Phú Yên phê duyệt Đề án trồng 15 triệu cây xanh

KHẨN TRƯƠNG NGĂN CHẶN DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI | Phú Yên Ký Sự KHẨN TRƯƠNG NGĂN CHẶN DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI | Phú Yên Ký Sự Phú Yên sẽ tập trung nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng rừng có năng suất, giá trị kinh tế cao, sức chống chịu tốt, thích ứng…

KHẨN TRƯƠNG NGĂN CHẶN DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI | Phú Yên Ký Sự
KHẨN TRƯƠNG NGĂN CHẶN DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI | Phú Yên Ký Sự

Phú Yên sẽ tập trung nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng rừng có năng suất, giá trị kinh tế cao, sức chống chịu tốt, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ảnh KS

Phú Yên sẽ tập trung nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng rừng có năng suất, giá trị kinh tế cao, sức chống chịu tốt, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ảnh KS

Theo ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên, mục tiêu đề án đến hết năm 2025, cả tỉnh Phú Yên sẽ trồng được 15 triệu cây xanh.

Trong đó 12 triệu cây xanh trồng phân tán ở các khu đô thị và vùng nông thôn; 03 triệu cây xanh tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và trồng mới rừng sản xuất để bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và nâng tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh lên 48% vào năm 2025.

Đề an trồng cây xanh góp phần giảm thiểu tác hại do thiên tai, thích ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế – xã hội, tạo sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững của đại phương, ông Tùng cho hay.

Cụ thể, 15 triệu cây xanh phù hợp với điều kiện sinh thái, quy hoạch và quỹ đất hiện có của từng địa phương, trong đó: 12 triệu cây xanh phân tán (khu vực đô thị và nông thôn), quy đổi bằng 12.000 ha (bình quân trồng 2,4 triệu cây/ năm, quy đổi bằng 2.400 ha); 03 triệu cây xanh trong rừng tâp̣ trung, tương đương 2.130 ha, trong đó trồng rừng phòng hộ, đặc dụng 550.000 cây, tương đương 660 ha, mật độ trồng 833 cây/ha và trồng rừng sản xuất 2.450.000 cây, tương đương 1.470 ha, mật độ 1.667 cây/ha.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, Tỉnh đã đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức rà soát, xác định quỹ đất trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và trồng mới rừng sản xuất; trồng cây xanh phân tán (khu vực đô thị và nông thôn); xây dựng kế hoạch trồng rừng, trồng cây xanh phân tán hàng năm và cả giai đoạn 2021-2025.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao đất, giao rừng, thuê đất, thuê rừng, đảm bảo diện tích đất đai thuộc các đối tượng trồng rừng, trồng cây phân có chủ quản lý cụ thể, rõ ràng.

Được biết, tổng kinh phí được khái toán thực hiện đề án trồng 15 triệu cây xanh của Phú Yên là hơn 370 tỷ đồng. Trong đó hơn 210 tỷ dành trồng cây phân tán và 160 tỷ trồng rừng tập trung.

Nguồn kinh phí trên chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa và lồng ghép thông qua các chương trình, dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, kinh phí còn có sử dụng một phần ngân sách nhà nước cho hỗ trợ cây giống, công tác triển khai, hướng dẫn, tuyên truyền, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát, đánh giá… với tổng số tiền hơn 87 tỷ đồng.

Bạn đang xem bài viết: Phú Yên phê duyệt Đề án trồng 15 triệu cây xanh. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts