Phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng công nghệ cao

KHỞI CÔNG CAO TỐC QUA BÌNH ĐỊNH 2023 KHỞI CÔNG CAO TỐC QUA BÌNH ĐỊNH 2023 Phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng công nghệ cao Sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao vừa đảm bảo kinh tế, vừa nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường. Nhiều mô…

KHỞI CÔNG CAO TỐC QUA BÌNH ĐỊNH 2023
KHỞI CÔNG CAO TỐC QUA BÌNH ĐỊNH 2023

Phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng công nghệ cao

Sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao vừa đảm bảo kinh tế, vừa nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường. Nhiều mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp hiện nay ở các địa phương đang dần thay đổi theo xu hướng này bằng cách áp dụng công nghệ trong quá trình sản xuất và đã mang lại hiệu quả tích cực, cho năng suất ổn định, chất lượng tốt hơn.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, hơn 1 năm qua, nhờ ứng dụng khoa học công nghệ, cơ cấu sản xuất nông nghiệp tiếp tục được điều chỉnh theo hướng phát huy lợi thế ở từng địa phương, đáp ứng nhu cầu thị trường. Trung tâm Khuyến nông tỉnh đang tập trung xây dựng mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học trong sản xuất nông nghiệp ở lĩnh vực thủy sản, trồng trọt và chăn nuôi. Một số doanh nghiệp tiếp tục đầu tư sản xuất quy mô lớn với công nghệ hiện đại, cho ra sản phẩm có chất lượng cao.

Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Phú Hưng, ở xã Nhơn Tân, TX An Nhơn có số lượng 3.000 con heo thịt. Nhờ áp dụng công nghệ cho ăn và hệ thống xử lý phân tự động nên vấn đề an toàn sinh học, vệ sinh môi trường luôn được đảm bảo. Vì vậy, qua 10 năm hoạt động, trang trại không xảy ra dịch bệnh đối với đàn heo.

Ngoài ra, trong lĩnh vực trồng trọt, việc chuyển giao và nhân rộng các quy trình thâm canh lúa tiên tiến như SRI, IPM vào sản xuất được thực hiện ở nhiều địa phương, nhất là huyện Tuy Phước đã góp phần nâng cao năng suất lúa. Bên cạnh đó, mô hình tưới tiết kiệm, tưới tiên tiến gắn với sản xuất cây ăn trái theo hướng hữu cơ, có mã QR để truy xuất nguồn gốc, làm tăng giá trị được nhiều nông dân áp dụng ở huyện Phù Cát, Hoài Ân và Tây Sơn.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Thị Tố Trân cho biết: Sở NN&PTNT được UBND tỉnh giao chủ trì và đã xây dựng chính sách hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp trên lĩnh vực thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi và đã trình cho HĐND xem xét, thông qua tại kỳ họp được diễn ra trong tháng 12 này.

Để hướng đến nền nông nghiệp tiên tiến, ở đó người nông dân có thể chủ động trong quá trình sản xuất, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao thì cần có sự quan tâm của các sở, ngành, chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất theo hướng hiện đại, đặc biệt là ứng dụng công nghệ mới, nhằm cho ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao, bền vững.

PHAN TUẤN (thực hiện)

Bạn đang xem bài viết: Phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng công nghệ cao. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts