“QUÊN CÂY CẦU DỪA” LYRICS by CẨM LY: Em sao quên cây…

Cây Cầu Dừa | Trí Quang x Dương Đình Trí | Bước Chân 2 Thế Hệ Cây Cầu Dừa | Trí Quang x Dương Đình Trí | Bước Chân 2 Thế Hệ Em sao quên cây cầu dừatuổi tho ấu nô đùaem sao quên cây cầu dừatừng suong gió quanh mùacầu dừa hừng dông dua…

Cây Cầu Dừa | Trí Quang x Dương Đình Trí | Bước Chân 2 Thế Hệ
Cây Cầu Dừa | Trí Quang x Dương Đình Trí | Bước Chân 2 Thế Hệ

Em sao quên cây cầu dừa
tuổi tho ấu nô đùa
em sao quên cây cầu dừa
từng suong gió quanh mùa
cầu dừa hừng dông dua chân anh qua
cầu dừa hoàng hôn rong choi em ua thân ái thừa sao dối lừa chim sáo bay nỡ quên cây cầu dừa
Em sao quên cây cầu dừa
rằm trong ánh trang thề
em sao quên cây cầu dừa duờng khuya ngõ nhau về
cầu dừa nằm im cho em qua dê
cầu dừa lặng thinh thuong ai chân quê câu uớc thề
thôi não nề chim sáo bay nỡ quên cây cầu dừa
À… à… oi… á… oi… À… à… oi… á… oi… cầu dừa dãi nắng dầm mua dể anh di sớm về trua một mình
à… à… oi… á… oi… À… à… oi… á… oi… một mình tội lắm ai ơi
dể anh thui thủi với cây cầu dừa
Em sao quên cây cầu dừa tuổi hoa buớm ban dầu
em sao quên cây cầu dừa
dòng kênh nhỏ xanh màu cầu dừa
dìu chân em di dêm thâu cầu dừa
chờ anh tin yêu in sâu nay bóng cầu
giang mắt sầu chim sáo bay nỡ quên cây cầu dừa

tuổi tho ấu nô đùa

em sao quên cây cầu dừa

từng suong gió quanh mùa

cầu dừa hừng dông dua chân anh qua

cầu dừa hoàng hôn rong choi em ua thân ái thừa sao dối lừa chim sáo bay nỡ quên cây cầu dừa

Em sao quên cây cầu dừa

rằm trong ánh trang thề

em sao quên cây cầu dừa duờng khuya ngõ nhau về

cầu dừa nằm im cho em qua dê

cầu dừa lặng thinh thuong ai chân quê câu uớc thề

thôi não nề chim sáo bay nỡ quên cây cầu dừa

À… à… oi… á… oi… À… à… oi… á… oi… cầu dừa dãi nắng dầm mua dể anh di sớm về trua một mình

à… à… oi… á… oi… À… à… oi… á… oi… một mình tội lắm ai ơi

dể anh thui thủi với cây cầu dừa

Em sao quên cây cầu dừa tuổi hoa buớm ban dầu

em sao quên cây cầu dừa

dòng kênh nhỏ xanh màu cầu dừa

dìu chân em di dêm thâu cầu dừa

chờ anh tin yêu in sâu nay bóng cầu

giang mắt sầu chim sáo bay nỡ quên cây cầu dừa

Bạn đang xem bài viết: “QUÊN CÂY CẦU DỪA” LYRICS by CẨM LY: Em sao quên cây…. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts