Tải mẫu đơn xin giao đất dành cho hộ gia đình, cá nhân

[2022] Tham quan Học viện Nông nghiệp Việt Nam| REVIEW CHI TIẾT [2022] Tham quan Học viện Nông nghiệp Việt Nam| REVIEW CHI TIẾT Tải mẫu đơn xin giao đất dành cho hộ gia đình, cá nhân 1. Mẫu đơn xin giao đất là gì? Mẫu đơn xin giao đất dùng cho cá nhân, hộ…

[2022] Tham quan Học viện Nông nghiệp Việt Nam| REVIEW CHI TIẾT
[2022] Tham quan Học viện Nông nghiệp Việt Nam| REVIEW CHI TIẾT

Tải mẫu đơn xin giao đất dành cho hộ gia đình, cá nhân

1. Mẫu đơn xin giao đất là gì?

Mẫu đơn xin giao đất dùng cho cá nhân, hộ gia đình là mẫu đơn được cá nhân, hộ gia đình gửi tới cơ quan có thẩm quyền là Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện nơi có đất để xin giao đất. Mẫu đơn xin giao đất bao gồm các nội dung tên tổ chức xin giao đất, địa chỉ liên hệ, địa điểm khu đất xin giao, diện tích.

2. Mẫu đơn xin giao đất

Tải mẫu đơn xin giao đất ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

…, ngày….. tháng …..năm ….

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT

(Dành cho hộ gia đình, cá nhân)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân1 ……………….

1. Người xin giao đất2 ………….………………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………..

3. Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………..…………………………………………………

4. Địa điểm khu đất:……………………………………………………………………………………………………….

5. Diện tích (m2):…………………………………………………………………………………………………………..

6. Để sử dụng vào mục đích: 3……………………………………………………………………………………….

7. Thời hạn sử dụng:……………………………………………….………………………………………….

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn xin giao đất:

1 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

2 Ghi rõ họ, tên cá nhân xin giao đất /cá nhân đại diện cho hộ gia đình; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…);

3 Ghi rõ mục đích sử dụng đất được giao

>>> Tải mẫu đơn xin giao đất dành cho hộ gia đình, cá nhân

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu đơn xin giao đất dành cho hộ gia đình, cá nhân như sau:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu đơn xin giao đất dành cho hộ gia đình, cá nhân hoặc các vấn đề khác mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Liên kết tham khảo:

  • Tư vấn pháp luật đất đai
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai
  • Thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ mới nhất 2017
  • Tư vấn thủ tục thu hồi đất mới nhất 2017
  • Tải Luật đất đai 2013 và hướng dẫn áp dụng
  • Tải Luật đất đai mới nhất 2016 và hướng dẫn áp dụng
  • Tải Luật thừa kế đất đai và hướng dẫn áp dụng

Bạn đang xem bài viết: Tải mẫu đơn xin giao đất dành cho hộ gia đình, cá nhân. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts