có 80% cơ sở dữ liệu về nông nghiệp được xây dựng, cập nhật trên nền tảng dữ liệu lớn (Big data); 50% các thiết bị quan sát, giám sát sử dụng công nghệ số, bảo đảm thu nhận trực tiếp dữ liệu số, sử dụng công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT) để tích hợp trên không và mặt đất phục vụ các hoạt động nông nghiệp… Đồng thời, thu hút doanh nghiệp, người dân tăng cường ứng dụng công nghệ số vào quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ nông nghiệp, quản lý, giám sát nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp, hình thành hệ sinh thái nông nghiệp số…

Song song với đó, Bộ NN&PTNT sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống bản đồ nông nghiệp số Việt Nam nhằm đáp ứng được mục tiêu quản lý, cập nhật liên tục dữ liệu về thổ nhưỡng, thủy văn, nông sản, lâm sản, thủy sản tại tất cả các tỉnh, thành trên toàn quốc, giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước có đủ dữ liệu, số liệu cập nhật để hoạch định chiến lược, sách lược vĩ mô (gồm hoạch định tìm kiếm thị trường, hoạch định chính sách quản lý, hoạch định vùng cây trồng…) và kết nối giữa bên mua và bên bán, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm. Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp có thông tin khách quan, cập nhật, đầy đủ để hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh.

LH

Bạn đang xem bài viết: Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts