Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm vụ là gì?

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | VTC Now Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | VTC Now Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà…

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | VTC Now
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | VTC Now

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, phòng chống thiên tai, phát triển nông thôn;… Vậy, Thanh tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiệm vụ gì? Hãy cùng ACC tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé.

Thanh Tra Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Nhiệm Vụ Là Gì

Theo khoản 1, khoản 2 Điều 1 Quyết định 626/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 quy định như sau:

Vị trí và chức năng

1. Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi là Thanh tra Bộ) là cơ quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ; tiến hành thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực của Bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
2. Thanh tra Bộ chịu sự quản lý, chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

Căn cứ trên quy định Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thanh tra Bộ có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về:

– Quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

– Tiến hành thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

– Tiến hành thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực của Bộ;

– Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Bộ chịu sự quản lý, chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiệm vụ gì trong công tác thanh tra, kiểm tra?

Theo Điều 2 Quyết định 626/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 quy định nhiệm vụ của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác thanh tra, kiểm tra như sau:

– Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra và kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch đó;

– Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Bộ; thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng quyết định thành lập;

– Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực do Bộ phụ trách;

– Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Bộ trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng;

– Thanh tra vụ việc khác do Bộ trưởng giao;

– Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ khi cần thiết;

– Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra và các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có các phòng chuyên môn nghiệp vụ nào?

Theo khoản 3 Điều 4 Quyết định 626/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 quy định như sau:

Cơ cấu tổ chức

3. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:
a) Phòng Hành chính, Tổng hợp;
b) Phòng Thanh tra Hành chính;
c) Phòng Thanh tra Chuyên ngành;
d) Phòng Tiếp công dân và Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo;
đ) Phòng Xử lý sau thanh tra và Phòng, chống tham nhũng;
e) Phòng Kế toán;
g) Văn phòng thường trực phía Nam.
Các phòng tại khoản 3 Điều này có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chánh Thanh tra Bộ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định và phân cấp của Bộ.
Chánh Thanh tra Bộ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn nghiệp vụ; chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Thanh tra Bộ; bố trí công chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn và nhiệm vụ được giao.Căn cứ trên quy định Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có các phòng chuyên môn nghiệp vụ sau:

– Phòng Hành chính, Tổng hợp;

– Phòng Thanh tra Hành chính;

– Phòng Thanh tra Chuyên ngành;

– Phòng Tiếp công dân và Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo;

– Phòng Xử lý sau thanh tra và Phòng, chống tham nhũng;

– Phòng Kế toán;

– Văn phòng thường trực phía Nam.

Như vậy, trong bài viết này, ACC đã cung cấp tới quý độc giả những thông tin cần thiết liên quan đến Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm vụ là gì?. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến nội dung bài viết hoặc các vấn đề pháp lý khác, vui lòng liên hệ ngay với ACC để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời nhé!

✅ Dịch vụ thành lập công ty⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Bạn đang xem bài viết: Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm vụ là gì?. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts