SGK Sinh Học 8 – Bài 39. Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng

Báo cáo thực hành Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng trang 114 SGK Sinh học 9 Báo cáo thực hành Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng trang 114 SGK Sinh học 9 SGK Sinh Học 8 – Bài 39. Thực hành: Tìm hiểu thành tựu…

Báo cáo thực hành Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng trang 114 SGK Sinh học 9
Báo cáo thực hành Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng trang 114 SGK Sinh học 9

SGK Sinh Học 8 – Bài 39. Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng

Bài 39. THỰC HÀNH : TÌM HIỂU THÀNH Tựu CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG – Mục tiêu Học sinh phải : Biết cách sưu tầm tư liệu. Biết cách trưng bày tư liệu theo các chủ đề. Biết cách phân tích, so sánh và báo cáo những điều rút ra từ tư liệu (tranh ảnh minh hoạ và sách báo). – Chuẩn bị Tranh ảnh, sách báo dùng để tìm hiểu thành tựu chọn giống cây trồng và vật nuôi: 1 tranh hoặc ảnh về các giông bò nổi tiếng trên thê giới và ở Việt Nam, bò lai Fj. 1 tranh hoặc ảnh về các giống lợn nổi tiếng trên thê giới và ở Việt Nam, lọn lai Fj. 1 tranh hoặc ảnh về sự thay đổi tỉ lệ các phần của cơ thể bò và lợn do chọn giống tiên hành theo các hướng khác nhau. 1 tranh hoặc ảnh về các giông vịt nổi tiếng trên thế giới và ở Việt Nam, vịt lai Fj. 1 tranh hoặc ảnh về các giông gà nổi tiếng ở Việt Nam và giông nhập nội, gà lai F]. 1 tranh hoặc ảnh về một sô giông cá trong nước và nhập nội, cá lai F1. 1 tranh hoặc ảnh về giông lúa và giông đậu tương (hoặc lạc, dưa). 1 tranh hoặc ảnh về lúa và ngô lai. IU – Cách tiên hành Học sinh tự sắp xếp các tranh theo chủ đề (ghi sô của tranh). Học sinh quan sát, so sánh với các kiến thức lí thuyết. 1 Ghi nhận xét vậo bảng 39. IV – Thu hoạch ▼ – Quan sát các tranh và ghi vào bảng 39 : Bảng 39. Các tính trạng nổi bật và hướng sử dụng của một sô’ giống vật nuôi STT Tên giông Hướng sử dụng Tính trạng nổi bật 1 Các giống bò Bò sữa Hà Lan Bò Sind 2 Các giống lợn ỉ Móng Cái Bớc sai – 3 Các giống gà Gà Rốt ri Gà Hồ Đông Cảo Gà chọi Gà Tam Hoàng 4 Các giống vịt .Vịt cỏ Vịt Bầu bên Vịt Kaki cambell Vịt Super meat 5 Các giống cá trong nước và ngoài nước Cá rô phi đon tính Cá chép lai Cá chim trắng • Cho nhận xét về kích thước, sô’ rãnh hạtlbắp của ngô lai Fị và các dòng thuần làm bố mẹ, sự sai khác về sô’ bông, chiều dài và sô’ hạt/bông của lúa lai và lúa thuần. Cho biết: Ở địa phương em hiện nay đang sử dụng những giống, vật nuôi và cây trồng mới nào ?

Bạn đang xem bài viết: SGK Sinh Học 8 – Bài 39. Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts