Long An chuyển 40,38 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

Rủi ro khi mất thuế đất phi nông nghiệp và không thể sang tên sổ đỏ Rủi ro khi mất thuế đất phi nông nghiệp và không thể sang tên sổ đỏ Long An chuyển 40,38 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp Cụ thể là để thực hiện dự án Cụm công…

Rủi ro khi mất thuế đất phi nông nghiệp và không thể sang tên sổ đỏ
Rủi ro khi mất thuế đất phi nông nghiệp và không thể sang tên sổ đỏ

Long An chuyển 40,38 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

Cụ thể là để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Tân Lập trên địa bạn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 40,38 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ cho phép Long An chuyển 40,38 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

Việc chuyển mục đích sử dụng đất trên phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định.

UBND tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng và đầy đủ quy định của pháp luật, bao gồm cả việc lựa chọn dự án, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ không để xảy ra tham nhũng thất thoát ngân sách nhà nước, khiếu kiện.

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật./.

Bạn đang xem bài viết: Long An chuyển 40,38 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts