Phản ánh hiện trường en

03 ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA ĐẤT NÔNG NGHIỆP LÊN THỔ CƯ 03 ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA ĐẤT NÔNG NGHIỆP LÊN THỔ CƯ Kính gửi: Ông/Bà! Vấn đề Ông/Bà phản ánh, Thành phố Thái Nguyên xin thông báo kết quả như sau: Ngày 28/6/2022, Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 331/KH-BCA-C08 về tổng rà…

03 ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA ĐẤT NÔNG NGHIỆP LÊN THỔ CƯ
03 ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA ĐẤT NÔNG NGHIỆP LÊN THỔ CƯ

Kính gửi: Ông/Bà!

Vấn đề Ông/Bà phản ánh, Thành phố Thái Nguyên xin thông báo kết quả như sau:

Ngày 28/6/2022, Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 331/KH-BCA-C08 về tổng rà soát, cập nhật và bổ sung dữ liệu đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Mục tiêu của kế hoạch là “làm sạch” dữ liệu của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên toàn quốc; xây dựng 01 phần mềm ứng dụng triển khai trên hạ tầng mạng và thiết bị của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến Công an cấp xã trên toàn quốc; đồng thời phục vụ tích hợp, đồng bộ hoá dữ liệu với các ngành khác như thuế, ngân hàng, giao thông vận tải… nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Việc kê khai phiếu thu thập thông tin phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được triển khai không chỉ tại tỉnh Thái Nguyên mà diễn ra tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử theo xu thế của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 823/KH-CAT-PC08 ngày 12/7/2022 và Công văn số 7781/CAT-PC08(ĐKX) ngày 05/8/2022 hướng dẫn triển khai tới toàn bộ Công an cấp huyện, cấp xã và người dân trên toàn tỉnh. Theo đó, yêu cầu rà soát, cập nhật thông tin về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo 06 biểu mẫu: (1) Danh sách xe, chủ xe đúng với danh sách cơ quan đăng ký cung cấp; (2) Danh sách có chủ xe, nhưng không có xe trên địa bàn; (3) Danh sách có xe, nhưng không có chủ xe tại địa bàn; (4) Danh sách không có xe, không có chủ xe tại địa bàn; (5) Xe không nằm trong danh sách và (6) Phiếu thu thập thông tin phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Như vậy, việc kê khai “Phiếu thu thập thông tin phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” là chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Chân thành cảm ơn phản ánh của Ông/Bà và mong muốn tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới.

Trân trọng./

Bạn đang xem bài viết: Phản ánh hiện trường en. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts