QUY TRÌNH CHĂN NUÔI HEO NÁI, HEO THỊT, HEO CON CỦA CP

Cách nuôi lợn nái sinh sản đúng kỹ thuật, hiệu quả cao | VTC16 Cách nuôi lợn nái sinh sản đúng kỹ thuật, hiệu quả cao | VTC16 Ngày đăng: 15/09/2016, 21:34 – kỹ thuật gieo tinh, đỡ đẻ cho heo nái -vị trí chích heo có hình ảnh -bố trí máng ăn, máng uống,…

Cách nuôi lợn nái sinh sản đúng kỹ thuật, hiệu quả cao | VTC16
Cách nuôi lợn nái sinh sản đúng kỹ thuật, hiệu quả cao | VTC16

Ngày đăng: 15/09/2016, 21:34

– kỹ thuật gieo tinh, đỡ đẻ cho heo nái -vị trí chích heo có hình ảnh -bố trí máng ăn, máng uống, úm heo -quy trình chăn nuôi heo hậu bị, heo nái – TÀI LIỆU QUẢN LÝ VÀ CHƯƠNG TRÌNH THỨC ĂN CHO HEO GIỐNG, HEO CON VÀ HEO THỊT HEO HẬU BỊ Là tất tương lai trại, việc quản lý tốt số lượng đàn heo giống tăng đàn để tăng số đầu tăng suất thành công , biết chuẩn bò số lượng heo hậu bò để thay tăng đàn tốt a) Thức ăn cho heo hậu bò – Khi nhập heo vào trại nên cho heo hậu bò ăn thức ăn số 562, phần ăn theo quy đònh từ 2,5 – 3.0 kg/con/ngày Nuôi theo đàn nên cho ăn máng tròn kiểu tự động (Lean Machine), heo ăn số lượng đầy đủ dinh dưỡng để phát triển tốt phận sinh dục, tăng nhanh thể trạng, đặc biệt việc tích luỹ mỡ (Body Reserve), việc tạo tích luỹ bắp, phát triển hoàn hảo xương phận khác thể để chuẩn bò cho việc mang thai lần thứ nhất, yếu tố nói chưa hoàn chỉnh khả loại bỏ lứa xảy cao Trong trường hợp thức ăn số 562, trại thay số 552S, 552 567 b) Các vấn đề cần thiết heo hậu bò – Khi nhập heo hậu bò vào trại nên nuôi theo nhóm chuồng rộng,cách xa chuồng heo giống Nên nuôi với diện tích 2.0 m2/con, không nuôi chật làm cho heo bò căng thẳng chỗ cho ăn, cho uống nhỏ hẹp hạn chế tăng trưởng thể hoàn thiện hệ thống sinh dục trước phối giống Nếu nuôi chật làm cho heo hậu bò căng thẳng dẫn đến: – Sự thay đổi hàm lượng Hormon thể – Làm cho heo lên giống không rõ ràng – Khó phát heo lên giống – Sức khoẻ, hiệu việc nuôi thích nghi phòng bệnh giảm xuống – Khả tạo kháng thể sau tiêm Vaccine – Dễ bò chảy mủ sau lên giống chuồng bẩn Chatchai J., Swine Technical Document 2006, Feed Technology Department, C.P.Vietnam Livestock Co., Ltd Chuồng cách ly heo hậu bò tỷ lệ thích hợp nái loại bỏ có sức khỏe bình thường cho không 10 heo hậu bò Hình ảnh1 Nên có ô chuồng riêng cho nái loại để nuôi chung với nái hậu bò, nhằm phòng cho nái loại bò vây cắn gây vết thương Hình ảnh2 Nái hậu bò tiếp xúc trực tiếp với nái loại để tạo kháng thể Trong thời gian nuôi cách ly nên cho heo hậu bò vào chuồng heo nọc lần, sáng chiều lần khoảng 15 phút để kích thích heo nái hậu bò lên giống hoàn thiện phận sinh dục *Hình ảnh biểu sức mạnh nọc lên giống heo hậu bò Chatchai J., Swine Technical Document 2006, Feed Technology Department, C.P.Vietnam Livestock Co., Ltd +Tuổi heo nọc giống dùng để kích thích heo hậu bò ảnh hưởng tới thời gian lên giống Tuổi heo nọc Thời gian heo lên giống (ngày) Tuổi heo hậu bò lên giống (ngày) – Không dùng heo nọc 39 203 – Dùng heo nọc tháng tuổi 42 206 – Dùng heo nọc 11 tháng tuổi 18 182 – Dùng heo nọc 24 tháng tuổi 19 182 Source : NCSU Extension Swine Husbandry, April-May 2000 +Ảnh hưởng việc dùng nọc kích thích heo hậu bò đến tỷ lệ rụng trứng thời gian 10 ngày Việc dùng nọc để kích thích Phần trăm heo hậu bò lên giống rụng trứng – Không dùng heo nọc để kích thích – Dùng heo nọc qua trước chuồng heo hậu bò 31 – Cho heo nọc vào chuồng heo hậu bò 46 – Cho heo hậu bò vào chuồng heo nọc 78 Source : NCSU Extension Swine Husbandry, April-May 2000 + Chương trình Vaccine: Thực theo hướng dẫn bác sỹ thú y + Các vấn đề cần lưu ý trước cho heo hậu bò sinh sản: – Trọng lượng thể đạt từ 130 – 140 kg – Tuổi đạt từ 34 – 35 tuần tuổi – Độ dày mỡ lưng P2 không thấp 15 – 18 mm Dùng heo nọc để kích thích theo cách đưa heo hậu bò vào chuồng heo nọc – Lên giống lần thứ (Không tính lần lên giống lúc di chuyển heo hậu bi trại, ghi chép nhật ký lên giống liên tục kể từ ngày nhập vào trại ,công nhân biết số lượng heo hậu bò lên giống lập kế hoạch đặt tinh heo, quy đònh ngày phối giống xác hơn) Chatchai J., Swine Technical Document 2006, Feed Technology Department, C.P.Vietnam Livestock Co., Ltd – Sau nhập heo vào trại nên kiểm tra máu để xác đònh kháng thể sau thời gian nuôi cách ly nên kiểm tra lại máu lần để xác đònh kháng thể có đạt theo yêu cầu heo hậu bò trước cho sinh sản, có ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ đàn heo nái giống HEO GIỐNG a) Xây dựïng chương trình nhập heo hậu bò cho phù hợp va øđạt hiệu qủa cao – Nhìn chung trại chưa quan tâm đến vấn đề mà nhìn vào giá heo hậu bò mua vào để thay đàn nhiều Nếu giá cao tìm mua chỗ có giá rẻ hơn, không mua giư heo nái lại lâu mua để thay Hoăc mua heo hậu bò để thay heo nái giống số lượng heo nái già trại ngày nhiều Yếu tố nói làm cho cấu đàn không theo mục tiêu, ảnh hưởng đến kết sản xuất trại giá thành sản phẩm cao – Biểu đồ biểu diễn số lứa đẻ heo nái sinh sản đàn giống tốt 20 17 (% of herd) 15 15 14 13 12 11 10 10 5 8+ Parity Source : Muirhead and Alexander, 1997 b) Sắp xếp theo nhóm quy đònh mục tiêu việc phối giống Theo kiểu đẻ đợt cách phân chia theo kiểu tuần đợt, nghóa phối giống, đẻ cai sữa hàng tuần phối giống, đẻ cai sữa vào tuần để có nhiều heo cai sữa tuổi đủ để nuôi heo thòt Làm giảm số lần di chuyển khác sức khoẻ heo Trong nhóm khách hàng áp dụng phương pháp phối giống cho heo nái theo số lượng heo lên giống làm cho việc xếp chuồng nái mang thai chuồng nái đẻ lúc thừa lúc thiếu Năng suất chất lượng heo không ổn đònh, lúc cần nuôi heo thòt để đáp ứng nhu yêu cầu thò trường heo & ngược lại lúc giá heo thòt rẻ, heo lại nhiều Chatchai J., Swine Technical Document 2006, Feed Technology Department, C.P.Vietnam Livestock Co., Ltd c) Đánh giá cho điểm thể trạng chương trình thức ăn cho heo nái Việc đánh giá cho điểm thể trạng heo nái phương pháp để trại quy đònh số lượng thức ăn cho nái cho đàn Đây số phải ghi rõ chương trình thực công nhân Nên đánh hàng tuần nhiều tùy vào nhân lực trại Việc cho điểm thể trạng heo nái phải thực liên tục dựa vào kinh nghiệm, cách cho điểm người không giống có quy đònh chung điểm chuẩn hiểu biết cách nhìn không giống Hiện thường sử dụng giá trò độ dày mỡ lưng điểm b2, kết hợp với cách nhìn điểm làm giảm sai sót đánh giá nhiều quy đònh phần thức ăn xác (bước đầu nên áp dụng phần trung bình, sau điều chỉnh tăng giảm lượng thức ăn cho phù hợp với môi trường nuôi trại, đến thể trạng heo nái giai đoạn gần đến mục tiêu nhất) *Cách chấm điểm phậm chấm điểm Vò trí Xương sống Nhìn thấy xương sống rõ ràng 2.Xương chỏm Chỏm sâu vùng khấu đuôi xung quanh khấu đuôi Xương chậu Nhìn thấy rõ Hệ thống chấm điểm Nhìn thấy Không nhìn Khó sờ tìm phải thấy xương sống dùng tay ấn đầy, dày vào Chỏm rộng Chỏm dày Có lớp mỡ (cạn) xung không nên chỏm dô quanh khấu có độ sâu đuôi Nhìn thấy Không nhìn Xương chậu thấy, phải nằm sâu, dùng tay ấn dùng sức xuống sờ mạnh để ấn thấy xuống Rất khó sờ tìm xương sống Có lớp mỡ dày Xương chậu nằm sâu, phải dùng tay Ghi chú: – Sau cai sữa – phối giống : BCS (điểm thể trạng) 2.5 – 3.0 – Nái mang thai 84 ngày : BCS (điểm thể trạng) 2.5 – 3.0 – Trước đẻ (sinh): BCS (điểm thể trạng) 3.0 – 3.5 Chatchai J., Swine Technical Document 2006, Feed Technology Department, C.P.Vietnam Livestock Co., Ltd Điểm đánh giá thể trạng ngày cai sữa heo nái không nên thấp 02 điểm khác với giai đoạn nái đẻ không 01 điểm khoảng heo nái phục hồi thể trạng nhanh không ảnh hưởng nhiều đến số ngày lên giống trở lại sau ngày cai sữa, lên giống trở lại sau 07 ngày (nếu lên giống chậm, số lượng nái dễ bò bệnh tồn đọng phối không kòp) d) Chương trình chăm sóc heo nái sau cai sữa : – Heo nái sau cai sữa thể thường gầy gầy tùy thuộc vào số lượng thức ăn heo nái ăn giai đoạn nuôi nhiều hay ít, số lượng heo theo mẹ tuổi cai sữa – Đối với heo nái sau cai sữa nên cho ăn thức ăn heo nái nuôi vơiù phần cao nhất, khoảng từ 3,5 – 4.0 kg/ngày nhiều heo nái ăn Nên ý độ lưu thông không khí nhiệt độ chuồng – Tốt hàng ngày dùng heo nọc lại trước chuồng heo nái vào buổi sáng tối để kích thích lên giống trở lại Đối với chuồng hở nên có phần ăn từ 3,5 – kg/ngày để heo nái không nóng heo thở dốc lượng thức ăn phải phù hợp cho việc rụng trứng *Hình ảnh dùng nọc trước chuồng để kích thích lên giống có ảnh hưởng đến phát triển trứng trước phối giống e) Kỹ thuật thụ tinh nhân tạo: + Sử dụng nhật ký ghi chép hàng ngày lên giống để đánh giá tình hình phối giống : • Nắm số lượng heo nái lên giống phải phối giống ngày để đăït kế hoạch mua số lượng tinh heo phải bảo quản chất lượng tinh heo phối giống Chatchai J., Swine Technical Document 2006, Feed Technology Department, C.P.Vietnam Livestock Co., Ltd • Kiểm tra heo đậu thai sau phối giống, trường hợp lên giống trở lại xem có không chu kỳ để phân tích vấn đề trại tinh heo hay heo nái tìm cách khắc phục + Thời gian thích hợp để phối giống: • Heo hậu bò lên giống cho phối ngay, phối lần thứ hai cách lần thứ – 12 tiếng • Heo giống không đậu nên phối trở lại thực phối giống heo hậu bò • Heo nái lên giống vào buổi sáng cho phối giống vào buổi tối lên giống buổi tối cho phối giống vào sáng hôm sau Phối lần thứ hai cách lần thứ – 12 tiếng + Cách chuẩn bò tinh heo: • Nhiệt độ tinh heo trước phối giống nhân tạo phải ấm hết lạnh từ từ đem phối để đề phòng không cho tinh trùng chết chênh lệch nhiệt độ tinh heo với nhiệt độ bên chuồng đẻ nhiệt độ tử cung + Khi phối giống nhân tạo cần thực điều sau: • Cho heo nọc qua trước chuồng để kích thích heo nái người thực phối giống kích thích xung quanh vùng vú heo • Từ từ bơm tinh heo vào để heo nhận tinh heo thật tự nhiên tránh không để tinh heo chảy sau phối giống • Chỉ dùng dẫn tinh quản cho heo nái, không dùng dẫn tinh quản chung để ngăn ngừa nhiễm trùng bệnh lan truyền qua phận sinh dục từ heo giống sang heo giống khác Chatchai J., Swine Technical Document 2006, Feed Technology Department, C.P.Vietnam Livestock Co., Ltd + Hình ảnh phối giống nhân tạo, cách làm vệ sinh phận sinh dục, phương pháp đưa ống dẫn tinh kích thích lúc phối giống: + Vệ sinh dụng cụ cách bảo quản để sử dụng cho lần sau: – Dùng nước lọc nước đá qua khử trùng để rửa dụng cụ sau làm việc xong, rửa kỹ bên bên dẫn tinh quản sau đem hấp ống dẫn tinh ống đựng tinh quản, hấp nên có vải lót để ống tinh quản không tiếp xúc trực tiếp với độ nóng cao giữ chất lượng tốt – Nếu không sử dụng phải đem rửa hấp ngày lần trước dùng phối tinh nhân tạo để ngăn ngừa hỗn tạp mà nguyên nhân gây viễm nhiễm phận sinh dục heo giống Chatchai J., Swine Technical Document 2006, Feed Technology Department, C.P.Vietnam Livestock Co., Ltd CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ HEO NÁI MANG THAI : a) Cách quản lý heo nái mang thai từ đến 84 ngày Sau phối giống giảm phần ăn xuống từ 1,8 – kg thời gian – tuần phôi bám vào thành Khẩu phần ăn không đủ để trì sống heo nái sinh nhiều lứa sau cai sữa heo nái gầy (cho điểm đánh giá thể trạng chưa tới 2.0) làm cho heo nái Stress (căng thẳng) lý làm cho phôi bám không vào thành Trong thời kỳ mang thai trước 84 ngày heo nái sử dụng 80% để trì đời sống , phần lại 20% dùng để phát triển phận sinh dục , phận bên khác tăng trưởng phát triển heo non • Chương trìng thức ăn kết ảnh hưởng đến phát triển tuyến sữa từ lúc mang thai ảnh hưởng lâu dài tới giai đoạn heo nái nuôi Như sau phối giống phải điều chỉnh tăng phần ăn lên theo thể trạng heo giống Mục đích thể trạng đạt mức 3.0 chuồng hở mức 3.5 chuồng kín nhanh chậm phải trước giai đoạn mang thai 84 ngày Kết thấy rõ sau điều chỉnh phần thức ăn sức khoẻ heo nái tốt hơn, trọng lượng tăng nhanh heo sinh sức khoẻ tốt tỷ lệ sống cao • Hình ảnh so sánh heo giống có bầu vú phát triển tốt không tốt phương pháp cho ăn cách quản lý sau phối giống Hình 1: Nái nuôi có bầu vú không hoàn hảo Hình 2: Nái nuôi có bầu vú hoàn hảo Chatchai J., Swine Technical Document 2006, Feed Technology Department, C.P.Vietnam Livestock Co., Ltd * Bảng biểu diễn việc điều chỉnh tăng thức ăn sau phối giống đến phát triển bào thai hiệu sinh heo nái Feed Intake, kg/sow/day (mating – 28 days) 1.90 2.50 3.10 Number of Sows 122 135 114 Farrowing rate % 83 86 87 Total piglets born/Litter 11.50 11.70 11.80 Live piglets born/Litter 10.80 10.90 11.00 Source : Asian Pork Magazine Oct./Nov., 2004 * Cách cho ăn xác có liên quan đến việc điều chỉnh * Chương trình thức ăn heo hậu bò, nái mang thai tính theo điểm thể trạng Thời gian mang thai – 84 ngày 85 -114 ngày Mã số thức ăn 566 567 Thể trạng Điểm thể trạng Khẩu phần chuồng hở Khẩu phần chuồng kín Mập > 3,0 2 Vừa 2,5 – 3,0 2,5 Ốm < 2,0 2,0 – 2,5 2,5 – 3,0 Mập > 4,0 2,5 2,5 Vừa 3,0 – 3,5 3,0 – 3,5 Ốm < 3,0 3,0 – 3,5 3,5 – 4,0 Khẩu phần heo nái lứa theo trọng lượng phối 120-130kg > 130 kg 2,0 2.2 2,2 2.5 Ghi chú: Có thể dùng thức ăn 566 đến 100 ngày mang thai, sau dùng 567S Heo nọc khai thác trọng lượng 150 – 300 kg cho ăn 566, 2,5 – 3,0 kg/ngày Chatchai J., Swine Technical Document 2006, Feed Technology Department, C.P.Vietnam Livestock Co., Ltd 10 đầu tư tăng CÁC KIỂU CHUỒNG TRẠI Có nhiều trại bò hạn chế diện tích nên việc chọn hướng xây chuồng bò hạn chế, có trại xây dựng theo yêu cầu thân kiểu chuồng trại xây dựng ngược với hướng mặt trời, chuồng hở làm cho heo nái phía chòu nắng sáng phía chòu nắng chiều , heo nái nóng thở hổn hển, xảy thai không đậu thai, ăn thức ăn làm cho sữa heo không đồng đều, heo nái heo có vấn đề sức khoẻ Còn vấn đề xảy nặng hay nhẹ liên quan nhiều đến yếu tố khác lưu thông không khí, chất lượng nước áp lực nước, tiêu chuẩn chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi chuồng * Tình trạng thời tiết môi trường: phần lớn trại nuôi chuồng hở việc điều khiển lưu thông không khí chuồng khó xếp chủ trại xem việc quan trọng nhân viên công ty thường xuyên nhấn mạnh cho chủ trai: – Mùa nắng: Heo nái mang thai ăn thức ăn tiêu chuẩm thời tiết nóng nực, heo nái phần lớn thở hổn hển (ngay thể trạng heo gầy ốm) giai đoạn mang thai bầu vú phát triển không tốt, giai đoạn nuôi có sữa, heo không đồng đều, trọng lượng heo lúc cai sữa thấp, nhiều trại dùng phương pháp kéo dài thời gian cai sữa đến 24 -28 ngày nhiều để heo phát triển thêm trọng lượng làm cho sức khoẻ heo nái xấu số bệng heo mẹ sẻ truyền sang heo Do heo tiếp tục nuôi có ADG FCR không đạt tiêu chuẩn – Mùa mưa: Nhiệt độ giảm xuống thấp độ ẩm tăng cao trại lưu thông không khí không tốt thường xuyên xòt nước để rửa chuồng nhiều lần ngày mùa nắng gặp vấn đề heo nái thở hổn hển độ ẩm không khí cao, hàm lượng oxy giảm xuống Còn heo dễ bò cầu trùng (ở tuần tuổi thứ yếu tố nhiệt độ độ ẩm phù hợp với phát triển tăng số lương Bacteria & số loại Protozoa) Nhất trại đưa heo nái mang thai lên chuồng nái đẻ tuần gặp vấn đề nêu rõ nhiều Nếu úm heo không tốt gặp vấn đề heo tiêu chảy từ sau sinh đến cai sữa – Mùa lạnh: Ở miền nam khí hậu nhìn chung mang tính chất nóng ẩm nhiệt độ giảm xuống khoảng tháng 11 đến tháng 12 năm Trơiø lạnh vào buổi tối đến sáng, heo nái thoải mái ăn thức ăn nhiều việc xếp úm cho heo không tốt, heo bò lạnh dể bò tiêu chảy từ sau sinh đến giai đoạn heo bò tiêu chảy kết hợp với bò ho, mắt bò sưng giai đoạn Chatchai J., Swine Technical Document 2006, Feed Technology Department, C.P.Vietnam Livestock Co., Ltd 30 DỤNG CỤ CHĂN NUÔI – Dụng cụ dùng để thụ tinh nhân tạo:Đề phòng lây lan bệnh qua đường sinh dục nên dùng dẫn tinh quản để thụ tinh cho heo nái Khi thụ tinh xong phải ngâm rữa nước lọc, sau đem hấp để khử trùng trước sử dụng lại Nhưng số trại chưa ý coi trọng vấn đề yếu tố làm cho bệnh lây lan nhanh Kim để chích thuốc phần lớn dùng kim bò cong không vào thay kim mới, có nhiều lúc công nhân vừa dùng kim để chích vaccine dùng để chích thuốc, dùng để chích cho heo khoẻ heo bệnh, kim không giữ gìn sẽ, đường lây lan bệnh trại Điều quan trọng để chích thuốc, chích vaccine đạt kết tốt kích cỡ kim ra, ý đến vò trí góc chích * Bảng hướng dẫn kích cỡ kim chích thuốc phù hợp theo tuổi trọng lượng heo * Bảng hướng dẫn kích cỡ & số kim chích phù hợp với trọng lượng heo Trọng lượng heo (kg) < 10 10 –30 30 – 100 > 100 Độ dài kim tiêm (mm) Độ dài kim tính inch Số kim tiêm 12- 25 0.5-1.0 20-21 25 1.0 18-19 25-38 1.0-1.5 18 38 1.5 16 Chatchai J., Swine Technical Document 2006, Feed Technology Department, C.P.Vietnam Livestock Co., Ltd 31 CHƯƠNG TRÌNH CHĂN SÓC HEO CAI SỮA : – Nhìn chung trại chưa quan tâm đến vấn đề không tiếp tục úm heo thấy heo lớn đủ để không cần phải úm Nếu không kiểm tra heo xem có tập ăn tốt hay không? làm phát sinh vấn đề Set Bach nghóa trọng lượng thể giảm xuống tuần lễ đầu tiên, heo yếu dễ bò bệnh, phát triển (Compensatory Growth) làm ảnh hưởng đến ADG FCR số ngày nuôi giai đoạn heo thòt kéo dài làm cho vốn đầu tư tăng cao – Cách quản lý tình trạng môi trường bên chuồng: Phần lớn chuồng để nuôi heo thường nhỏ có kích thước từ 1.5 – 2.0*2.0 – 3.0 m nên việc tập cho heo biết chỗ ăn, ngủ, tiểu tiện kho ùvì chuồng hẹp dễ bẩn nên phải dùng nước xòt rửa hàng ngày công nhân dễ dàng xòt nước để tắm cho heo , làm cho heo dễ bò bệnh độ ẩm chuồng cao * Hình ảnh hai chuồng nhỏ gộp lại thành chuồng lớn xếp diện tích thành hệ thống: chỗ ăn, ngủ chổ tiêu tiểu * Cách xếp quầy úm liên tục từ chuồng heo đẻ đến chuồng heo làm cho heo có sức khoẻ tốt ăn giỏi lớn nhanh Chatchai J., Swine Technical Document 2006, Feed Technology Department, C.P.Vietnam Livestock Co., Ltd 32 * Hình ảnh chung chuồng có che hai bên ô chuồng xung quanh chuồng kỹ thuật có quầy úm heo kỹ thuật (nuôi chuồng heo chín mười tuổi sau chuyển xuống chuồng heo thòt) * Hình ảnh nuôi theo kiểu site có quầy úm để giữ ẩm tốt giống chuồng heo (cai sữa xong chuyển xuống chuồng nuôi heo thòt từ nhỏ đến bán) Chatchai J., Swine Technical Document 2006, Feed Technology Department, C.P.Vietnam Livestock Co., Ltd 33 * Cách cho ăn thức ăn: Phần lớn trại cho ăn hạn chế ngưng cho ăn thức ăn giai đoạn đầu sau cai sữa (có thể kéo dài – tuần có số trại cho ăn hạn chế suốt giai đoạn heo con) cho ăn tối đa heo dễ bò tiêu chảy Nếu gặp trường hợp nói phải quay lại kiểm tra việc tập cho heo xem heo có biết ăn sau cai sữa không? Nếu chưa biết ăn dòch vò hệ tiêu hoá phát triển chưa hoàn thiện Do heo bắt đầu ăn tốt chất phân giải dòch vò phát triển không kòp làm cho thức ăn phân giải không hết heo bò tiêu chảy Nếu heo ăn thức ăn không đủ nhu cầu đáp ứng thể, heo dễ bò stress Nếu hạn chế phần thức ăn toàn chuồng, heo thiếu chất dinh dưỡng từ nguồn thức ăn không hấp thụ lượng thuốc có thức ăn không đủ liều làm cho heo khả điều khiển phòng bệnh , heo cắn lẫn nhiều dễ bò nhiểm trùng, lây bệnh qua vết thương Có thể nhiểm trùng hệ thống hô hấp tiêu hoá Nếu gặp triệu chứng heo bò tiêu chảy nên tách riêng bò tiêu chảy để chích thuốc điều trò thuốc theo kiểu bơm đổ vào miệng hoà tan thuốc nước cho uống Không nên cho ngừng ăn toàn chuồng, số heo chuồng bò tiêu chảy nhiều (những khỏe mạnh ăn thức ăn nhiều, bụng giãn phân lỏng) đủ chuồng để tách heo bò bệnh nuôi riêng cho heo chuồng ăn giảm xuống – 10% so với mức heo ăn tối đa kéo dài – ngày Thường xuyên theo dõi chữa trò xem triệu chứng heo bắt đầu tiêu trở lại bình thường từ từ tăng lượng thức ăn lên đến mức tối đa, heo nhận đầy đủ dinh dưỡng nhằm trì sống để phục hồi sức khỏe sau bò tiêu chảy tăng trọng trở lại Phương pháp nói phương pháp giải phần cuối vấn đề, muốn đề phòng vấn đề phải việc tập ăn cho heo từ theo mẹ cho kỹ thuật để đảm bảo nhiệt độ theo yêu cầu heo chuồng đẻ liên tục chuồng nuôi heo Đặc biệt – tuần đầu giai đoạn heo giai đoạn mà heo có điều chỉnh thích nghi cao 10.CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC HEO THỊT : Chất lượng heo thòt tốt việc cho ăn kỹ thuật theo giai đoạn lứa tuổi trọng lượng heo, cần ý từ đầu phát triển heo bụng me ï(phương pháp cho ăn heo nái mang thai chăm sóc tốt sau sinh, phương pháp cho ăn heo nái nuôi con, úm heo kỹ thuật tập cho heo ăn giỏi) heo cai sữa heo sau cai sữa đạt chất lượng tốt Sự tăng trưởng tốt dần từ heo sau sinh đến giai đoạn heo cai sữa ảnh hưởng đến tăng trưởng thời gian nuôi giai đoạn heo thòt để đạt mục tiêu đề ADG FCR tốt vốn đầu tư thức ăn trọng lượng tăng thêm FCR giảm xuống Để có chất lượng heo thòt tốt cần có quy đònh quản lý sau: Chatchai J., Swine Technical Document 2006, Feed Technology Department, C.P.Vietnam Livestock Co., Ltd 34 * Tách nuôi theo giới tính trọng lượng – Ở giai đoạn heo nhỏ không thấy rõ rệt tăng trưởng khác nhiều rõ ràng giai đoạn heo hậu bò, đặc biệt đực ăn giỏi, ăn nhiều tăng trọng nhanh cái, thay đổi thức ăn nhanh ảnh hưởng đến cái, thay đổi thức ăn chậm ảnh hưởng đến chất lượng thể đực làm cho mỡ dày vốn đầu tư cao Do việc xếp theo lượng chia giới tính nâng cao hiệu quản lý – Biểu diễn cách quản lý heo theo trọng lương tách theo giới tính giai đoạn nhập vào trại heo thòt -Việc đem lồng đựng gà để thử nghiệm chuyển heo làm cho heo bò đau làm giảm căng thẳng -Khi heo đến chuồng heo cai sữa phải nhanh chóng phân loại theo giới tính vào chuồng, sau lựa theo kích cỡ gần giống -Việc xếp heo có lượng đồng giúp cho heo ăn tăng trưởng nhau, heo thòt có trọng lượng giống thuận tiện cho việc bán heo thòt Chatchai J., Swine Technical Document 2006, Feed Technology Department, C.P.Vietnam Livestock Co., Ltd 35 * Quy đònh diện tích nuôi cho heo thòt + Để cho heo có đầy đủ diện tích ăn, ngủ, tiêu tiểu suốt trình nuôi thòt heo không bò căng thẳng phát huy hết tác dụng thức ăn Nhìn chung diện tích nuôi thích hợp chuồng hở là:1,3 – 1,4 m2/con,đối với chuồng kín là:1,1 – 1,2m/con khả điều khiển nhiệt độ tốc độ gió chuồng kín tốt so với chuồng hở * Cách xếp máng ăn, núm uống Chúng ta bố trí 10 con/núm uống, núm uống gắn độ cao phù hợp cho heo đứng uống dễ dàng Mỗi chồng có khoảng núm uống gắn mức độ khác nuôi từ 25 – 28 heo thòt/chuồng (Số lượng cho chuồng phụ thuộc vào diện tích cần thiết cho con) * Hình ảnh mức độ cao số lượng núm uống phù hợp với heo Vì khả ăn thức ăn heo thòt ngày tăng theo ngày tuổi, tỷ lệ phát triển tăng trọng heo thòt Các kiểu máng ăn phải đảm bảo cho heo vào ăn thức ăn thường xuyên Lean Machine Phù hợp với trại thiếu nhân lực có nhân lực lực lao động không cao Đối với kiểu máng dài thường gặp trường hợp thức ăn máng thiếu, làm cho ADG giảm thấp xuống, FCR tăng cao mông lép nở không đạt mức tối đa Chatchai J., Swine Technical Document 2006, Feed Technology Department, C.P.Vietnam Livestock Co., Ltd 36 *Hình ảnh đặt máng ăn kiểu Lean Machine máng cho ô chuồng chuồng nuôi heo cai sữa *Hình ảnh đặt máng ăn kiểu Lean Machine máng cho ô chuồng trại heo thòt +Cách quản lý môi trường bên chuồng: Cách úm cho heo con: Đối với trại nhập heo có trọng lượng – kg gọi site phải úm úm heo cai sữa Những trại nhập heo vào có trọng lượng heo từ 20 kg trở lên làm quầy úm cho heo – tuần lễ đầu Nếu nơi thời tiết lạnh nhiệt độ thấp, độ ẩm cao gió thổi mạnh cần quan sát hoạt dộng heo, nằm tập chung sát vào heo cần úm cho Điều quan trọng có quầy úm cần phải thường xuyên kiểm tra nhiệt độ diện tích quầy úm có đủ không Chatchai J., Swine Technical Document 2006, Feed Technology Department, C.P.Vietnam Livestock Co., Ltd 37 *Hình ảnh quầy úm cho heo giai đoạn cai sữa: *Hình ảnh quầy úm cho heo giai đoạn cai sữa: Chatchai J., Swine Technical Document 2006, Feed Technology Department, C.P.Vietnam Livestock Co., Ltd 38 * Hồ nước vệ sinh: Là phần diện tích cần heo tiêu tiểu, mức nước đến ngang móng chân heo, mục đích để giảm khí Amoniac để giữ cho phần lớn diện tích chuồng khô ráo, Phần diện tích hồ nước không tính vào diện tích con, hồ nước vệ sinh diện tích heo dùng để ăn, ngủ xây chung chuồng diện tích hồ nước vệ sinh phù hợp chiếm không 15% diện tích chuồng Chuồng xây hồ nước vệ sinh phải có chiều sâu chuồng thật phù hợp để chuồng khô, phải có diện tích từ 0,5 – 1m nối tiếp với hồ nước bò ướt heo Những chuồng có chiều sâu dễ bò ướt toàn diện tích chuồng * Hình ảnh đặc điểm mực nước cao hồ nước vệ sinh * Hình ảnh đặc điểm mực nước phù hợp, không nên cao móng chân heo – Việc thay nước hồ vệ sinh nên xem xét theo độ tuổi heo.Khi thời tiết nóng nhiệt độ chuồng hở cao heo thường vào ngâm nước để làm giảm nhiệt độ thể dễ uống nước hồ Vì nước dơ bẩn, thời tiết nóng phù hợp cho phát triển Bacteria, Protosua số loại vi khuẩn, nguyên nhân làm cho heo bò tiêu chảy tất độ tuổi từ nhỏ lớn Do việc sử dụng hồ nước vệ sinh kỹ thuật cần phải kiểm tra áp lực nước, mức độ gắn núm uống cho phải có quy trình thay nước hồ nước vệ sinh theo mức độ dơ bẩn nước như: heo nhỏ thay nước lần/ ngày, heo choai đến heo lớn thay nước từ – lần/ ngày Chatchai J., Swine Technical Document 2006, Feed Technology Department, C.P.Vietnam Livestock Co., Ltd 39 – Trong tương lai có bắt buộc nghiêm ngặt môi trường như: cấm thải nước bẩn từ chuồng nuôi gia súc trực tiết đất hình thức quản lý cho heo ăn phải thay đổi theo cho phù hợp Điều quan trọng cách quản lý vệ sinh mùi hôi bên chuồng * Về vấn đề lưu thông không khí: Ở chuồng kín việc lưu thông không khí điều khiển nhiệt độ làm cách đóng mở quạt hệ thống nước theo giai đoạn độ tuổi heo Đối với chuồng hở điều khiển mức tốt nhất, Việt đóng mở che để không khí lưu thông tránh gió lùa,và gắn che phải kỹ thuật theo chiều thẳng, hạ che từ phía xuống phía theo tuổi nhiệt độ ngoại cảnh Việc đóng , mỡ che theo kiểu chiều chắn ngang, đóng phải kéo bên cạnh che hết toàn chuồng lưu thông không khí, mở nhiều gió thổi trực tiếp vào heo heo không tốt Việc điều khiển nhiệt độ hệ thống quạt Cooling Pad chuồng kín dễ dàng tốt so với chuồng hở * Hình ảnh che xung quanh chuồng, hệ thống quay lên xuống theo chiều thẳng từ xuống kiểu treo kỹ thuật Chatchai J., Swine Technical Document 2006, Feed Technology Department, C.P.Vietnam Livestock Co., Ltd 40 *Hình ảnh che xung quanh chuồng, hệ thống quay từ lên kiểu treo không kỹ thuật * Cách làm vệ sinh: Nên tập cho heo vào hồ nước từ đầu, chuồng khô Không cần thiết phải xòt nước rửa chuồng tắm cho heo ngày, giúp cho ta tiết kiệm nước, giảm độ ẩm chuồng xuống, heo bò bệnh, công việc hàng ngày phải dọn phân hồ nước , quét chuồng cho heo ăn, thay nước hồ vệ sinh kiểm tra sức khỏe heo để tách bò bệnh chăm sóc kòp thời đánh dấu bệnh để chích thuốc * Hình ảnh gom phân heo bên phương pháp quét khô mà không dùng nước để rửa chuồng * Hình ảnh gom phân heo cách quét thay cho xòt nước rửa chuồng Chatchai J., Swine Technical Document 2006, Feed Technology Department, C.P.Vietnam Livestock Co., Ltd 41 Hàng ngày phải để kiểm tra sức khỏe heo, xem thường xuyên, quan sát từng chuồng giúp cho việc chăm sóc có hiệu hơn, tiết kiệm chi phí thuốc, giảm số lượng heo bò bệnh, bò loại, bò chết làm giảm chi phí sản xuất * Hình ảnh để kiểm tra sức khỏe đánh dấu để theo dõi chăm sóc * Thức ăn phương pháp cho ăn: Chúng ta phải cho heo ăn theo chương trình Phase Feeding (số thức ăn theo độ tuổi trọng lượng heo) áp dụng phương pháp cho ăn tối đa để phát triển heo không bò hạn chế không nhận đầy đủ chất dinh dưỡng thức ăn Ngoài cần phải phối hợp vấn đề khác như: cách nuôi tách theo giới tính đực nuôi riêng Cách xếp theo kích cỡ Sizing hội heo ăn lớn tương đương nhau, giảm vấn đề đàn heo không đồng đều, diện tích đầy đủ cho con, lưu thông không khí tốt, thường xuyên kiểm tra sức khỏe hàng ngày lần/ ngày để tách heo bệnh có vấn đề, giảm lan truyền bệnh giảm số heo bò bệnh, giúp cho trại tiết kiệm chi phí thuốc số heo bò hao hụt Chatchai J., Swine Technical Document 2006, Feed Technology Department, C.P.Vietnam Livestock Co., Ltd 42 * Chương trình thức ăn cho heo thòt loại giống tốt: + Chương trình 1:Thò trường không ý đến chất lượng quầy thòt 550S 550S 551 552S 552 wk wk wk 10 wk 14 wk 553 18 wk 22-23 wk + Chương trình thứ 2: Thò trường không ý nhiều đến chất lượng quầy thòt 550S 550S 551 552S 552 wk wk wk 10 wk 16 wk 22-23 wk + Chương trình thứ 3: Thò trường ý nhiều đến chất lượng quầy thòt 550S wk 550S wk 551 wk 552S 10 wk 552 14 wk 553S 18 wk 22-23 wk Guide Line: việc theo dõi heo ăn thức ăn hiệu phát triển giai đoạn tuổi heo, kể từ heo đến heo thòt CHƯƠNG TRÌNH THỨC ĂN CHO HEO THỊT Mã số thức ăn (dạng bột/ dạng viên) Giai đoạn Cách cho ăn Chú ý 550S ngày tuổi -12 kg thể trọng Tập ăn lần/ngày 351 / 551 ngày tuổi – 30 kg thể trọng Ăn tự – 352S / 552S 30 kg – 50 kg thể trọng Ăn tự – 352 / 552 50 kg – 80 kg thể trọng Ăn tự – 80 kg thể trọng – xuất chuồng Heo ăn tự do, đực ăn hạn chế 2,4 kg/con/ngày – 353S / 553S 353 / 553 Chatchai J., Swine Technical Document 2006, Feed Technology Department, C.P.Vietnam Livestock Co., Ltd 43 11 CÁCH GHI CHÉP CÁC SỐ LIỆU CỦA TRẠI GỒM CÓ CÁC ĐIỂM QUAN TRỌNG SAU ĐÂY: – Ở trại ghi chép số liệu như: thức ăn cách cho ăn, cách sử dụng thuốc, chương trình vaccin, hiệu sản xuất, lý lòch dòch bệnh xảy giúp cho trại phân tích có phương hướng để nâng cao suất nhanh chóng giải vấn đề – Các vấn đề thường gặp như: thời gian để làm báo cáo, nhân viên giỏi ghi chép số liệu số liệu lưu giữ không liên tục Vàchủ trại chưa ï hiểu biết nhiều lợi ích việc làm báo cáo làm báo cáo phải làm – loại biểu mẫu: + mẫu báo cáo hiệu heo nái + Mẫu báo cáo hiệu heo heo thòt – Cách sử dụng biểu mẫu để đạt hiệu cao: + Người làm báo cáo phải hiểu rõ biểu mẫu trước làm trại làm thử, sau phải tiếp tục kiểm tra trước tiến triển độ xác để hướng dẫn sửa chữa Điều quan trọng phải làm cho cho trại hiểu rõ quan trọng thu giữ báo cáo phải xác lần thu báo cáo cần phân tích có ý kiến hướng dẫn cho công nhân + Cách đem số liệu trại phân tích đem số liệu sử dụng thành số liệu hỗ trợ cho công việc nhân viện kỷ thuật + Cách phân tích số liệu tốt phải có so sánh số liệu với số liệu tiêu chuẩn để tìm hướng điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu sản xuất làm giảm vốn đầu tư trại Các tiêu chuẩn phải có tính khả thi thực tế Khi có sở số liệu tiêu chuẩn đáng tin cậy chuyên môn mức độ cao, đem sử dụng thành số liệu hướng dẫn, hỗ trợ phát triển chăn nuôi heo Việt Nam mang tính công nghiệp, bền vững phát triển tương lai Chatchai J., Swine Technical Document 2006, Feed Technology Department, C.P.Vietnam Livestock Co., Ltd 44

– Xem thêm –

Xem thêm: QUY TRÌNH CHĂN NUÔI HEO NÁI, HEO THỊT, HEO CON CỦA CP, QUY TRÌNH CHĂN NUÔI HEO NÁI, HEO THỊT, HEO CON CỦA CP,

Bạn đang xem bài viết: QUY TRÌNH CHĂN NUÔI HEO NÁI, HEO THỊT, HEO CON CỦA CP. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts