Ninh Bình đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển bền vững cây trồng chủ lực | BRTgo Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển bền vững cây trồng chủ lực | BRTgo Ninh Bình đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp Thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh…

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển bền vững cây trồng chủ lực | BRTgo
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển bền vững cây trồng chủ lực | BRTgo

Ninh Bình đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp

Thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Ninh Bình và các quy định của Trung ương, 3 năm qua, tỉnh Ninh Bình đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách để đẩy mạnh công tác này tại địa phương.

Sản xuất nông nghiệp Ninh Bình bước đầu đã đạt được kết quả tích cực, hàng năm hoàn thành, hoàn thành vượt mức mục tiêu đề ra, giá trị sản xuất tăng theo hàng năm. Tính đến cuối năm 2016, giá trị sản phẩm thu được đạt bình quân 108,3 triệu đồng/ha, tăng 3,5 triệu đồng/ha so với năm 2014. Sáu tháng đầu năm 2017 giá trị sản xuất tăng 1,95% so với cùng kỳ.
Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi áp dụng kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao năng suất lao động, giá trị canh tác như, trồng cây có giá trị kinh tế cao như ớt xuất khẩu, dưa bao tử, ngô ngọt, khoai tây, lúa chất lượng cao…

Tỉnh đã có 564 trang trại, gia trại chăn nuôi, trên 20 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, xuất hiện nhiều khu, vùng chăn nuôi tập trung, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường…
Đặc biệt, Ninh Bình đã gắn tái cơ cấu nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập cho người dân. Chương trình xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo tập trung và người dân đồng tình ủng hộ. Hiện toàn tỉnh có 60/119 xã về đích nông thôn mới. Đặc biệt, Hoa Lư là huyện đầu tiên của tỉnh về đích nông thôn mới, là huyện nông thôn mới đầu tiên của cả nước theo tiêu chí mới.
Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian phân tích, thảo luận những thuận lợi, khó khăn cũng như những tồn tại trong việc thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp.

Trong đó, tập trung vào các nội dung như chất lượng sản xuất chưa ổn định, chưa tạo tính bền vững trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; các hình thức tổ chức sản xuất chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức sản xuất hàng hóa và thiếu bền vững, liên kết còn lỏng lẻo; việc tích tụ ruộng đất còn nhiều khó khăn, do đó chưa huy động được nhiều doanh nghiệp và các tổ chức tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn…
Theo ông Đỗ Văn Miền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế do tập quán sản xuất của người dân trong tỉnh đã tồn tại quá lâu đời; xuất phát điểm kinh tế khu vực nông thôn của tỉnh thấp, trong khi đó nguồn lực đầu tư của Nhà nước và của người dân còn hạn hẹp.
Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh phức tạp đã ảnh hưởng nhiều đến sản xuất nông nghiệp. Việc tiếp cận chính sách tín dụng phát triển sản xuất nông nghiệp chưa thuận lợi cùng là một trong những nguyên nhân chủ quan dẫn tới những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Đề án.
Để tiếp tục thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Ninh Bình, tỉnh đã đề ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2017 đạt 2,2% trở lên, giai đoạn 2018 – 2020 hàng năm đạt từ 2% trở lên. Giá trị sản phẩm năm 2017 đạt 110 triệu đồng/ha, đến năm 2020 đạt trên 130 triệu đồng/ha.
Nhằm đạt mục tiêu chủ yếu kể trên, tỉnh Ninh Bình tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất về tính tất yếu, tầm quan trọng của tái cơ cấu nông nghiệp đến các cấp, ngành, địa phương và người dân về xây dựng nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và biến đổi khí hậu; rà soát, điều chỉnh cơ chế, chính sách chưa phù hợp.
Bên cạnh đó, rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sản xuất từng lĩnh vực của ngành tính đến nhu cầu thị trường; cơ cấu sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản theo lợi thế địa phương và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, trọng tâm là phát triển doanh nghiệp nông nghiệp, phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị. Đồng thời, tăng cường chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ ca trong tất cả các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của ngành.
Đặc biệt, tỉnh cũng đẩy mạnh phát triển thị trường, khai thác mở rộng thị trường nông sản của tỉnh, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận, tham gia thị trường; tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa./.

Bạn đang xem bài viết: Ninh Bình đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts