Sáng kiến kinh nghiệm: Giải pháp nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã…….. – Bài phát biểu

sự sáng kiến của anh chàng nhà nông #shop sự sáng kiến của anh chàng nhà nông #shop A. MỞ ĐẦU Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, trình mang tính tổng hợp, sâu, rộng, có nội dung toàn diện; bao gồm…

sự sáng kiến của anh chàng nhà nông #shop
sự sáng kiến của anh chàng nhà nông #shop

A. MỞ ĐẦU
Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, trình mang tính tổng hợp, sâu, rộng, có nội dung toàn diện; bao gồm tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, an ninh – quốc phòng. Mục tiêu chung của chương trình được Đảng ta xác định là: xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
Hưởng ứng chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn xã đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện các nội dung của chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó đã phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần hoàn thành các tiêu chí theo lộ trình.
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã được, việc triển khai và thực hiện các phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn còn những tồn tại, hạn chế, cần khắc phục như hiệu quả một số phong trào chưa bền vững, có phong trào còn mang tính hình thức. Do đó để góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, tôi lựa chọn đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã……..

Loại file : word
số trang : 8
Phí dowload 100.000

Tài liệu này được tính phí là : 100.000
Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

  • , số tài khoản: 42510001769212, BIDV , Chi nhánh Vĩnh Phúc.
  • , số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.

Hoặc

  • , số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

Nếu khách hàng thanh toán bằng thẻ cào điện thoại, đề nghị quý khách vui lòng sử dụng trình duyệt Firefox hoặc Google Chrome để tiến hành nạp thẻ, xin trân trọng cảm ơn!
Bạn hãy mua thẻ điện thoại và nạp thông tin thẻ (thẻ chưa kích hoạt) vào Form dưới đây để thanh toán với chúng tôi.
Bạn sẽ được nhận link download ngay sau khi nạp tiền thành công!

A. MỞ ĐẦU
Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, trình mang tính tổng hợp, sâu, rộng, có nội dung toàn diện; bao gồm tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, an ninh – quốc phòng. Mục tiêu chung của chương trình được Đảng ta xác định là: xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
Hưởng ứng chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn xã đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện các nội dung của chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó đã phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần hoàn thành các tiêu chí theo lộ trình.
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã được, việc triển khai và thực hiện các phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn còn những tồn tại, hạn chế, cần khắc phục như hiệu quả một số phong trào chưa bền vững, có phong trào còn mang tính hình thức. Do đó để góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, tôi lựa chọn đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã……..

Bạn đang xem bài viết: Sáng kiến kinh nghiệm: Giải pháp nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã…….. – Bài phát biểu. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts