Mẫu Giấy xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp chuẩn nhất

Giới thiệu về Học viện Nông nghiệp Việt Nam Giới thiệu về Học viện Nông nghiệp Việt Nam Giấy xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp là một trong các căn cứ để thực hiện thủ tục xin giao đất không thuê tiền sử dụng đất. Dưới đây là mẫu Giấy xác nhận trực…

Giới thiệu về Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Giới thiệu về Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Giấy xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp là một trong các căn cứ để thực hiện thủ tục xin giao đất không thuê tiền sử dụng đất. Dưới đây là mẫu Giấy xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp và thủ tục xin xác nhận.

1. Sử dụng Đơn xin xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp trường hợp nào?

Mẫu Đơn xin xác nhận có đất nông nghiệp đang sản xuất trực tiếp được sử dụng trong trường hợp cá nhân hoặc hộ gia đình đề nghị cơ quan quản lý có thẩm quyền để xin xác nhận về tình trạng đang sản xuất trực tiếp của đất nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình làm đơn.

Cụ thể, trong một số trường hợp hộ gia đình, cá nhân phải xin xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như:

– Được nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất;

– Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa;

– Nhận tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp.

Trong đó, mẫu Giấy xin xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp gồm các thông tin:

– Nơi nhận đơn;

– Thông tin chủ hộ, cá nhân: Họ tên, địa chỉ thường trú, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

– Nội dung đề nghị xác nhận và mục đích xác nhận.

– Chữ ký của người làm đơn.

giay xac nhan truc tiep san xuat nong nghiep

2. Mẫu Đơn xin xác nhận hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(về việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp)

Kính gửi: UBND xã/phường……………………………

Họ và tên chủ hộ: …………………………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………

Số chứng minh thư nhân dân:………..ngày cấp………….nơi cấp:………….

Nay tôi viết đơn này đề nghị Quý cơ quan xác nhận: Hộ gia đình tôi là hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có thu nhập ổn định từ việc sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Mục đích xác nhận: để nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp tại địa phương.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trân trọng cảm ơn!

…….., ngày …..tháng ……năm….

Ký tên của chủ hộ

(Ghi rõ họ và tên)

Xác nhận của chính quyền địa phương: ghi rõ thời gian, địa điểm, họ tên, chức vụ Người đại diện và đóng dấu của chính quyền địa phương

3. Xin xác nhận hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp ở đâu?

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền xác định hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú của hộ gia đình, cá nhân cần xác nhận.

Cụ thể, khi thực hiện thủ tục giao đất, đăng ký nhận tặng cho, nhận chuyển nhượng, cấp Giấy chứng nhận, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm xác nhận hộ gia đình, cá nhân có thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp như sau:

– UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký thường trú xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp.

– Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không cùng nơi đăng ký thường trú thì UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký thường trú xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp sau khi có văn bản xác nhận về việc sử dụng đất nông nghiệp của UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.

4. Trình tự xác nhận cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp thế nào?

Căn cứ khoản 4 Điều 3 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT về xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, cơ quan có thẩm quyền xác nhận là Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của cá nhân, hộ gia đình.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp quy định Cơ quan khác nhau có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị xác nhận đến Ủy ban nhân dân cấp xã:

– Đối với trường hợp thực hiện thủ tục xin giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Điều 54 của Luật Đất đai: Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị xác nhận;

– Đối với trường hợp đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân và công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị xác nhận.

– Đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân mà cần xác định đối tượng được bồi thường, hỗ trợ: Khi có Biên bản điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị xác nhận.

Với trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp sau khi có văn bản xác nhận về việc sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

Trên đây là mẫu Giấy xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Nếu còn vấn đề vướng mắc liên quan đến đất đai, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ.

Bạn đang xem bài viết: Mẫu Giấy xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp chuẩn nhất. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts