Khảo sát sơ bộ thành phần hóa học và chiết phân đoạn rễ cây đinh lăng

Ngày đăng: 12/03/2020, 12:33 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA DƯỢC – ĐIỀU DƯỠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH DƯỢC HỌC MÃ SỐ: 52720401 PHÂN TÍCH SƠ BỘ THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ CHIẾT PHÂN ĐOẠN RỄ CÂY ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa (L.) Harms) TRỒNG TẠI AN GIANG Cán hướng dẫn: PGS.TS…

Ngày đăng: 12/03/2020, 12:33

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA DƯỢC – ĐIỀU DƯỠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH DƯỢC HỌC MÃ SỐ: 52720401 PHÂN TÍCH SƠ BỘ THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ CHIẾT PHÂN ĐOẠN RỄ CÂY ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa (L.) Harms) TRỒNG TẠI AN GIANG Cán hướng dẫn: PGS.TS TRẦN CÔNG LUẬN ThS ĐỖ VĂN MÃI Cần Thơ, năm 2017 Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ KIM TUYỀN MSSV: 12D720401259 LỚP: ĐH DƯỢC 7C i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu để hồn thành khố luận mơn dược liệu trường Đại học Tây Đô, em nhận nhiều quan tâm, hướng dẫn thầy cô, bạn bè gia đình Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới PGS.TS Trần Công Luận, ThS Đỗ Văn Mãi người thầy tận tuỵ, nhiệt tình dìu dắt, giúp đỡ em suốt thời gian thực khoá luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới toàn thể thầy cô môn dược liệu trường Đại học Tây Đô tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em tồn thời gian thực khố luận Em xin chân thành cảm ơn toàn thể thầy giáo trường Đại học Tây Đơ tận tình dạy bảo em suốt năm học vừa qua Cuối cùng, em xin tỏ lòng cảm ơn chân thành, sâu sắc tới Cha mẹ, gia đình, bạn bè, người thân bên cạnh, động viên, ủng hộ em suốt thời gian học tập hoàn thành khoá luận Cần Thơ, ngày tháng năm 2017 Sinh viên TRẦN THỊ KIM TUYỀN ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu, kết khóa luận trung thực chưa công bố cơng trình khác Sinh viên TRẦN THỊ KIM TUYỀN iii TĨM TẮT Khóa luận tốt nghiệp đại học – Khóa học: 2012 – 2017 Chuyên ngành Dược học – Mã số: 52720401 Phân tích sơ thành phần hóa học chiết phân đoạn rễ Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) trồng An Giang Sinh viên: Trần Thị Kim Tuyền Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Trần Công Luận ThS Đỗ Văn Mãi Mở đầu Trong y học cổ truyền, Đinh lăng từ lâu sử dụng vị thuốc thông huyết mạch Những nghiên cứu trước Đinh lăng có tác dụng dược lý tương tự Nhân sâm giá thành lại rẻ dễ trồng Nhân sâm nên chúng quan tâm nghiên cứu Ở Việt Nam, nguồn dược liệu Đinh lăng dồi dào, hứa hẹn nguồn khai thác thành phần hóa học chúng đầy tiềm Đề tài hướng tới việc khảo sát thành phần hóa học Đinh lăng để cung cấp nguồn tài liệu tham khảo cho nghiên cứu Đối tượng phương pháp nghiên cứu Nguyên liệu Đinh lăng, thu hái Tri Tôn – An Giang Sau qua trình sơ chế ban đầu đối tượng khảo sát đặc điểm vi học, thử độ tinh khiết, nghiên cứu thành phần hóa học rễ Đinh lăng với phương pháp chiết lỏng – lỏng Sau phơi khô 9,3 kg rễ Đinh lăng, ngấm kiệt với cồn 96 % Tiến hành cô thu hồi cồn, thu 1,75 kg cao rễ tiến hành lắc phân bố với dung mơi có độ phân cực tăng dần Cơ thu hồi dung môi, thu cao tương ứng Kết bàn luận Từ 9,3 kg rễ Đinh lăng, kỹ thuật ngấm kiệt với cồn 96 %, sau lắc phân bố với diethyl ether, ethyl acetat, n-butanol, thu 300 g cao Et2O, 30 g cao EtOAc, 405 g cao n-BuOH 800 g cao nước cuối Song song đó, thu kết đặc điểm vi học, thử độ tinh khiết khảo sát sơ thành phần hóa học Đinh lăng Kết luận: Bằng kỹ thuật đơn giản khảo sát đặc điểm vi học, độ tinh khiết Với phương pháp ngấm kiệt lắc phân bố thu cao phân đoạn Để làm tài liệu cho nghiên cứu sau iv MỤC LỤC Trang DANH MỤC HÌNH VII DANH MỤC BẢNG IX DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT X CHƯƠNG MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1.TỔNG QUAN VỀ ĐINH LĂNG 2.1.1.Vị trí, phân loại Đinh lăng 2.1.2.Tên Việt Nam, tên khoa học, tên gọi khác 2.1.2.1.Tên Việt Nam 2.1.2.2.Tên khoa học 2.1.2.3.Tên gọi khác 2.1.3.Một số loài Đinh lăng khác 2.1.3.1.Đinh lăng tròn 2.1.3.2.Đinh lăng ráng 2.1.3.3.Polyscias sambucifolia (Sieber) Harms 2.1.3.4.Đinh lăng trổ 2.1.3.5.Đinh lăng 2.1.3.6.Polyscias grandifolia Volkens 2.1.3.7.Đinh lăng đĩa 2.1.4.Đặc điểm thực vật Đinh lăng 2.1.4.1.Mô tả 2.1.4.2.Sinh thái 2.1.5.Thu hái chế biến 2.1.6.Phân bố thu hái 2.1.7.Trồng trọt 2.1.8.Thành phần hóa học 2.1.9.Tác dụng dược lý 20 v 2.1.10.Công dụng liều dùng 23 2.1.10.1.Công dụng 23 2.1.10.2.Liều dùng 23 2.1.11.Sản phẩm Đinh lăng có mặt thị trường 25 2.2.TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHẦN HÓA THỰC VẬT 27 2.3.MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHIẾT TÁCH 30 2.3.1.Kỹ thuật chiết lỏng – lỏng 31 2.3.2 Kỹ thuật chiết rắn – lỏng 33 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 3.1.ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 38 3.1.1.Nguyên liệu 38 3.1.2.Hóa chất dung mơi 38 3.1.3.Trang thiết bị 38 3.2.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 3.2.1.Thu hái xử lý bảo quản Đinh lăng 39 3.2.1.1.Thu hái 39 3.2.1.2.Xử lý bảo quản 39 3.2.2.Nghiên cứu đặc điểm vi học 39 3.2.2.1.Khảo sát hình thái 39 3.2.2.2.Khảo sát vi phẫu 39 3.2.2.3.Khảo sát bột dược liệu 40 3.2.3.Thử tinh khiết 40 3.2.3.1.Xác định độ ẩm 40 3.2.3.2.Xác định tro toàn phần 41 3.2.3.3.Xác định chất chiết dược liệu 41 3.2.4.Nghiên cứu hóa học 41 3.2.4.1.Định tính 41 3.2.4.2.Định tính sơ nhóm thân rễ Đinh lăng 43 3.2.4.3.Chiết xuất tách phân đoạn 49 3.2.4.4.Thăm dò hệ sắc ký cao phân đoạn 52 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 53 4.1.THỰC VẬT HỌC 53 vi 4.1.1.Đặc điểm hình thái 53 4.1.2.Đặc điểm vi phẫu 59 4.1.3.Đặc điểm bột dược liệu 65 4.2.THỬ TINH KHIẾT 70 4.2.1.Độ ẩm 70 4.2.2.Xác định độ tro 71 4.2.3 Chất chiết dược liệu 70 4.3.NGHIÊN CỨU HÓA HỌC VÀ TÁCH PHÂN ĐOẠN 71 4.3.1.Định tính 71 4.3.2.Định tính sơ nhóm chất thân rễ Đinh lăng 76 4.3.3.Chiết xuất 78 4.3.4.Tách phân đoạn kỹ thuật chiết lỏng – lỏng 79 4.4.THĂM DỊ HỆ DUNG MƠI 80 4.4.1.Sắc ký lớp mỏng cao diethyl ether 80 4.4.2.Sắc ký lớp mỏng cao ethyl acetat 82 4.4.3.Sắc ký lớp mỏng cao n-butanol 84 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 87 5.1 KẾT LUẬN 87 5.1.1 Nghiên cứu đặc điểm vi học 87 5.1.2 Thử tinh khiết 87 5.1.3 Nghiên cứu hóa học 87 5.2 ĐỀ XUẤT 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 vii DANH MỤC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ đồ vị trí phân loại lồi Polyscias fruticosa (L.) Harms Hình 2.2 Tồn Đinh lăng Hình 2.3 Tồn hoa Đinh lăng Hình 2.4 Một số acid amin có Đinh lăng Hình 2.5 Một số vitamin có Đinh lăng Hình 2.6 Một số hợp chất có tinh dầu 16 Hình 2.7 Một số flavonoid từ Đinh lăng 16 Hình 2.8 Cơng thức falcarindiol Đinh lăng 18 Hình 2.9 Cơng thức chung saponin triterpenoid Đinh lăng 18 Hình 2.10 Sản phẩm Đinh lăng 27 Hình 3.1 Sơ đồ chuẩn bị dịch chiết 43 Hình 3.2 Sơ đồ tách chất dịch chiết ether 44 Hình 3.3 Sơ đồ phân tích nhóm hợp chất dịch chiết cồn 45 Hình 3.4 Sơ đồ phân tích nhóm hợp chất dịch chiết cồn thủy phân 46 Hình 3.5 Sơ đồ phân tích nhóm hợp chất trực tiếp từ dịch chiết nước 47 Hình 3.6 Sơ đồ phân tích nhóm hợp chất dịch chiết nước thủy phân 48 Hình 3.7 Sơ đồ tách chiết phân đoạn 50 Hình 4.1 Tồn Đinh lăng 52 Hình 4.2 Hình thái bên ngồi Đinh lăng 53 Hình 4.3 Cụm hoa Đinh lăng 54 Hình 4.4 Hình thái bên hoa Đinh lăng 55 Hình 4.5 Hình tồn thân Đinh lăng 56 Hình 4.6 Hình đường kính thân Đinh lăng 56 Hình 4.7 Hình hình thái bên ngồi rễ Đinh lăng 57 Hình 4.8 Hình thái bên ngồi rễ rễ Đinh lăng 58 Hình 4.9 Vi phẫu Đinh lăng vật kính 10X 59 viii Hình 4.10 Vi phẫu Đinh lăng vật kính 40X 59 Hình 4.11 Vi phẫu cuống Đinh lăng vật kính 10X 60 Hình 4.12 Vi phẫu cuống Đinh lăng vật kính 40X 61 Hình 4.13 Vi phẫu thân Đinh lăng vật kính 10X 62 Hình 4.14 Hình vi phẫu rễ Đinh lăng vật kính 10X 63 Hình 4.15 Vi phẫu rễ Đinh lăng vật kính 40X 64 Hình 4.16 Bột Đinh lăng soi vi phẫu 65 Hình 4.17 Soi bột Đinh lăng vật kính 40X 66 Hình 4.18 Bột thân Đinh lăng soi bột 66 Hình 4.19 Soi bột thân Đinh lăng vật kính 40X 67 Hình 4.20 Bột rễ Đinh lăng 67 Hình 4.21 Soi bột rễ Đinh lăng vật kính 40X 68 Hình 4.22 Định tính cao rễ hệ n-butanol – acid acetic – nước (4 : : 5) 72 Hình 4.23 Định tính cao rễ hệ Toluen – ethyl acetat (7 : 3) 73 Hình 4.24 Định tính saponin sắc kí lớp mỏng 74 Hình 4.25 Định tính saponin thân Đinh lăng SKLM 75 Hình 4.26.Sơ đồ chiết xuất rễ Đinh lăng 77 Hình 4.27 Sơ đồ tách phân đoạn 79 Hình 4.28 Sắc kí lớp mỏng cao diethyl ether hệ S1 80 Hình 4.29 Sắc kí lớp mỏng cao diethyl ether hệ S2 80 Hình 4.30 Sắc kí lớp mỏng cao diethyl ether hệ S3 81 Hình 4.31 Sắc kí lớp mỏng cao ethyl acetat hệ S1 82 Hình 4.32 Sắc kí lớp mỏng cao ethyl acetat hệ S2 83 Hình 4.33 Sắc kí lớp mỏng cao ethyl acetat hệ S3 83 Hình 4.34 Sắc kí lớp mỏng cao n-butanol hệ S1 84 Hình 4.35 Sắc kí lớp mỏng cao n-butanol hệ S2 84 Hình 4.36 Sắc kí lớp mỏng cao n-butanol hệ S3 85 ix DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1 Tóm tắt saponin triterpen Đinh lăng 19 Bảng 4.1 Độ ẩm bột dược liệu Đinh lăng 69 Bảng 4.2 Độ ẩm cao toàn phần Đinh lăng 69 Bảng 4.3 Tiêu chuẩn độ tro dược liệu 70 Bảng 4.4 Chất chiết dược liệu 70 Bảng 4.5 Định tính sơ nhóm chất thân rễ Đinh lăng 76 Bảng 4.6 Khối lượng độ ẩm cao phân đoạn cao rễ 78 Bảng 4.5 Định tính sơ nhóm chất thân rễ Đinh lăng Kết định tính chung Đinh lăng Nhóm hợp chất Thuốc thử Thân Rễ Chất béo Nhỏ dd lên giấy + + Carotenoid Carr-price – – H2SO4 – – Tinh dầu Bốc tới cắn + ++ Triterpenoid tự LiebermannBurchard ++ ++ Thuốc thử chung Alkaloid + ++ Coumarin Phát quang kiềm ++ ++ Antraglycosid KOH 10 % + + Flavonoid Mg/ HClđđ + + Glycosid tim TT vòng lacton + + TT đường desoxy + + Alkaloid 2- Anthocyanosid HCl/ KOH + + Pro- anthocyanidin HCl/ to + + Polyphenol DD FeCl3 + – Tanin DD gelatin muối + + Saponin TT Liebermann ++ +++ 77 Lắc với dd nước ++++ ++++ Acid hữu Na2CO3 ++ ++ Chất khử TT Fehling ++ ++ Hợp chất Polyuronic Pha loãng với cồn 90 % ++ + Chú thích: (-): Âm tính (++): Có (±): Khơng rõ (+++): Có nhiều (+): Có (++++): Có nhiều Nhận xét: Sau tiến hành định tính sơ nhóm chất thu nhóm hợp chất như: Saponin, flavonoid, alkaloid, tanin, coumarin, chất béo, tinh dầu, acid hữu cơ, glycosid tim Trong hợp chất saponin chiếm hàm lượng nhiều So sánh thành phần hóa học thân rễ Đinh lăng cho thấy thành phần hóa học thân rễ Song song đó, chúng có khác biệt khơng đáng kể Thành phần hóa học khóa luận khảo sát giống với khảo sát Dược Điển Việt Nam IV (2009) khảo sát trước Như thành phần hóa học Đinh lăng trồng Tri Tôn – An Giang phù hợp với nghiên cứu trước 4.3.3 Chiết xuất Tiến hành theo mục 3.2.4.3 thu kết sau: Rễ Đinh lăng (9,3 kg) Ngấm kiệt với cồn 96 % Dịch chiết cồn (137 670 ml) Cô quay Cao cồn (1,75 kg) 78 Hình 4.26 Sơ đồ chiết xuất rễ Đinh lăng Từ 9,3 kg dược liệu rễ Đinh lăng ban đầu phương pháp ngấm kiệt với cồn 96 % thu 137 670 lít dịch chiết (tổng lượng dung môi cồn 96 % 178 275 ml), cô dịch chiết áp suất giảm thu 1750 g cao chiết toàn phần (độ ẩm 0,5 %), quy cao khô 1741 g (hiệu suất chiết 18,7 %) 4.3.4 Tách phân đoạn kỹ thuật chiết lỏng – lỏng Tiến hành theo mục 3.2.4.3 1,75 kg cao tồn phần hòa với lượng nước tối thiểu lắc với dung môi: Et2O, EtOAc, n-BuOH Các phân đoạn thu cô áp suất giảm thu kết sau: Bảng 4.6 Khối lượng độ ẩm cao phân đoạn cao rễ Phân đoạn Khối lượng (g) Hiệu suất chiết (%) Độ ẩm cao (%) Et2O 300 14,9 13 EtOAc 30 1,7 1,7 n-BuOH 405 22,8 1,65 Nước 800 42,0 8,1 79 Cao rễ TP (1,75 kg) Cô quay Et2O 79 lít Dịch nước Cao Et2O (300 g) Cơ quay EtOAc 52 lít Dịch nước Cao EtOAc (30 g) Cơ quay n-BuOH 82 lít Dịch nước Cao n-BuOH (405 g) Cơ quay Cao nước (800 g) Hình 4.27 Sơ đồ tách phân đoạn 4.4 THĂM DỊ HỆ DUNG MƠI 4.4.1 Sắc ký lớp mỏng cao diethyl ether Theo mục số 3.2.4.4 cao diethyl ether tiến hành SKLM để chọn hệ sắc ký hợp lý cho việc tiến hành lên cột phân lập hợp chất Cao Et2O sau tham khảo số tài liệu tiến hành dò hệ dung mơi: S1: N-hexan – ethyl acetat (4 : 1) S2: Petroleum ether – diethyl ether ( : 1) S3: Benzen – chloroform (10 : 1) 80 UV 254 nm UV 365 nm Nhúng thuốc thử Hình 4.28 Sắc kí lớp mỏng cao diethyl ether hệ S1 UV 254 nm UV 365 nm (TT) acid sulfuric 10%/cồn Hình 4.29 Sắc kí lớp mỏng cao diethyl ether hệ S2 81 UV 254 nm UV 365 nm (TT) acid sulfuric 10%/cồn Hình 4.30 Sắc kí lớp mỏng cao diethyl ether hệ S3 Nhận xét: Qua hệ dung mơi khảo sát chọn hệ dung môi S1= n-hexan – ethyl acetat (4 : 1) để tiến hành sắc ký cột để phân lập chất soi UV 254 nm UV 365 nm mỏng vết nằm khoảng Rf (0,25 – 0,35), sau nhúng thuốc thử vết tách đều, không kéo vệt, vết gọn, Không chọn hệ S2 S3 mỏng kéo vệt, vết bị kéo, vết nằm gần nhau, không tách rõ khó tách chất 4.4.2 Sắc ký lớp mỏng cao ethyl acetat Theo mục số 3.2.4.4 tiến hành SKLM cao ethyl acetat để lựa chọn hệ sắc ký thích hợp cho việc tiến hành phân lập hợp chất từ cao Cao EtOAc sau tham khảo số tài liệu tiến hành thăm dò hệ dung môi: S1: Chloroform – methanol (95 : 5) S2: N-hexan – ethyl acetat (1 : 1) S3: Petroleum ether – diethyl ether (3 : 7) 82 UV 254 nm UV 365 nm (TT) acid sulfuric 10%/cồn Hình 4.31 Sắc kí lớp mỏng cao ethyl acetat hệ S1 UV 254 nm UV 365 nm (TT) acid sulfuric 10%/cồn Hình 4.32 Sắc kí lớp mỏng cao ethyl acetat hệ S2 83 UV 254 nm UV 365 nm (TT) acid sulfuric 10%/cồn Hình 4.33 Sắc kí lớp mỏng cao ethyl acetat hệ S3 Nhận xét: Qua hệ dung mơi khảo sát chọn hệ dung mơi S2 để tiến hành sắc ký cột để phân lập chất soi UV 254 nm UV 365 nm mỏng vết nằm khoảng Rf thích hợp (0,25 – 0,35) nhúng thuốc thử vết tách đều, không kéo vệt, vết gọn, Khơng chọn hệ S1 S3 mỏng kéo vệt, vết bị kéo, vết nằm gần nhau, không tách rõ khó tách chất 4.4.3 Sắc ký lớp mỏng cao n-butanol Theo mục số 3.2.4.4 tiến hành SKLM cao n-butanol để chọn hệ sắc ký thích hợp cho việc tiến hành phân lập hợp chất từ cao Cao n-butanol sau tham khảo số tài liệu tiến hành dò hệ dung môi: S1: Chloroform – methanol (9 : 1) S2: Clorofrom 100 % S3: Chloroform – methanol (8 : 2) 84 UV 254 nm UV 365 nm Vanilin sulfuric (TT) Hình 4.34 Sắc kí lớp mỏng cao n-butanol hệ S1 UV 254 nm UV 365 nm Vanilin sulfuric (TT) Hình 4.35 Sắc kí lớp mỏng cao n-butanol hệ S2 85 UV 254 nm UV 365 nm Vanilin sulfuric (TT) Hình 4.36 Sắc kí lớp mỏng cao n-butanol hệ S3 Nhận xét: Qua hệ dung môi khảo sát chon hệ dung mơi S1= Chloroform – methanol (9 : 1) để tiếp tục tiến hành phân lập hợp chất Chọn hệ dung mơi S1vì vết gọn, không kéo vệt, vết gọn Hệ S2 S3 vết bị kéo vệt, Rf thấp 86 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 5.1 KẾT LUẬN Sau tháng tiến hành thực đề tài, khóa luận thu kết sau: 5.1.1 Nghiên cứu đặc điểm vi học Đặc điểm hình thái Đinh lăng cao từ 0,5 – m, bề rộng 1,2 cm, xẻ lần kép lông chim mọc so le, mép cưa có mùi thơm Cụm hoa mọc thành cụm có chùy ngắn, hoa màu lục nhạt, nhị 5, nhị ngắn, màu nâu đen dài khoảng cm Thân Đinh lăng có màu vàng nhạt, da sần sùi Rễ Đinh lăng có màu vàng nhạt, đường kính rễ năm khoảng cm giống với mơ tả nghiên cứu trước Đặc điểm vi phẫu: Quan sát kính hiển vi ghi nhận lại hình ảnh trực tiếp qua thị kính thấy các mơ: Biểu bì, bần, mơ dày, cutin lồi, bó gỗ, libe, tinh thể calci oxalat,… giống với mô tả nghiên cứu trước Đặc điểm soi bột: Sau tiến hành soi bột dược liệu Đinh lăng, quan sát kính hiển vi thấy cấu tử như: Tinh thể calcioxalat hình khối, lơng che chở đơn bào, đa bào, mảnh mô mềm, mảnh mạch mạng, mạch vạch, mạch xoắn, mạch điểm, khối tinh bột, sợi kèm tinh thể, bó sợi Những cấu tử tìm thấy giống với Dược điển Việt Nam IV chuyên luận Đinh lăng 5.1.2 Thử tinh khiết Độ ẩm rễ Đinh lăng đạt 6,5 %, thân Đinh lăng 5,6 %, cao rễ Đinh lăng 4,5 %, cao thân Đinh lăng 0,5 % Độ tro rễ Đinh lăng 0,5 %, thân Đinh lăng 0,9 % Chất chiết thân Đinh lăng la 17,9 %, rễ Đinh lăng 20,5 % Hiệu suất chiết cao toàn phần 18,7 %, cao diethyl ether 14,9 %, cao ethyl acetat 1,7 %, cao n-butanol 22,8 % cao nước cuối 42,0 % 5.1.3 Nghiên cứu hóa học – Sau tiến hành định tính sơ nhóm chất thu nhóm hợp chất như: Saponin, flavonoid, alkaloid, tanin, coumarin, chất béo, tinh dầu, acid hữu cơ, glycosid tim Trong hợp chất saponin chiếm hàm lượng nhiều So sánh thành phần hóa học thân rễ Đinh lăng cho thấy thành phần hóa học thân rễ Thành phần hóa học khóa luận khảo sát giống với khảo sát Dược Điển Việt Nam IV (2009) khảo sát trước Như 87 thành phần hóa học Đinh lăng trồng Tri Tôn – An Giang giống với nghiên cứu trước – Chiết ngấm kiệt 9,3 kg rễ Đinh lăng, tách phân đoạn thu cao phân đoạn sau: Cao diethyl ether 300 g, cao ethyl acetat 30 g, cao n-butanol 405 g 800 g cao nước cuối – Từ cao tách phân đoạn tìm hệ dung mơi thích hợp để tiến hành Sắc ký cột phân lập hợp chất tự nhiên: • Cao diethyl ether dùng hệ n-hexan – ethyl acetat (4 : 1) • Cao ethyl acetat dùng hệ n-hexan – ethyl acetat (1 : 1) • Cao n-butanol dùng hệ Chloroform – methanol (9 : 1) 5.2 ĐỀ XUẤT Do điều kiện thời gian hạn chế khóa luận đạt phần kết khiêm tốn Sau kết thúc khóa luận, em xin đưa số đề xuất sau: – Khảo sát thành phần hóa học phân đoạn đồng thời phân lập hợp chất từ cao: • Diethyl ether • Ethyl acetat • N-butanol – Thử số tác dụng dược lý cao phân đoạn: • Bảo vệ gan • Hoạt tính oxy hóa • Hoạt huyết dưỡng não – Qua kết nghiên cứu thấy thành phần hóa học thân Đinh lăng tương tự với rễ Song song đó, nghiên cứu trước chủ yếu thực rễ Vì cần có thêm nhiều nghiên cứu thân Đinh lăng để thân sử dụng làm thuốc rễ 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Takhtajan Armen et al (2009) Flowering plants Springer Pp 478 [2] Bộ môn dược liệu (2014) Phương pháp nghiên cứu dược liệu NXB ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh [3] Bộ Y Tế (2009) Dược điển Việt Nam IV NXB Y học Hà Nội Tr.882 – 884 [4] Bộ Y Tế (2015) Dược điển Việt Nam IV Bổ Sung NXB Y học Hà Nội Tr.1154 – 1156 [5] Chaboud A., Rougny A., Proliac A., Raynaud J., Cabalion P (1995) A new triterpenoid saponin from Polyscias fruticosa, Fr Pharmazie 50(5) Pp 371 [6] Chaboud A., Rougny A., Proliac A., Raynaud J., Cabalion P (1996), A oleanolic saponin from Polyscias fruticosa Harms var yellow leaves Pharmazie 51(8) Pp 611 – 612 [7] Đỗ Huy Bích cs (2006) Cây thuốc Động Vật làm thuốc Việt Nam NXB Khoa Học Kĩ Thuật Tập Tr 793- 786 [8] Đỗ Tất Lợi (2004) Những thuốc vị thuốc Việt Nam NXB Hồng Đức Tr 828 – 829 [9] Hồ Lương Nhật Vinh (2014) Nghiên cứu thành phần hóa học tác dụng ức chế enzym α-amylase α-glucosidase phân đoạn dịch chiết Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) Luận văn thạc sĩ dược học ngành Dược học cổ truyền Khoa Dược Trường Đại học Dược Hà Nội [10] Seidemann J (2004) Word spice plants Springer Pp 303 [11] Lutomski J et al (1992) Polyacetylenes in the Araliaceae family Herba Polonica Vol 38(1) Pp – 11 [12] Ngô Ứng Long cs (1993) Nghiên cứu dược lý Đinh lăng chức hệ thần kinh ngoại biên Tạp chí Dược học Số Tr 10 – 12 [13] Nguyễn Thới Nhâm, Nguyễn Thị Thu Hương, Lương Kim Bích (1990) Tác dụng dược lí cao tồn phần chiết xuất từ rễ Đinh lăng Polyscias fruticosa L Harms Araliaceae Kỷ yếu cơng trình nghiên cứu khoa học Viện Dược liệu [14] Nguyễn Khắc Viện (1989) Góp phần nghiên cứu tác dụng dược lí cao rễ Đinh lăng số chức thể Luận án PTS Ngành Dược lý Học viện Quân Y [15] Nguyễn Kim Phi Phụng (2007) Phương pháp cô lập hợp chất tự nhiên NXB ĐH Quốc Gia TP Hồ Chí Minh 89 [16] Nguyễn Thị Lan (2010) Xác định thành phần hóa học tinh dầu Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L) Harms) Nghệ An Thanh Hóa Luận văn tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa hữu Khoa Hóa Học Trường Đại học Vinh [17] Nguyễn Thị Luyến cs (2012) Hợp chất flavonoid glycoside có tác dụng ức chế alpha-amylase phân lập từ Đinh lăng Tạp chí Dược liệu Số Tập 17 [18] Nguyễn Thị Nguyệt cs (1992) Một số kết quản ghiên cứu saponin Đinh lăng Tạp chí dược học Số3 Tr.15 – 16 [19] Nguyễn Thị Nguyệt, Võ Xuân Minh, Nguyễn văn Bàn (1992) Một số kết nghiên cứu saponin Đinh lăng Tạp chí Dược học Số Tr 15 – 16 [20] Nguyễn Thị Thu Hương (2009) Tác dụng chống trầm cảm cao chiết cồn từ Đinh lăng Tạp chí Dược liệu Tập 14 Số 3/2009 [21] Nguyễn Thị Thu Hương cs (2003).Nghiên cứu tác dụng chống oxy hố Đinh lăng Tạp chí Dược liệu Số Tập Tr 142 – 146 [22] Nguyễn Thị Thu Hương cs (2004).Nghiên cứu tác dụng chống oxy hố Đinh lăng Tạp chí Dược liệu Số Tr 85 – 89 [23] Nguyễn Thị Thu Hương Lương Kim Bích (2001) Nghiên cứu tác dụng chống trầm cảm stress Đinh lăng Tạp chí Dược liệu Tập Tr 84 – 86 [24] Nguyễn Thượng Dong cs (2007) Sâm Việt Nam số thuốc họ nhân sâm NXB Khoa Học Kĩ Thuật [25] Phạm Hoàng Hộ (2003) Cây cỏ Việt Nam NXB Trẻ Tập Tr 516 – 518 [26] Phạm Thị Nguyệt Hằng Nguyễn Minh Khởi (2017) Tác dụng cải thiện trí nhớ mơ hình gây thiếu máu não cục tạm thời bước đầu nghiên cứu chế tác dụng cao cồn rễ Đinh lăng Tạp chí Dược liệu Tập 22 Số 2/2017 Tr 113 119 [27] Quách Tuấn Vinh (2005) 60 mẫu vườn thuốc NXB Y học Tr 76 – 77 [28] Quách Tuấn Vinh (2006) Dùng thuốc NXB Quân Đội Tr 116 – 117 [29] Tran Thi Hong Hanh et al (2016) α-Amylase and α-glucosidase inhibitory saponins from Polyscias fruticosa leaves Journal of Chemistry Vol 2016 [30] Trần Yên (1994) Tác dụng tăng cường trí nhớ cao rễ Đinh Lăng động vật sau scopolamin sau shock điện Tạp chí thơng tin Y học cổ truyền Số Tr 34 – 42 [31] Trương Thị Đẹp (2014) Thực vật dược NXB giáo dục Tr 263 – 264 [32] Vo Duy Huan et al (1998) Oleanane saponin from Polyscias fruticosa (L.) Harms Phytochemistry Vol 47(3) Pp 451-457 [33] Võ Văn Chi (2012) Từ điển thuốc Việt Nam NXB Y học Tr 937 – 938 90 [34] Võ Xn Minh (1991) Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học dạng bào chế Đinh lăng Tạp chí Dược học Tập Tr 19-21 [35] Võ Xuân Minh (1992) Nghiên cứu saponin Đinh lăng dạng bào chế từ Đinh lăng Luận án PTS KH Y dược Đại học Dược Hà Nội TRANG WEB [36] Tác dụng chữa bệnh Đinh lăng chuthapdo.org.vn/tac-dung-chua-benhkhong-ngo-cua-cay-dinh-lang-8735.html ngày truy cập 04/6/2017, vào lúc 11:38 pm [37] Trà Đinh lăng TRC lasen.com.vn/dinh-lang-tra trc?gclid=CjwKEAjw387JBRDPtJePvOej8kASJADkV9TL7wnQ46yWUYWU_Bg yhvfYddWlARIVqrFVoYnoELN1qRoCzGjw_wcB, ngày truy cập 05/6/2017, vào lúc 1:02 am [38] Trà Đinh lăng quagac.com/san-pham/tra-dinh-lang-614.html, ngày truy cập 05/6/2017, vào lúc1:10 am [39] Hoạt huyết dưỡng não HBN hadico.vn/san-pham/Than-kinh-tim-mach/Hoathuyet-duong-nao-HBN.100316110146.html, ngày truy cập 05/6/2017, vào lúc 1:26 am [40] Gối Đinh lăng goianhviet.com/cach-lam-goi-la-dinh-lang-hay-con-goi-la-goidinh-lang-nc2, ngày truy cập 14/6/2017, truy cập vào 2:23 am [41] Y Dược Việt Nam ydvn.net/contents/view/307.cay-dinh-lang-polysciasfruticosa-l-harms.html, ngày truy cập 16/6/2017 Truy cập vào 8:54 am 91 … góp phần khảo sát sơ thành phần hóa học rễ phân đoạn chiết tách rễ Đinh lăng Polyscias fruticosa (L.) Harms thuộc họ Nhân sâm (Araliaceae), so sánh thành phần hóa học thân rễ Đinh lăng, cung cấp… bệnh Đinh lăng từ kinh nghiệm dân gian Những kinh nghiệm chưa chứng minh rõ ràng nghiên cứu Chính mà đề tài Khảo sát sơ thành phần hóa học chiết phân đoạn rễ Đinh lăng thực nhằm đóng góp phần khảo. .. KIM TUYỀN iii TĨM TẮT Khóa luận tốt nghiệp đại học – Khóa học: 2012 – 2017 Chuyên ngành Dược học – Mã số: 52720401 Phân tích sơ thành phần hóa học chiết phân đoạn rễ Đinh lăng (Polyscias fruticosa

– Xem thêm –

Xem thêm: Khảo sát sơ bộ thành phần hóa học và chiết phân đoạn rễ cây đinh lăng ,

Bạn đang xem bài viết: Khảo sát sơ bộ thành phần hóa học và chiết phân đoạn rễ cây đinh lăng. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts