Ngành nông sản Ấn Độ nỗ lực vượt qua đại dịch

Cảnh Làng Quê ở Ấn Độ | Cuộc Sống Thực ở Ấn Độ |#anhbuifamily| #28 Cảnh Làng Quê ở Ấn Độ | Cuộc Sống Thực ở Ấn Độ |#anhbuifamily| #28 (VHDN) – Những nỗ lực không ngừng của Chính phủ Ấn Độ để cải cách và thúc đẩy xuất khẩu nông sản đã mang lại…

Cảnh Làng Quê ở Ấn Độ | Cuộc Sống Thực ở Ấn Độ |#anhbuifamily| #28
Cảnh Làng Quê ở Ấn Độ | Cuộc Sống Thực ở Ấn Độ |#anhbuifamily| #28

(VHDN) – Những nỗ lực không ngừng của Chính phủ Ấn Độ để cải cách và thúc đẩy xuất khẩu nông sản đã mang lại kết quả đáng ghi nhận. Bất chấp đại dịch Covid-19 bùng nổ trên toàn cầu, Ấn Độ đã vẫn đủ năng lực đáp ứng nhu cầu lớn của thế giới. Có thể xem Ấn Độ là một nhà cung cấp lớn các sản phẩm nông nghiệp thiết yếu khác. Xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp thiết yếu của Ấn Độ đã ghi nhận mức tăng 38,00%, trong giai đoạn từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021.

Bộ Thương mại đã thực hiện nhiều bước khác nhau để tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông sản trong giai đoạn Covid-19. Khi nhiều chính sách về xuất khẩu nông sản đã hết hiệu lực, Ấn Độ đã nhanh chóng thiết lập các phòng kiểm soát để giải quyết các vấn đề mà các nhà xuất khẩu phải đối mặt; EIC/NPPO và các ban ngành liên quan khác đã mở rộng hỗ trợ bằng cách cấp giấy chứng nhận trực tuyến cho hàng xuất khẩu; chính quyền tiểu bang và chính quyền quận đã được liên lạc để giải quyết các nút thắt cụ thể mà các nhà xuất khẩu phải đối mặt; các bước đã được thực hiện để tạo điều kiện mở các phòng thí nghiệm, thử nghiệm, v.v.

Chính sách xuất khẩu nông sản (AEP)

Chính sách xuất khẩu nông sản được Chính phủ Ấn Độ công bố vào năm 2018 với trọng tâm là sản xuất theo định hướng xuất khẩu nông nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu, thực hiện đề cao vai trò của người làm nông nghiệp và đồng bộ hóa với các chính sách và chương trình của Chính phủ Ấn Độ. AEP nhấn mạnh vào cách tiếp cận lấy nông dân làm trung tâm. Trong quá trình thực hiện AEP, đã có những tiến bộ đáng kể trong việc cung cấp cho nông dân và các tổ chức sản xuất (FPOs) trong việc xuất khẩu sản phẩm của họ. Việc liên kết trực tiếp thông qua nông dân và các tổ chức sản xuất, không chỉ tạo điều kiện cho người nông dân tiếp cận trực tiếp với thị trường xuất khẩu, cải thiện thu nhập mà còn đẩy mạnh quá trình sản xuất do nhu cầu phục vụ cho thị trường quốc tế.

Sự tham gia của Chính phủ

Sự tham gia tích cực của các quốc gia tương ứng là rất quan trọng trong việc thực hiện chính sách xuất khẩu nông sản của Ấn Độ. Việc nhập khẩu nông sản từ Ấn Độ đã đưa ngành sản xuất nông sản trở thành ngành mũi nhọn và có nhiều chính sách được ra đời áp dụng cho ngành xuất khẩu nông sản. Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Nông sản và Thực phẩm Chế biến (APEDA), đã tạo điều kiện cho Chính phủ các tiểu bang hoàn thiện Kế hoạch hành động cụ thể của Nhà nước.

Cơ chế thúc đẩy xuất khẩu nông sản lần đầu tiên được thiết lập tại Hoa Kỳ.

Tập trung vào các cụm: Để cung cấp liên kết thị trường xuất khẩu trực tiếp cho nông dân/ FPOs và khuyến khích sản xuất theo định hướng xuất khẩu, AEP ủng hộ cách tiếp cận dựa trên cụm để thúc đẩy xuất khẩu nông sản. Là một phần của Chính sách xuất khẩu nông sản, 47 cụm huyện có sản phẩm độc đáo đã được công bố để thúc đẩy xuất khẩu. Ngoài ra còn có 100 khu vực thuộc các tiểu bang có sản phẩm được đánh giá cao và sẽ được công bố trong thời gian tới.

Lần đầu tiên, Bộ Thương mại đã tiếp cận trực tiếp ở cấp độ cụm và trang trại, người nông dân có quyền lợi được hưởng cổ phần trong chính lĩnh vực xuất khẩu sản phẩm của họ. Các FPOs/ nông dân đã được định hướng về những nhu cầu của thị trường từ đó có được hướng đi trong việc sản xuất mặt hàng xuất khẩu.

Giải quyết các vấn đề vận tải và hậu cần

Đường sắt Ấn Độ đã giới thiệu dịch vụ ‘KISANRAIL’, theo đó các chuyến tàu với nhiều hàng hóa (tất cả các sản phẩm và hạt giống dễ hỏng), đa lô hàng, andmulti. Người nhận hàng được điều hành, chủ yếu để cho phép nông dân và nhà sản xuất chuyển sản phẩm nông nghiệp của họ từ nông thôn đến các thị trấn và thành phố lớn.

Theo chương trình “Chiến dịch Xanh – TOP to Total” của Bộ Công nghiệp Chế biến Thực phẩm, một khoản trợ cấp 50% đang được cấp cho việc vận chuyển trái cây và rau quả qua Đường sắt Kisan.

Bộ Đường bộ, Giao thông vận tải và Đường cao tốc đang triển khai Bharatmala Pariyojana, dự kiến phát triển 34.800 km đường cao tốc quốc gia theo giai đoạn I của chương trình để nâng cao hiệu quả của hậu cần và vận chuyển hàng hóa trong quốc gia bằng cách cải thiện kết nối với các trung tâm đô thị lớn.

Bộ Nông nghiệp, Hợp tác và Phúc lợi Nông dân, Chính phủ Ấn Độ đã ra mắt Ứng dụng di động Kisan Rath. Ứng dụng tạo điều kiện cho Nông dân, FPOs và Thương nhân đăng các yêu cầu tải của họ để vận chuyển nông nghiệp và sản phẩm làm vườn, được gửi đến các nhà tổng hợp vận chuyển và vận chuyển cá nhân, những người có thể quay trở lại với họ với các chi tiết dịch vụ.

Chương trình hỗ trợ vận tải và tiếp thị (TMA) cho nông nghiệp cụ thể

Sản phẩm là để cung cấp hỗ trợ cho các thành phần quốc tế của vận chuyển hàng hóa để giảm thiểu bất lợi vận chuyển hàng hóa cho việc xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp và hỗ trợ cho việc tiếp thị các sản phẩm nông nghiệp. Sự hỗ trợ có sẵn theo chương trình đã cho phép các nhà xuất khẩu xuất khẩu từ các khu vực bị khóa đất cho đến nay chưa được khám phá.

Bộ Hàng không Dân dụng Sẽ khởi động chương trình Krishi Udan để hỗ trợ nông dân vận chuyển nông sản để cải thiện “nhận thức giá trị” của họ, đặc biệt là ở các quận phía đông bắc và bộ lạc.

Nỗ lực phát triển thị trường

10 sản phẩm hàng đầu và 20 sản phẩm tiềm năng từ ngành nông nghiệp đã được xác định cho xuất khẩu. APEDA đã tiến hành phân tích chi tiết các vấn đề SPS/ TBT ảnh hưởng đến các sản phẩm này. Báo cáo đã được chia sẻ với các bộ phận lãnh thổ của Bộ Thương mại vì đã đưa vấn đề này song phương với các quốc gia nhập khẩu khác nhau.

APEDA cũng đã tham gia với 60 phái bộ Ấn Độ để chuẩn bị chiến lược xuất khẩu nông sản khôn ngoan của đất nước. APEDA đã tương tác với các Phái đoàn Ấn Độ và các bên liên quan khác để xác định các sản phẩm, tiềm năng và con đường phía trước của chúng cho mỗi quốc gia. Do đó, các cơ hội được phân tích đã được chia sẻ với các cơ quan thương mại và các nhà xuất khẩu để họ có thể tận dụng cơ hội.

Mười bảy cuộc họp người mua – người bán ảo (V-BSMs) liên quan đến các phái đoàn Ấn Độ ở các quốc gia khác nhau, các nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu Ấn Độ và hiệp hội sản phẩm từ Ấn Độ đã được tổ chức trong bảy tháng qua. V-BSM đã được tổ chức với Kuwait, Indonesia, Thụy Sĩ, Bỉ, Iran. Các chương trình tương tự đã được tổ chức cho Canada (sản phẩm hữu cơ), UAE & Hoa Kỳ (sản phẩm GI), Đức, Nam Phi, Úc, Thái Lan, Oman, Bhutan, Azerbaijan và Qatar. Nền tảng V-BSM đã cho phép các nhà xuất khẩu và nhập khẩu tương tác hơn nữa để tiến hành kinh doanh.

Một tổ chức nghiên cứu thị trường đã được thành lập để phổ biến các báo cáo tình hình thị trường điện tử bao gồm phân tích thị trường chi tiết đã bắt đầu. 27 báo cáo cụ thể về sản phẩm đã được chuẩn bị bởi tổ chức. Các báo cáo đã được chia sẻ với các bên liên quan để tận dụng cơ hội xuất khẩu.

Con đường phía trước

Xuất khẩu nông sản sẽ đóng một vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa tầm nhìn của Thủ tướng Hon’ble về việc tăng gấp đôi thu nhập của nông dân. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, những nỗ lực để thực hiện AEP sẽ tiếp tục. Đề án thực hiện AEP đã nhận được phân bổ ngân sách 100 rupee theo BE 2021-22, sẽ cung cấp một fillip để thực hiện Chính sách. Bộ Thương mại, phối hợp với các Bộ/ Ban ngành, Chính phủ Tiểu bang, các cơ quan Chính phủ Trung ương và Tiểu bang, v.v. sẽ tiếp tục nỗ lực để đưa các hoạt động xúc tiến xuất khẩu đến cấp tiểu bang, quận/ cụm và trang trại.

Đại sứ quán Ấn Độ

Bạn đang xem bài viết: Ngành nông sản Ấn Độ nỗ lực vượt qua đại dịch. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts