Nội dung Cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp ra sao? Mục đích của việc điều tra nông thôn, nông nghiệp là gì?

Đất phi nông nghiệp là gì ? 9 loại đất phi nông nghiệp mà bạn cần biết | Thanh Vân BĐS Đất phi nông nghiệp là gì ? 9 loại đất phi nông nghiệp mà bạn cần biết | Thanh Vân BĐS Nội dung Cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp ra sao? Mục…

Đất phi nông nghiệp là gì ? 9 loại đất phi nông nghiệp mà bạn cần biết | Thanh Vân BĐS
Đất phi nông nghiệp là gì ? 9 loại đất phi nông nghiệp mà bạn cần biết | Thanh Vân BĐS

Nội dung Cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp ra sao? Mục đích của việc điều tra nông thôn, nông nghiệp là gì?

Mục đích của việc điều tra nông thôn, nông nghiệp là gì?

Căn cứ Quyết định 03/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/02/2023 về Chương trình điều tra thống kê quốc gia, Cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp là một trong những nội dung sẽ thực hiện trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

Theo đó, căn cứ vào tiểu mục 02 Mục I Phần II Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 03/2023/QĐ-TTg, Cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp được thực hiện nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông thôn; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản phục vụ nghiên cứu đánh giá các nội dung sau;

– Quy mô và cơ cấu lao động nông thôn; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; quy mô đất đai, điều kiện sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

– Thay đổi kết cấu hạ tầng nông thôn;

– Tình hình thực hiện một số nội dung của các chương trình, mục tiêu quốc gia trong nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

– Xây dựng cơ sở dữ liệu về nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản và nông thôn;

– Lập dàn mẫu cho các cuộc điều tra chọn mẫu; so sánh quốc tế.

Nội dung Cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp ra sao? Mục đích của việc điều tra nông thôn, nông nghiệp là gì?

Nội dung Cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp bao gồm những gì?

Nội dung Cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp được xác định tại tiểu mục 02 Mục I Phần II Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 03/2023/QĐ-TTg.

Cụ thể như sau:

(1) Đối tượng điều tra

Lao động tham gia sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; hộ tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; trang trại; doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Ủy ban nhân dân xã.

(2) Đơn vị điều tra

Hộ tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; trang trại; doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Ủy ban nhân dân xã.

(3) Hình thức điều tra

Điều tra toàn bộ kết hợp điều tra chọn mẫu

(4) Nội dung điều tra

Tùy thuộc vào kế hoạch chương trình, các chỉ tiêu trong điều tra có thể thay đổi, bổ sung nhưng tập trung vào các nhóm sau:

– Thực trạng nền sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản:

+ Số lượng đơn vị sản xuất; số lao động và cơ cấu lao động; quy mô sản xuất;

+ Năng lực sản xuất; tình hình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất;

+ Tiếp cận thông tin của các đơn vị sản xuất;

+ Thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm;

+ Tác động của sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tới môi trường;

+ Thông tin về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng;

+ Phát triển kinh tế trang trại;

+ Phát triển sản xuất hiệu quả và bền vững vai trò của phụ nữ;

+ Kết quả hoạt động tự sản, tự tiêu của các hộ gia đình,…

– Thực trạng nông thôn: thực trạng và những chuyển biến về kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn; các hình thức hỗ trợ kinh tế nông thôn (hệ thống khuyến nông, lâm, ngư, tiếp cận thị trường;…); vệ sinh môi trường nông thôn;

– Thông tin về cư dân nông thôn: khả năng huy động vốn, tình hình vay vốn, khả năng tiếp cận tín dụng của hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tình hình sử dụng điện, nước sạch của cư dân nông thôn; khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu;….

Thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0303, 0801, 0802, 0805, 0807, 0809, 0811, 0814.

Như vậy, Cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp được thực hiện dựa trên các nội dung nêu trên. Tùy thuộc vào kế hoạch chương trình, các chỉ tiêu trong điều tra có thể thay đổi, bổ sung các nội dung.

Trong đó, việc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp sẽ được các cơ quan có thẩm quyền phối hợp giữa phương thức điều tra toàn bộ và điều tra chọn mẫu.

Thời gian thực hiện Cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp là khi nào?

Cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp được thực hiện theo mốc thời gian được quy định tại tiểu mục 02 Mục I Phần II Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 03/2023/QĐ-TTg.

Cụ thể như sau:

– Chu kỳ thực hiện tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp: 10 năm

– Thời điểm thực hiện tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp: ngày 01 tháng 7 (tiến hành vào các năm có số tận cùng là 5). (Cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp tiếp theo sẽ được thực hiện vào ngày 01/07/2025).

Theo các cơ quan thực hiện tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp như sau:

– Cơ quan chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)

– Cơ quan phối hợp: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng.

Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 03/2023/QĐ-TTg.


Đặng Phan Thị Hương Trà

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Điều tra thống kê quốc gia có thể đặt câu hỏi tại đây.

  • Nguyên tắc làm việc của Kiểm sát viên VKSND tối cao khi không giữ chức vụ lãnh đạo và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Kiểm sát viên như thế nào?
  • Hình thức xử phạt trục xuất trong xử lý vi phạm hành chính áp dụng với đối tượng nào theo quy định?
  • Thẩm định kết quả đánh giá ngoài đối với kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo các bước như thế nào?
  • Sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước dành cho hoạt động khoa học và công nghệ sai mục đích bị xử phạt như thế nào?
  • Chánh văn phòng Tổng cục Quản lý đất đai được ký thừa lệnh Tổng cục trưởng các văn bản hành chính khi nào?

Bạn đang xem bài viết: Nội dung Cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp ra sao? Mục đích của việc điều tra nông thôn, nông nghiệp là gì?. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts