Kinh nghiệm chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho Thanh Long ruột đỏ vụ xông đèn (Vụ nghịch)

[Phan Bảo Long] Thử thách bẻ Đồ Long Đao 100kg của Tài K3 [Phan Bảo Long] Thử thách bẻ Đồ Long Đao 100kg của Tài K3 I. Công việc trước khi xông đèn 1. Bón phân: Ngay sau thu hoạch hàng mùa, tiến hành vệ sinh vườn, bón phân phục hồi cây. Chú ý sử…

[Phan Bảo Long] Thử thách bẻ Đồ Long Đao 100kg của Tài K3
[Phan Bảo Long] Thử thách bẻ Đồ Long Đao 100kg của Tài K3

I. Công việc trước khi xông đèn

1. Bón phân:

Ngay sau thu hoạch hàng mùa, tiến hành vệ sinh vườn, bón phân phục hồi cây. Chú ý sử dụng nhiều lân nhằm giảm chua đất, phát triển rễ và tạo mầm hoa:

Công thức: Lân Ninh Bình 0,5 kg + phân dơi, bò ủ hoai 10kg + Hợp Trí Super Humic 20g + NPK 20-20-15 (200g)/ trụ.

(Cần trộn đều các loại phân, bón cách gốc 10cm trở ra, trước khi bón gần tưới ẩm gốc, sáng hôm sau tưới lại lần nữa. Xơ dừa hay rơm rạ tủ gốc sau cùng giảm mất phân khi tưới nước).

2. Phun thuốc:

 • Phun thuốc rửa vườn + tạo cành chắc khỏe: Norshield 86.2WG 50g + Hợp Trí CaSi 40ml/ 16 lít.
 • Trừ sâu, rầy mềm, bọ xít, bù xè, rệp sáp (nếu có) Carbosan 25EC 45 ml/16 lít
 • Phun tạo mầm hoa: trước khi xông đèn 7-10 ngày, phun Hydrophos Zn 50ml + Hợp Trí HK NPK 7-5-44 + TE 50g/ 16 lít, phun phủ trụ.

II. Kỹ thuật xông đèn

 1. Bóng đèn: mắc liên tiếp 1 bóng tròn 60W rồi đến bóng compact xen kẽ nhau để tiết kiệm điện. Bóng compact ánh sáng vàng hoặc tím. Bóng treo giữa 4 trụ và cao 1/2 chiều cao trụ từ mặt đất.
 2. Thời gian xông đèn: 12 đêm, 8 tiếng mỗi đêm. Nếu thấy ra nụ giữa chừng ( nụ dội) cũng phải tiếp tục xông cho đủ 12 đêm. Sau khi tắt đèn 4-5 đêm sẽ ra nhú hạt bắp trên cành già.

III. Công việc từ ra nụ đến trổ bông

1. Nụ bằng trứng cút (ngón tay cái):

 • Phòng trừ bệnh hại, cành xanh chắc : Norshield 86.2WG 25g + Hợp Trí CaSi 25ml/16 lít
 • Trừ sâu, rầy mềm, bọ xít, bù xè, rệp sáp (nếu có): Actimax 50WG 10g + Thiamax 25WG 4g/ 16 lít (chú ý hạn chế phun thuốc trừ sâu dạng nhũ dầu vì dễ gây chạy chỉ hay trái da banh)
 • Dưỡng nụ: Phun Bud Booster 20g/16 lít.
 • Bón phân: 200g NPK 20-20-15/ trụ
 • Tuyển chọn nụ: chỉ để 1 nụ to, nở đều, xanh mởn trên 1 dây. Cắt bỏ hết tược non ra sau khi tuyển nụ. Cắt ngọn dây tập trung dinh dưỡng nuôi nụ.

2. Bông sắp trổ:

 • Phòng trừ bệnh hạị do nấm khuẩn : AgriLife 100SL 20ml+Envio 250SC 20ml/ 16 lít
 • Trừ rầy mềm, bọ xít, bù xè, rệp sáp (nếu có):Actimax 50WG 10g+Thiamax 25WG 4g/16 lít.
 • Dưỡng nụ: Phun Bud Booster 20g/16 lít.
 • Trổ bông 3 ngày thì râu héo: Rút râu

III. Công việc từ rút râu- thu hoạch

1. Sau rút râu 1-2 ngày:

 • Phòng trừ bệnh hại do nấm và vi khuẩn: AgriLife 100SL 20ml + Envio 250SC 20ml/ 16 lít + Hợp Trí KaliPhos 50ml/ 16 lít. Phun tập trung trên trái.
 • Phun thuốc trừ bù xè, rệp sáp (nếu có): Actimax 50WG 10g+Thiamax 25WG 4g/ 16 lít.

2. Sau rút râu 10 ngày:

 • Phun thuốc trừ bệnh do nấm khuẩn: AgriLife 100SL 20ml + Envio 250SC 20ml/ 16 lít. Phun trái.
 • Bón phân: 200-250g NPK 20-20-15 + 50g Kali/ trụ.

3. Sau rút râu 20 ngày:

 • Phòng trừ bệnh hại do nấm khuẩn: 100SL 20ml + Envio 250SC 20ml/ 16 lít + Hợp Trí KaliPhos 50ml/ 16 lít.. Phun tập trung trên trái.
 • Trái lên màu đỏ đều, chống nứt vỏ, ngon ngọt: Hợp Trí HK NPK 7-5-44 +TE 80g/16 lít
 • Bón phân: 200-250g NPK 20-20-15 + 50g Kali/ trụ

4. Sau rút râu 28-30 ngày: trái chín- thu hoạch.

Một số hình ảnh vườn thanh long của anh Phúc


Vườn thanh long ruột đỏ 1,5 năm tuổi – 15 ngày sau rút râu


Vườn thanh long ruột đỏ 1 ngày trước thu hoạch


Trái thanh long ruột đỏ vườn anh Phúc

Bạn đang xem bài viết: Kinh nghiệm chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho Thanh Long ruột đỏ vụ xông đèn (Vụ nghịch). Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts