Thời hạn nộp tờ khai thuế quý 4 năm 2022

Hồ sơ gia hạn đất nông nghiệp Hồ sơ gia hạn đất nông nghiệp Thời hạn nộp tờ khai thuế quý 4 năm 2022 Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau: Thời hạn nộp tờ khai thuế được quy định tại Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 như sau:…

Hồ sơ gia hạn đất nông nghiệp
Hồ sơ gia hạn đất nông nghiệp

Thời hạn nộp tờ khai thuế quý 4 năm 2022

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Thời hạn nộp tờ khai thuế được quy định tại Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 như sau:

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:

+ Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;

+ Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:

+ Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

+ Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;

+ Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.

– Chính phủ quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; lệ phí trước bạ; lệ phí môn bài; khoản thu vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; báo cáo lợi nhuận liên quốc gia.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định của Luật Hải quan.

– Trường hợp người nộp thuế khai thuế thông qua giao dịch điện tử trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế mà cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tiếp tục hoạt động.

Thời hạn nộp tờ khai thuế quý 4 năm 2022 như sau:

Thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị giá tăng quý 4 năm 2022 như sau:

– Trường hợp khai thuế giá trị gia tăng theo tháng: Đối với kỳ tính thuế tháng 12/2022, thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng chậm nhất là ngày 27/01/2023.

– Trường hợp khai thuế giá trị gia tăng theo quý: Đối với kỳ tính thuế quý 4 năm 2022, chậm nhất là ngày 31/01/2023.

Thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân quý 4 năm 2022 như sau:

– Trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng: Đối với kỳ tính thuế tháng 12/2022, thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày 27/01/2023.

– Trường hợp khai thuế theo quý: Đối với kỳ khai thuế quý 4 năm 2022, thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày 31/01/2023.

Theo khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019, thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Như vậy, thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý 4 năm 2022 chậm nhất là ngày 30/01/2023.

Xem thêm: Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý trong năm 2023

Bạn đang xem bài viết: Thời hạn nộp tờ khai thuế quý 4 năm 2022. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts