Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021

Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản – Bài 9 – Địa lí 9 – Cô Nguyễn Thị Hằng (HAY NHẤT) Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản – Bài 9 – Địa lí 9 – Cô Nguyễn Thị Hằng (HAY NHẤT) Nguồn: Tổng cục Thống kê Theo đó,…

Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản – Bài 9 – Địa lí 9 – Cô Nguyễn Thị Hằng (HAY NHẤT)
Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản – Bài 9 – Địa lí 9 – Cô Nguyễn Thị Hằng (HAY NHẤT)

Nguồn: Tổng cục Thống kê
Nguồn: Tổng cục Thống kê

Theo đó, về nông nghiệp, Tổng cục Thống kê cho biết, vụ lúa đông xuân năm 2021 cả nước gieo cấy được 3.007,5 nghìn ha, bằng 99,4% năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 1.087,1 nghìn ha, bằng 99%; các địa phương phía Nam đạt 1.920,4 nghìn ha, bằng 99,7%.

Tính đến trung tuần tháng 5, các địa phương phía Nam đã thu hoạch được 1.865,9 nghìn ha lúa đông xuân, chiếm 97,2% diện tích xuống giống và bằng 100,3% cùng kỳ năm trước, ước tính năng suất đạt 70,6 tạ/ha, tăng 3,1 tạ/ha; sản lượng ước tính đạt 13,55 triệu tấn, tăng 550,1 nghìn tấn. Riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã cơ bản kết thúc vụ lúa đông xuân 2021 với diện tích thu hoạch đạt 1.506 nghìn ha, bằng 99% vụ đông xuân năm trước; năng suất lúa đạt 72 tạ/ha, tăng 3,7 tạ/ha; sản lượng đạt 10,94 triệu tấn, tăng 365,5 nghìn tấn.

Cùng với thu hoạch lúa đông xuân, đến trung tuần tháng 5, các địa phương phía Nam gieo cấy được 875 nghìn ha lúa hè thu, bằng 97,2% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 803,3 nghìn ha, bằng 99,7%.

Tính đến giữa tháng 5, cả nước gieo trồng được 451,8 nghìn ha ngô, bằng 99,3% cùng kỳ năm trước; 73,1 nghìn ha khoai lang, bằng 95,4%; 16,3 nghìn ha đậu tương, bằng 87,2%; 121,1 nghìn ha lạc, bằng 96,3%; 649,9 nghìn ha rau đậu các loại, bằng 101,3%.

Ước tính đến thời điểm cuối tháng 5 năm 2021, tổng số trâu của cả nước giảm 2,8% so với cùng thời điểm năm 2020; tổng số bò tăng 2%; tổng số lợn tăng 11,8%; tổng số gia cầm tăng 6,4%.

Tính đến ngày 24/5/2021, cả nước không còn dịch tai xanh ở lợn và dịch cúm gia cầm; dịch lở mồm long móng còn ở Bắc Kạn, Lạng Sơn, Sơn La, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Kon Tum, Phú Yên; dịch tả lợn châu Phi còn ở 30 địa phương và dịch viêm da nổi cục còn ở 27 địa phương chưa qua 21 ngày.

Về lâm nghiệp, số liệu từ Tổng cục Thống kê được biết, tháng 5 năm 2021, diện tích rừng trồng mới tập trung của cả nước ước đạt 26,5 nghìn ha, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, trên cả nước diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 88,5 nghìn ha, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 41,6 triệu cây, tăng 2,5%; sản lượng gỗ khai thác đạt 5.943,4 nghìn m3, tăng 5,4%; sản lượng củi khai thác đạt 8 triệu ste, giảm 0,1%.

Công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng tiếp tục được tăng cường. Trong tháng Năm[1], cả nước có 107,9 ha rừng bị thiệt hại, giảm 29,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm diện tích rừng bị cháy là 31,6 ha, giảm 37,3%; diện tích rừng bị chặt phá là 76,3 ha, giảm 25%. Tính chung 5 tháng, diện tích rừng bị thiệt hại là 592,7 ha, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm diện tích rừng bị cháy là 165,7 ha, giảm 29,5%; diện tích rừng bị chặt phá là 427 ha, tăng 30,7%.

Về thủy sản, cũng theo Tổng cục Thống kê, sản lượng thủy sản tháng 5 ước tính đạt 782,8 nghìn tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 417 nghìn tấn, tăng 6,7%; sản lượng thủy sản khai thác ước tính đạt 365,8 nghìn tấn, tăng 1,5%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, sản lượng thủy sản ước tính đạt 3.267,7 nghìn tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng khai thác đạt 1.580,8 nghìn tấn, tăng 1,4% (sản lượng khai thác biển đạt 1.510,2 nghìn tấn, tăng 1,5%).

Ánh Tuyết

Bạn đang xem bài viết: Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts