Nhiều dấu hiệu sai phạm tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh

Phân Biệt Khung Giá Đất, Bảng Giá Đất Và Giá Đất Cụ Thể | PHÁP LÝ ĐẤT ĐAI | TVPL Phân Biệt Khung Giá Đất, Bảng Giá Đất Và Giá Đất Cụ Thể | PHÁP LÝ ĐẤT ĐAI | TVPL Nhiều dấu hiệu sai phạm tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình…

Phân Biệt Khung Giá Đất, Bảng Giá Đất Và Giá Đất Cụ Thể | PHÁP LÝ ĐẤT ĐAI | TVPL
Phân Biệt Khung Giá Đất, Bảng Giá Đất Và Giá Đất Cụ Thể | PHÁP LÝ ĐẤT ĐAI | TVPL

Nhiều dấu hiệu sai phạm tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh

TCDN – Ngoài việc sử dụng nguồn thu tiền nền tái định cư, nguồn kinh phí của dự án khác số tiền hơn 12 tỉ đồng cùng với việc thu tiền nền tái định cư của các hộ dân hơn 16 tỉ đồng chưa đúng… Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh còn bị phát hiện nhiều trường hợp “vượt thẩm quyền”.

Kết luận của Thanh tra TP.HCM nêu ra hàng loạt dấu hiệu sai phạm của Ban BTGPMB huyện Bình Chánh

Kết luận của Thanh tra TP.HCM nêu ra hàng loạt dấu hiệu sai phạm của Ban BTGPMB huyện Bình Chánh

Ngoài ra, Ban Bồi thường hiện nay còn tạm giữ kinh phí bồi thường của bà Trần Can Liên (doanh nghiệp tư nhân Gia Hòa) với số tiền hơn 1,1 tỉ đồng, khi không có chủ trương của UBND huyện Bình Chánh là chưa có cơ sở pháp lý thực hiện việc thu tiền nêu trên. Đặc biệt, Ban Bồi thường thu tiền nền tái định cư của các hộ dân với tổng số tiền hơn 16 tỉ đồng là thực hiện chưa đúng.

Đối với dự án nâng cấp Quốc lộ 50 trên địa bàn huyện Bình Chánh, Ban Bồi thường đã thực hiện giải ngân kinh phí bồi thường tính từ khi bắt đầu thực hiện dự án cho đến ngày 31-8-2017 với tổng số tiền hơn 548 tỉ đồng, giải ngân kinh phí đạt tỉ lệ 95% so với kinh phí bồi thường đã nhận; số kinh phí bồi thường chưa giải ngân (kinh phí còn tồn) tính đến ngày 31-8-2017 với tổng số tiền là hơn 28 tỉ đồng là giải ngân nguồn kinh phí ngân sách nhà nước còn chậm theo kế hoạch.

Đối với các dự án chưa giải ngân kinh phí bồi thường, tính đến ngày 31-12-2016 tổng số tiền là hơn 221 tỉ đồng và tính đến ngày 31-8-2017 tổng số tiền là hơn 226 tỉ đồng là giải ngân nguồn kinh phí còn chậm theo kế hoạch.

Nhiều trường hợp …“vượt thẩm quyền”

Cũng tại dự án nâng cấp Quốc lộ 50, có 485/729 trường hợp dự toán chi phí bồi thường cao hơn quyết định bồi thường ban đầu cho các hộ gia đình, cá nhân. Và có 169/729 trường hợp dự toán chi phí bồi thường cao hơn đối với các trường hợp có quyết định bồi thường lần đầu và quyết định bồi thường bổ sung. Từ đó, việc xây dựng dự toán chi phí bồi thường đính kèm phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nâng cấp Quốc lộ 50 là chưa chính xác, dẫn đến bức xúc của các hộ dân bị ảnh hưởng tại dự án và phát sinh khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ tại dự án.

Quốc lộ 50 địa bàn huyện Bình Chánh, nơi Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm

Quốc lộ 50 địa bàn huyện Bình Chánh, nơi Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm

Kết luận cũng nêu ra nhiều sai sót trong việc tính chi phí bồi thường, hỗ trợ theo loại đất tại dự án nâng cấp Quốc lộ 50 trên địa bàn huyện Bình Chánh. Cụ thể hiện nay, còn 48 trường hợp bị ảnh hưởng tại dự án nâng cấp Quốc lộ 50 trên địa bàn huyện Bình Chánh chưa được UBND huyện Bình Chánh ban hành quyết định phê duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Kế đến, trình tự, thủ tục lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại dự án nâng cấp Quốc lộ 50 trên địa bàn huyện Bình Chánh cũng có nhiều sai sót.

Kết luận cũng chỉ rõ Ban Bồi thường sử dụng quỹ dự phòng ổn định thu nhập để chi thu nhập tăng thêm (chi bổ sung năm 2015) cho cán bộ, viên chức, người lao động với tổng số tiền 1,1 tỉ đồng là thực hiện chưa đúng

Về sổ sách, hạch toán kế toán, Ban Bồi thường sử dụng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để chi bồi thường, chi khen thưởng cho các hộ dân nhưng không thực hiện hạch toán tài khoản kế toán; do đó, chưa thực hiện đúng theo quy định. Ngoài ra, sổ quỹ tiền mặt không thực hiện khóa sổ vào cuối mỗi ngày và sổ kế toán tiền mặt và sổ kế toán tiền gửi ngân hàng, hàng quý đơn vị không thực hiện khóa sổ kế toán; do đó, thực hiện chưa đúng theo quy định.

Đối với việc xử lý các nội dung có liên quan đến đơn tố cáo, kết luận thanh tra nêu Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh khi lập phiếu chiết tính chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân để tham mưu, trình UBND huyện Bình Chánh ban hành quyết định bồi thường, một số trường họp không xem xét, xác minh nguồn gốc quá trình sử dụng nhà, đất của người dân đã được UBND xã xác nhận. Việc này đã dẫn đến việc tính bồi thường bổ sung nhiều lần, làm cho việc bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị kéo dài; đồng thời, không xem xét tính bồi thường loại đất ở theo các quy định của nhà nước, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân…

Vừa qua, Thanh tra Tp.HCM ra thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trong năm 2016, kinh phí hoạt động của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh (Ban Bồi thường) năm 2016 và công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Dự án nâng cấp Quốc lộ 50 trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Tại Kết luận này, Thanh tra thành phố nêu rõ: “Ban Bồi thường đã sử dụng nguồn thu tiền nền tái định cư với số tiền hơn 7,7 tỉ đồng chi cho các hộ dân tại dự án Depot Tân Kiên và sử dụng nguồn kinh phí của dự án khác số tiền hơn 4,9 tỉ đồng, khi không có chủ trương của UBND huyện Bình Chánh và UBND TP là sử dụng không đúng các nguồn kinh phí nêu trên.

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bạn đang xem bài viết: Nhiều dấu hiệu sai phạm tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts