Thặng dư thương mại toàn ngành nông nghiệp ước đạt 10,4 tỷ USD

Hiệp định RCEP: Thách thức cho nông sản Việt | VTC16 Hiệp định RCEP: Thách thức cho nông sản Việt | VTC16 VOV.VN – Ngày 23/12, tại Hà Nội Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2019, và bàn các giải pháp triển khai năm…

Hiệp định RCEP: Thách thức cho nông sản Việt | VTC16
Hiệp định RCEP: Thách thức cho nông sản Việt | VTC16

VOV.VN – Ngày 23/12, tại Hà Nội Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2019, và bàn các giải pháp triển khai năm 2020.

Hướng đến mục tiêu “Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế, thích ứng với biển đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh”, năm 2020 ngành nông nghiệp tiếp tục quyết liệt cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới; sản xuất theo chuỗi giá trị với 3 nhóm sản phẩm chủ lực…

Ảnh minh họa/KT

Đồng thời tổ chức liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong vùng tạo đột phá trong phát triển nhanh, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nông thôn mới, cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường.

Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn về thị trường, dịch tả lợn Châu Phi bất lợi, tác động của biến đổi khí hậu nhưng với nỗ lực của toàn ngành thặng dư thương mại toàn ngành nông nghiệp ước đạt mức kỷ lục 10,4 tỷ USD, tăng 19,3% so với năm 2018; tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm thủy sản năm 2019 toàn ngành đạt 41,3 tỷ USD tăng khoảng 3,2% so với với năm 2018./.

Sản xuất nông nghiệp âm làm chậm tăng tưởng kinh tế của Thừa Thiên Huế

Bạn đang xem bài viết: Thặng dư thương mại toàn ngành nông nghiệp ước đạt 10,4 tỷ USD. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts