Quảng Ninh tập trung triển khai các giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững

Trung Quốc: Ứng dụng công nghệ tối tân nhất vào nông nghiệp | VTC16 Trung Quốc: Ứng dụng công nghệ tối tân nhất vào nông nghiệp | VTC16 Trà hoa vàng, một trong những sản phẩm chủ lực của Quảng Ninh có tiềm năng rất lớn phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ Thực…

Trung Quốc: Ứng dụng công nghệ tối tân nhất vào nông nghiệp | VTC16
Trung Quốc: Ứng dụng công nghệ tối tân nhất vào nông nghiệp | VTC16

Trà hoa vàng, một trong những sản phẩm chủ lực của Quảng Ninh có tiềm năng rất lớn phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp của tỉnh Quảng Ninh đã có những bước phát triển đáng ghi nhận với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2022 đạt trên 4%/năm. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu nông sản, phát triển các sản phẩm OCOP có vị trí ổn định trên thị trường nông sản. Mặc dù ngành nông nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế nhưng khu vực kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đóng vai trò lớn trong việc đảm bảo an ninh lương thực, ổn định đời sống của đại đa số dân cư sống tại khu vực nông thôn và hỗ trợ trong việc phát triển của khu vực kinh tế khác như công nghiệp, dịch vụ.

Tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh” theo hướng bền vững dựa vào ba trụ cột (thiên nhiên, con người, văn hóa), kết hợp với xu thế hòa bình, hợp tác, hội nhập và cơ hội của cuộc “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; đến năm 2030, xây dựng, phát triển Quảng Ninh là tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, đô thị phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; đến năm 2045, Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là dịch vụ, du lịch, đổi mới sáng tạo, có cơ sở kinh tế vững chắc, có sức cạnh tranh cao; người dân có mức thu nhập tương đương các nước phát triển; phát triển kinh tế hài hòa giữa các khu vực đô thị và nông thôn; đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh.

Xác định ranh giới ngoài thực địa, định vị trên bản đồ; công bố rộng rãi các vùng canh tác nông nghiệp hữu cơ được lựa chọn làm cơ sở triển khai thực hiện

Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, ngành nông nghiệp đang tập trung, quyết tâm thực hiện các giải pháp trọng tâm, đột phá để trở thành trụ cột vững chắc, điểm tựa hỗ trợ các ngành, lĩnh vực khác phát triển. Từ đó đặt ra yêu cầu chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp hiện tại sang phương thức sản xuất nông nghiệp bền vững, hài hòa với thiên nhiên, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, cải thiện đời sống cho người dân đặc biệt người dân khu vực nông thôn là một yêu cầu tất yếu trong đó phát triển nông nghiệp hữu cơ là bước đi phù hợp với nhu cầu và thực tiễn sản xuất nông nghiệp.

Tập huấn hướng dẫn quy trình kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho người sản xuất tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Tại Quảng Ninh, phương thức canh tác theo hướng hữu cơ đã xuất hiện từ rất lâu, tuy nhiên mới chỉ dừng lại ở mức độ manh mún, nhỏ lẻ, thực hiện từng phần với sản lượng, quy mô, chủng loại sản phẩm còn hạn chế. Hiện nay sản xuất hữu cơ là khuyến khích áp dụng, không bắt buộc vì vậy để phát triển nền nông nghiệp hữu cơ hàng hóa cần nhận thức rõ và có những bước đi cho phù hợp với nhu cầu và thực tiễn sản xuất. Xuất phát từ thực tế yêu cầu phát triển nông nghiệp nông nghiệp hữu cơ gắn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, giai đoạn tỉnh Quảng Ninh tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm sau:

Tập trung phổ biến chính sách, pháp luật, các tiêu chuẩn về nông nghiệp hữu cơ để tạo niềm tin cho người tiêu dùng trong sử dụng, nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp, người sản xuất và nhà quản lý về việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất, giám sát, chứng nhận nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ. Đẩy mạnh thông tin về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý kiến thức quản lý, tổ chức sản xuất, chế biến, tiêu thụ về nông nghiệp hữu cơ; tập huấn hướng dẫn quy trình kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho người sản xuất nông nghiệp, tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Căn cứ kết quả đánh giá phân hạng thích hợp đất đai đối với từng loại cây trồng, vật nuôi, kế hoạch sử dụng đất đến 2025 và định hướng giai đoạn tiếp theo, bố trí phân vùng phát triển các sản phẩm hữu cơ phù hợp, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng vùng, nhất là đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Nghiên cứu đề xuất chuyển đổi một số diện tích đất để mở rộng phát triển xây dựng trang trại hữu cơ.

Thực hiện khảo sát, lấy mẫu, phân tích tính chất lý hóa, điều kiện thổ nhưỡng và môi trường để xác định các vùng sản xuất nông nghiệp có đủ điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh; xác định ranh giới ngoài thực địa, định vị trên bản đồ vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ; công bố rộng rãi các vùng canh tác nông nghiệp hữu cơ được lựa chọn làm cơ sở triển khai thực hiện, trong đó: Cấp tỉnh xác định, công bố, thực hiện chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp thông thường sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ các vùng canh tác nông nghiệp hữu cơ có tính chất liên vùng, liên huyện; cấp huyện xác định, công bố chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp thông thường sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ các vùng canh tác nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý;

Lập vùng đệm cho vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ nhằm cách ly với khu vực xung quanh (vùng đệm) để tránh lây nhiễm các hoá chất, kim loại nặng, các tác nhân tiêu cực từ bên ngoài vào khu vực sản xuất hữu cơ.

Thực hiện tốt chính sách bảo vệ đất trồng lúa; khuyến khích tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đất đai như: thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất nông nghiệp; thủ tục về chuyển nhượng, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư về công nghệ cao và nông nghiệp thông minh cho phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Quản lý chặt chẽ vật tư và nguồn nước sử dụng cho sản xuất, đẩy mạnh công tác truy xuất nguồn gốc sản phẩm hữu cơ tại từng công đoạn sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Tăng cường giám sát việc sử dụng nhãn hiệu nông nghiệp hữu cơ, đảm bảo minh bạch thị trường, tránh trà trộn sản phẩm không đạt chuẩn hữu cơ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với việc tuân thủ các quy định trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp hữu cơ, xử lý triệt để các hành vi vi phạm theo quy định. Thực hiện thu hồi và xử lý sản phẩm hữu cơ bị thu hồi theo quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ mới, nông nghiệp thông minh trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Sử dụng giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao phù hợp quy định về sản xuất hữu cơ, thích ứng biến đổi khí hậu; bảo tồn, phục tráng phát triển các giống cây trồng, vật nuôi bản địa, đặc hữu, có lợi thế, giá trị kinh tế cao của tỉnh (Lúa nếp cái hoa vàng, trà hoa vàng, gà Tiên Yên, lợn Móng Cái,…) gắn với chuỗi giá trị nhằm cung cấp nguồn vật tư đầu vào cho sản xuất. Phối hợp với các Viện, Cơ quan nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất khảo nghiệm trên các giống cây trồng, vật nuôi; chứng nhận và xây dựng thương hiệu chất lượng sản phẩm tạo tiền đề phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ vật tư đầu vào sử dụng cho sản xuất, đẩy mạnh công tác truy xuất nguồn gốc sản phẩm hữu cơ

Hỗ trợ, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trực tiếp tham gia nghiên cứu khoa học, tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Phát triển các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư đầu vào đáp ứng cho sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, nhất là chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ thế hệ mới thay thế thuốc bảo vệ thực vật hóa học, thuốc kháng sinh, chất xử lý môi trường trong nông nghiệp.

Tăng cường xúc tiến thương mại, tổ chức các hội chợ, tham gia các sàn thương mại điện tử để quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trực tiếp triển khai xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tham gia các hội chợ, triển lãm, hội nghị giao thương trên địa bàn tỉnh và một số vùng, địa phương ngoài tỉnh. Thúc đẩy đưa sản phẩm nông nghiệp hữu cơ vào hệ thống phân phối theo chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm hữu cơ.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi liên kết tại các vùng sản xuất tập trung, các sản phẩm đặc sản, bản địa, khai thác từ tự nhiên. Thu hút các tổ chức, cá nhân đang kinh doanh sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản phẩm có chứng nhận để hỗ trợ liên kết tiêu thụ đối với những sản phẩm hữu cơ. Rà soát, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã liên quan đến các hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp hiện có để khuyến khích, hỗ trợ đẩy mạnh việc duy trì, phát triển hoặc thành lập mới tại các vùng sản xuất hữu cơ; xây dựng và thực hiện hiệu quả các dự án hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp, Hợp tác xã, nông hộ trong sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm gắn với chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Đẩy mạnh triển khai các dự án, mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ làm cơ sở nhân rộng

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức triển khai sản xuất nông nghiệp hữu cơ trong các vùng canh tác hữu cơ đã lựa chọn. Phát triển đa dạng các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn với chuỗi liên kết, phát triển theo vùng và khuyến khích các tổ chức, cá nhân mở rộng phạm vi nghiên cứu, triển khai đầu tư, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích thành lập mới các doanh nghiệp, HTX,… hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm hữu cơ; đầu tư phát triển công nghệ thu hoạch, sơ chế, chế biến, đóng gói, bảo quản các sản phẩm hữu cơ và phát triển các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư đầu vào đáp ứng tiêu chuẩn hữu cơ.

Đẩy mạnh triển khai các dự án, mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ làm cơ sở nhân rộng. Rà soát kết cấu hạ tầng dùng chung, triển khai đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ đảm bảo tính đồng bộ và thuận lợi trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Thực hiện áp dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách đã ban hành để thu hút đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh. Rà soát điều chỉnh, bổ sung chính sách, đề xuất cơ chế, chính sách mới nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh. Thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi tín dụng, tiếp cận nguồn vốn; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách và các thành phần kinh tế để tập trung đầu tư phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Đẩy mạnh thu hút khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ./.

Bạn đang xem bài viết: Quảng Ninh tập trung triển khai các giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts