Quản lí nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp là gì? Chức năng chủ yếu

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội – VNEWS #shorts Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội – VNEWS #shorts Quản lí nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp là gì? Chức năng chủ yếu Hình minh họa (Nguồn: Baomoi) Quản lí nhà nước…

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội – VNEWS #shorts
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội – VNEWS #shorts

Quản lí nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp là gì? Chức năng chủ yếu

Quản lí nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp là gì? Chức năng chủ yếu - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Baomoi)

Quản lí nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp

Khái niệm

Quản lí nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp là sự quản lí vĩ mô của Nhà nước đối với nông nghiệp thông qua các công cụ kế hoạch, pháp luật và các chính sách để tạo điều kiện và tiền đề, môi trường thuận lợi cho các hoạt động sản xuất – kinh doanh nông nghiệp hướng tới mục tiêu chung của toàn nền nông nghiệp;

Xử lí những việc ngoài khả năng tự giải quyết của đơn vị kinh tế trong quá trình hoạt động kinh tế trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, lưu thông, phân phối, tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp;

Điều tiết các lợi ích giữa các vùng, các ngành, sản phẩm nông nghiệp, giữa nông nghiệp với toàn bộ nền kinh tế; thực hiện sự kiểm soát đối với tất cả các hoạt động trong nền nông nghiệp và kinh tế nông thôn làm ổn định và lành mạnh hóa mọi quan hệ kinh tế và xã hội…

Quản lí nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp có sự khác biệt với quản lí sản xuất kinh doanh của các đơn vị hay tổ chức kinh tế trong nông nghiệp. Các tổ chức kinh tế trong nông nghiệp thực hiện việc tự chủ quản lí sản xuất kinh doanh của mình gồm:

Xây dựng kế hoạch sản xuất, tổ chức quản lí sản xuất, thực hiện hạch toán kinh tế… tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần đáp ứng nhu cầu xã hội. Hoạt động sản xuất – kinh doanh của các đơn vị, tổ chức kinh tế trong nông nghiệp phải tuân thủ pháp luật và chính sách của Nhà nước.

Chức năng chủ yếu

Quản lí nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp có những chức năng chủ yếu sau đây:

– Định hướng chiến lược cho sự phát triển nông nghiệp phù hợp từng giai đoạn phát triển kinh tế của đất nước;

– Điều chỉnh các mối quan hệ trong nội bộ nông nghiệp, nông thôn và giữa nông nghiệp, nông thôn với phần còn lại của nền kinh tế;

– Hỗ trợ, giúp đỡ kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, hợp tác xã dịch vụ và các loại hình tổ chức sản xuất khác trong nông nghiệp, nông thôn phát triển;

– Bổ sung những vị trí cần thiết, nắm giữ những vị trí then chốt của nông nghiệp và kinh tế nông thôn bằng lực lượng kinh tế nhà nước.

(Tài liệu tham khảo: Kinh tế nông nghiệp, PGS. TS. Vũ Đình Thắng, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018)

Bạn đang xem bài viết: Quản lí nhà nước về kinh tế trong nông nghiệp là gì? Chức năng chủ yếu. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts