Quảng Ninh: Thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

THVL – Nông nghiệp Công nghệ Cao 4.0 tại Unifarm – Bình Dương THVL – Nông nghiệp Công nghệ Cao 4.0 tại Unifarm – Bình Dương (Xây dựng) – Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định (số 2263/QĐ-TTg) thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Quảng…

THVL – Nông nghiệp Công nghệ Cao 4.0 tại Unifarm – Bình Dương
THVL – Nông nghiệp Công nghệ Cao 4.0 tại Unifarm – Bình Dương

(Xây dựng) – Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định (số 2263/QĐ-TTg) thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Quảng Ninh, theo đó là ban hành Quy chế hoạt động của khu nông nghiệp này.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở xã Hồng Thái Tây có thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp với các công trình nghiên cứu nông học và ứng dụng vào thực tế.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Quảng Ninh được xây dựng ở xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều với tổng diện tích đất tự nhiên toàn khu là 106ha.

Quyết định của Chính phủ nêu rõ, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh thực hiện các hoạt động ứng dụng thành tựu nghiên cứu khoa học ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất công nghệ cao, chủ yếu trong lĩnh vực: Trồng trọt, bảo quản, chế biến nông sản (rau, cây ăn quả, hoa, cây cảnh), sản xuất chế phẩm sinh học, thuốc điều hòa sinh trưởng cho cây trồng…; đồng thời, đào tạo, tiếp nhận chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp của tỉnh, vùng và cả nước.

Phó Thủ tướng giao cho UBND tỉnh Quảng Ninh cập nhật tên và nhu cầu sử dụng đất của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao này vào quy hoạch chung giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất tỉnh 5 năm (2021-2025) và quy hoạch, kế hoạch có liên quan theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và quy hoạch; quản lý và sử dụng đất đai theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh tổ chức quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm nguyên tắc tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không tăng đầu mối quản lý và phát sinh biên chế, đúng quy định của pháp luật.

Ban hành cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và phát triển Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; chỉ đạo việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo đúng quy định của pháp luật và kế thừa các quy hoạch phân khu chức năng đã được UBND tỉnh phê duyệt trước đây bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả…

Khu nông nghiệp công nghệ cao này địa giới không quá lớn về diện tích, nhưng đáp ứng được việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp với chất lượng nông sản cao, thương phẩm có sức cạnh tranh lớn trên thương trường trong nước và quốc tế, đưa lại hiệu quả kinh tế cao.

Chính phủ quyết định thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Quảng Ninh, sẽ mở ra triển vọng rất lớn cho ngành nông nghiệp của địa phương vốn là cái nôi nền công nghiệp nặng của cả nước, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tại chỗ, vừa là một địa phương có nhiều cửa khẩu giao thương quốc tế rộng lớn, tiềm năng phát triển nông nghiệp tốt.

Vũ Phong Cầm

Theo

Bạn đang xem bài viết: Quảng Ninh: Thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts