Thuyết minh về cây cà phê ở Tây Nguyên

Cà Phê Ngon – Hin Coffee Luxury”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CIICEJHeChgOIhMIlPD8rZahgAMVoEoPAh1VPwsL”,”loggingUrls”:[{“baseUrl”:”https://www.youtube.com/pagead/paralleladinteraction?ai=CRs_wZTK7ZIOtJ_3bvcAPleKquAsApKbWjakRABABIABgwQWCARNwYXJ0bmVyLXlvdXR1YmUtc3JwqAMEqgQXT9CZdBkwBDMW0uJWiibYvmjet8h6O26QBwSoB-edsQKoB-idsQKoB4QIqAfOp7EC0ggRCIBBEAEYXjICggI6AoBAUBSwCwG6Cz4IAxAFGAwgCygFMAVAAUgAWGpgAGgAcAGIAQCQAQGYAQGiAQsKAJgCAqgCAdgCAqgBAcABAdABAeABAYACAaAXAQ\u0026sigh=kp15OUrNN8M\u0026cid=CAASFeRo-wj1CIh_RJzfwGjKwZG1sTYvSQ\u0026ad_mt=[AD_MT]\u0026acvw=[VIEWABILITY]\u0026gv=[GOOGLE_VIEWABILITY]\u0026nb=%5BNB%5D\u0026label=video_click_to_advertiser_site Cà Phê Ngon – Hin Coffee Luxury”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CIICEJHeChgOIhMIlPD8rZahgAMVoEoPAh1VPwsL”,”loggingUrls”:[{“baseUrl”:”https://www.youtube.com/pagead/paralleladinteraction?ai=CRs_wZTK7ZIOtJ_3bvcAPleKquAsApKbWjakRABABIABgwQWCARNwYXJ0bmVyLXlvdXR1YmUtc3JwqAMEqgQXT9CZdBkwBDMW0uJWiibYvmjet8h6O26QBwSoB-edsQKoB-idsQKoB4QIqAfOp7EC0ggRCIBBEAEYXjICggI6AoBAUBSwCwG6Cz4IAxAFGAwgCygFMAVAAUgAWGpgAGgAcAGIAQCQAQGYAQGiAQsKAJgCAqgCAdgCAqgBAcABAdABAeABAYACAaAXAQ\u0026sigh=kp15OUrNN8M\u0026cid=CAASFeRo-wj1CIh_RJzfwGjKwZG1sTYvSQ\u0026ad_mt=[AD_MT]\u0026acvw=[VIEWABILITY]\u0026gv=[GOOGLE_VIEWABILITY]\u0026nb=%5BNB%5D\u0026label=video_click_to_advertiser_site Thuyết minh về cây cà phê ở Tây Nguyên Gợi ý bài: Giới thiệu – cà phê là một loại cây công nghiệp chiếm tỉ trọng cao ở nước ta – cà phê Tây nguyên nức tiếng là loại cà phê…

Cà Phê Ngon – Hin Coffee Luxury”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CIICEJHeChgOIhMIlPD8rZahgAMVoEoPAh1VPwsL”,”loggingUrls”:[{“baseUrl”:”https://www.youtube.com/pagead/paralleladinteraction?ai=CRs_wZTK7ZIOtJ_3bvcAPleKquAsApKbWjakRABABIABgwQWCARNwYXJ0bmVyLXlvdXR1YmUtc3JwqAMEqgQXT9CZdBkwBDMW0uJWiibYvmjet8h6O26QBwSoB-edsQKoB-idsQKoB4QIqAfOp7EC0ggRCIBBEAEYXjICggI6AoBAUBSwCwG6Cz4IAxAFGAwgCygFMAVAAUgAWGpgAGgAcAGIAQCQAQGYAQGiAQsKAJgCAqgCAdgCAqgBAcABAdABAeABAYACAaAXAQ\u0026sigh=kp15OUrNN8M\u0026cid=CAASFeRo-wj1CIh_RJzfwGjKwZG1sTYvSQ\u0026ad_mt=[AD_MT]\u0026acvw=[VIEWABILITY]\u0026gv=[GOOGLE_VIEWABILITY]\u0026nb=%5BNB%5D\u0026label=video_click_to_advertiser_site
Cà Phê Ngon – Hin Coffee Luxury”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CIICEJHeChgOIhMIlPD8rZahgAMVoEoPAh1VPwsL”,”loggingUrls”:[{“baseUrl”:”https://www.youtube.com/pagead/paralleladinteraction?ai=CRs_wZTK7ZIOtJ_3bvcAPleKquAsApKbWjakRABABIABgwQWCARNwYXJ0bmVyLXlvdXR1YmUtc3JwqAMEqgQXT9CZdBkwBDMW0uJWiibYvmjet8h6O26QBwSoB-edsQKoB-idsQKoB4QIqAfOp7EC0ggRCIBBEAEYXjICggI6AoBAUBSwCwG6Cz4IAxAFGAwgCygFMAVAAUgAWGpgAGgAcAGIAQCQAQGYAQGiAQsKAJgCAqgCAdgCAqgBAcABAdABAeABAYACAaAXAQ\u0026sigh=kp15OUrNN8M\u0026cid=CAASFeRo-wj1CIh_RJzfwGjKwZG1sTYvSQ\u0026ad_mt=[AD_MT]\u0026acvw=[VIEWABILITY]\u0026gv=[GOOGLE_VIEWABILITY]\u0026nb=%5BNB%5D\u0026label=video_click_to_advertiser_site

Thuyết minh về cây cà phê ở Tây Nguyên

Gợi ý bài:

Giới thiệu

– cà phê là một loại cây công nghiệp chiếm tỉ trọng cao ở nước ta

– cà phê Tây nguyên nức tiếng là loại cà phê ngon nhất và được trồng nhiều nhất ở nước ta

cà phê là một loại cây công nghiệp chiếm tỉ trọng cao ở nước ta

Nguồn gốc

– Họ Thiền thảo

– Được trồng nhiều ở vùng Tây Nguyên

– Cà phê bắt đầu từ khi pháp xâm lược nước ta

– Có nguồn gốc từ Pháp

Đặc điểm

a. Thân

– Thấp nhất 6m, cao nhất 10m

– Cành thon dài, lá cuống ngắn, xanh đậm, hình oval

– Mặt trên lá có màu xanh thẫm, mặt dưới xanh nhạt hơn

– Rễ cây cà phê là loại rễ cọc, cắm sâu vào lòng đất từ 1 đến 2,5 m

b. Hoa

– Màu trắng

– Có 5 cánh, nở thành chùm đôi hoặc chùm ba

– Nở trong vòng 3 đến 4 ngày

– Mỗi cây thường có từ 30.000 đến 40 000 hoa

c. Quả

– Sống màu xanh, chín màu đỏ mọng, đen nếu đã chín

– Quả cà phê chứa hai hạt

– Có lớp thịt quả bọc bên ngoài

– Hạt cà phê nằm ép sát vào nhau

– Hạt cà phê có hình tròn hoặc dài

cà phê Tây nguyên

Chăm sóc cà phê

– Rong tỉa cây che bóng kịp thời

– Đánh chồi vượt cho cây cà phê

– Đào rãnh ép xanh, hoặc cày rạch hàng ép xanh

– Làm cỏ, bón phân

– Tạo hình, sửa cành

– Phòng trừ sâu bệnh

Vai trò cây cà phê

a. Trong cuộc sống

– Là một thức uống

– Là một loại thực phẩm

– Một loại cây đại diện cho vùng Tây Nguyên Việt Nam

– Quảng bá hình ảnh của Việt Nam

– Các công dụng khác như: nhuộm tóc, làm đẹp,….

b. Trong kinh tế

– Xuất khẩu

– Mang lại giá trị kinh tế cao

Bạn đang xem bài viết: Thuyết minh về cây cà phê ở Tây Nguyên. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts