Những đối tượng nào được giao đất, thuê đất nông nghiệp?

Phân biệt giao đất có thu tiền và không thu tiền | Đỗ Thành Trung Phân biệt giao đất có thu tiền và không thu tiền | Đỗ Thành Trung (TN&MT) – Bạn đọc Nguyễn Trọng Nam (Thái Bình) hỏi: Vợ chồng tôi đang có kế hoạch xây dựng nông trại trồng cây, chăn nuôi…

Phân biệt giao đất có thu tiền và không thu tiền | Đỗ Thành Trung
Phân biệt giao đất có thu tiền và không thu tiền | Đỗ Thành Trung

(TN&MT) – Bạn đọc Nguyễn Trọng Nam (Thái Bình) hỏi: Vợ chồng tôi đang có kế hoạch xây dựng nông trại trồng cây, chăn nuôi gia cầm, đào ao thả cá, đầm tôm… Xin hỏi, khi gia đình tôi trực tiếp làm nông nghiệp như vậy thì có thuộc đối tượng được giao đất hay thuê đất nông nghiệp tại địa phương hay không?

Bạn đọc Nguyễn Trọng Nam (Thái Bình) hỏi: Vợ chồng tôi đang có kế hoạch xây dựng nông trại trồng cây, chăn nuôi gia cầm, đào ao thả cá, đầm tôm… Xin hỏi, khi gia đình tôi trực tiếp làm nông nghiệp như vậy thì có thuộc đối tượng được giao đất hay thuê đất nông nghiệp tại địa phương hay không?

dat-nong-nghiep.jpg

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên và Môi trường tư vấn như sau:

Theo quy định hiện hành, Nhà nước luôn bảo đảm cho cho người sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có đất sản xuất thông qua hình thức giao đất và cho thuê đất nông nghiệp. Đất giao cho hộ gia đình và cá nhân là giao chính thức, người nhận đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về hình thức

Theo Luật Đất đai 2013, đất nông nghiệp sẽ được giao, cho thuê dưới hình thức như: giao đất không thu tiền sử dụng; giao đất có thu tiền; cho thuê đất trả tiền hằng năm; cho thuê đất trả tiền một lần. Mỗi trường hợp giao, cho thuê sẽ ứng với các đối tượng khác nhau. Cụ thể:

+ Các đối tượng sau được giao đất không thu tiền sử dụng đất: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp lao động nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức; Tổ chức sử dụng đất vào mục đích nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; Đơn vị vũ trang nhân dân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc sản xuất kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Hoặc, hợp tác xã nông nghiệp sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở hợp tác xã, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; Người sử dụng đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng; Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp.

+ Các đối tượng sau được giao đất có thu tiền sử dụng đất: Tổ chức kinh tế được giao đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được giao đất để thực hiện các dự án đầu tư về nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

+ Thuê đất trả tiền hằng năm được áp dụng đối với các trường hợp sau: Hộ gia đình, cá nhân thuê đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao trước ngày 01 tháng 01 năm 1999 mà thời hạn Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất từ ngày 01 tháng 01 năm 1999 đến trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành, trừ diện tích đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất; Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

+ Thuê đất trả tiền thuê một lần được áp dụng đối với trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

Như vậy, gia đình bạn trực tiếp lao động nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản sẽ được giao đất nông nghiệp trong hạn mức theo hình thức giao đất không thu tiền.

Bạn đang xem bài viết: Những đối tượng nào được giao đất, thuê đất nông nghiệp?. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts