Tiểu luận môn phân tích chính sách thuế phân tích tác động của thuế sử dụng đất nông nghiệp

Cấp Sổ Đỏ Với Đất Không Giấy Tờ Sử Dụng Trước 01/7/2014 | THƯ VIỆN PHÁP LUẬT Cấp Sổ Đỏ Với Đất Không Giấy Tờ Sử Dụng Trước 01/7/2014 | THƯ VIỆN PHÁP LUẬT Phân tích tác động thuế sử dụng đất nông nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Ngọc Hùng TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ…

Cấp Sổ Đỏ Với Đất Không Giấy Tờ Sử Dụng Trước 01/7/2014 | THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Cấp Sổ Đỏ Với Đất Không Giấy Tờ Sử Dụng Trước 01/7/2014 | THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Phân tích tác động thuế sử dụng đất nông nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Ngọc Hùng TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI TIỀU LUẬN PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn: PGS TS Nguyễn Ngọc Hùng Học viên thực hiện: Đinh Thị Mỹ Trang TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2015 HVTH: Đinh Thị Mỹ Trang Trang Phân tích tác động thuế sử dụng đất nông nghiệp MỤC LỤC HVTH: Đinh Thị Mỹ Trang Trang GVHD: PGS TS Nguyễn Ngọc Hùng Phân tích tác động thuế sử dụng đất nông nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Ngọc Hùng PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP A Mở đầu Mỗi muốn đưa loại thuế vào áp dụng thực tiễn cần phải tạo sở pháp lý cho việc cưỡng chế thi hành Thuế đất đai ngoại lệ Để đánh thuế đất đai, nhà nước phải ban hành văn pháp luật thuế đất đai làm tảng pháp lý cho việc thực thi loại thuế Tập hợp quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội hình thành trình quan nhà nước có thẩm quyền tập trung khoản thu thuế có liên quan đến đất đai vào ngân sách nhà nước tạo thành pháp luật thuế đất đai Kể từ ban hành, pháp luật thuế đất đai phát huy số tác động tích cực, hỗ trợ công tác quản lý đất đai Thứ nhất, pháp luật thuế đất đai công cụ quan trọng giúp Nhà nước quản lý hoạt động sử dụng đất, khuyến khích việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu Vai trò pháp luật thuế sử dụng đất nông nghiệp pháp luật thuế, nhà đất đảm nhiệm Thứ hai, pháp luật thuế đất đai góp phần đảm bảo động viên công tầng lớp dân cư có sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp để Thứ ba, pháp luật thuế đất đai tạo nguồn thu thường xuyên, ổn định cho ngân sách địa phương, phục vụ tốt cho yêu cầu quản lý điều tiết kinh tế địa phương Ở Việt Nam, có giai đoạn thu từ thuế đất đai đáp ứng hầu hết nhu cầu chi tiêu quyền cấp huyện cấp xã Thuế sử dụng đất nông nghiệp phận quan trọng pháp luật thuế đất đai Việc áp dụng thuế sử dụng đất nông nghiệp dù ban hành lâu bất cập cần phải điều chỉnh Từ đó, định chọn đề tài “Phân tích tác động thuế sử dụng đất nông nghiệp” Đề tài tập trung vào nội dung sau: – Những nội dung thuế sử dụng đất nông nghiệp gì? HVTH: Đinh Thị Mỹ Trang Trang Phân tích tác động thuế sử dụng đất nông nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Ngọc Hùng – Cách thức kinh nghiệm việc áp dụng thuế sử dụng đất nông nghiệp số quốc gia giới -Thực trạng thuế sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp, so sánh thông tin: – Tổng hợp ưu điểm, khuyết điểm, kinh nghiệm quốc gia áp dụng thuế sử dụng đất nông nghiệp Tổng hợp tình hình thực sách thuế sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam – So sánh thông tin, chọn lọc, kế thừa phát huy kinh nghiệm, thành tựu mà quốc gia đạt để đưa đề xuất áp dụng vào sách thuế sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam Đề tài nghiên cứu sách thuế sử dụng đất nông nghiệp với sở pháp lý Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp ban hành ngày 10/7/1993 Đây Luật thuế điều chỉnh hoạt động thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Trên sở đó, tình hình áp dụng luật thuế phù hợp với thực tiễn hay không? Cần đổi hay bãi bỏ luật thuế hay không? HVTH: Đinh Thị Mỹ Trang Trang Phân tích tác động thuế sử dụng đất nông nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Ngọc Hùng B Nội dung CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Khái niệm thuế sử dụng đất nông nghiệp: Thuế nông nghiệp nước ta ban hành ngày 11/5/1951 theo sắc lệnh số 031/SL chủ tịch nước áp dụng thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội Miền Bắc đấu tranh giải phóng dân tộc Miền Nam, sắc lệnh thuế nông nghiệp bổ sung sửa đổi cho phù hợp với nhiệm vụ xây dựng cải tạo kinh tế nước nhà Theo sắc lệnh này, thuế nông nghiệp coi thuế hoa lợi đất Ðầu năm 1983, Nhà nước ban hành Pháp lệnh thuế nông nghiệp áp dụng thống nước Tuy nhiên, để phù hợp với chế quản lý kinh tế nông nghiệp, từ năm 1989 Nhà nước ban hành Pháp lệnh sửa đổi bổ sung Pháp lệnh thuế nông nghiệp để chuyển từ hình thức hoa lợi đất sang thuế bao hàm thuế đất thuế hoa lợi đất Việc chuyển nến kinh tế từ bao cấp sang kinh tế thị trường đòi hỏi phải đổi toàn diện mặt quản lý kinh tế đất nước Pháp lệnh thuế nông nghiệp năm 1983 Pháp lệnh sửa đổi bổ sung năm 1989 bộc lộ nhiều hạn chế tỏ không phù hợp Nhằm hạn chế khuyết điểm văn pháp quy việc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp khuyến khính sử dụng đất nông nghiệp có hiệu qủa, đảm bảo thực công bằng, hợp lý việc đóng góp thu nhập cuả tổ chức, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp, ngày 10/7/1993 Quốc hội khóa kỳ họp thứ III thông qua Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp có hiệu lực thi hành từ 1/1/1994 Chính phủ có Nghị định số 73, 74 ngày 25/10/1993 Bộ tài có Thông tư số 89 ngày 9/1/1993 hướng dẫn thi hành chi tiết Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp Như vậy, thuế dử dụng đất nông nghiệp gồm thuế đất hoa lợi đất, chủ yếu nhằm vào sản xuất nông nghiệp HVTH: Đinh Thị Mỹ Trang Trang Phân tích tác động thuế sử dụng đất nông nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Ngọc Hùng Nghị định số 84-CP ngày 08/8/1994 Chính phủ việc quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế bổ sung hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức diện tích Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngàỵ 23/3/2011 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Nghị số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp số thông tu hướng dẫn khác Phạm vi áp dụng thuế sử dụng đất nông nghiệp Căn Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp Quốc hội ban hành ngày 10/7/1993, có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm 1994 2.1 Đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp – Tổ chức, cá nhân sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp (gọi chung hộ nộp thuế) – Hộ giao quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không sử dụng phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp -Tổ chức, cá nhân nước đầu tư vào Việt Nam sử dụng đất nông nghiệp phải nộp tiền thuê đất theo quy định Điều 29 Luật đầu tư nước Việt Nam, nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định Luật 2.2 Đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp gồm: – Đất trồng trọt đất trồng hàng năm, đất trồng lâu năm, đất trồng cỏ Đất trồng hàng năm đất trồng loại có thời gian sinh trưởng (từ trồng đến thu hoạch) không 365 ngày lúa, ngô, rau, lạc trồng lần cho thu hoạch vài năm không trải qua thời kỳ xây dựng mía, chuối, cói, gai, sả, dứa (thơm) Đất trồng lâu năm đất trồng loại có chu kỳ sinh trưởng 365 ngày, trồng lần cho thu hoạch nhiều năm phải trải qua thời kỳ xây dựng cho thu hoạch cao su, chè, cà phê, cam, quýt, nhãn, cọ, dừa HVTH: Đinh Thị Mỹ Trang Trang Phân tích tác động thuế sử dụng đất nông nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Ngọc Hùng Đất trồng cỏ đất có chủ sử dụng vào việc trồng cỏ để chăn nuôi gia súc – Đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản đất có chủ sử dụng chuyên nuôi trồng thuỷ sản vừa nuôi trồng thuỷ sản vừa trồng trọt, không sử dụng vào mục đích khác – Đất trồng đất trồng rừng giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, chăm sóc khai thác, không bao gồm đất đồi núi trọc Trong trường hợp không sử dụng đất thuộc diện chịu thuế theo quy định điều chủ sử dụng đất phải nộp thuế theo quy định Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp 2.3 Những loại đất không chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp bao gồm: – Đất rừng tự nhiên; – Đất đồng cỏ tự nhiên chưa giao cho tổ chức, cá nhân sử dụng; – Đất để ở, đất xây dựng công trình thuộc diện chịu thuế nhà đất; – Đất làm giao thông, thuỷ lợi dùng chung cho cánh đồng; – Đất chuyên dùng theo quy định Điều 62 Luật đất đai đất xác định sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp làm nhà ở; – Đất Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp thực việc cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê theo quy định Điều 29 Luật đất đai Các xí nghiệp có vốn đầu tư nước Bên nước hợp tác kinh doanh sở hợp đồng có sử dụng đất nông nghiệp, Bên Việt Nam phép dùng quyền sử dụng đất nông nghiệp đưa vào góp vốn nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp phải trả tiền thuê đất theo quy định Điều 79 Nghị định số 18-CP ngày 16-4-1993 Chính phủ Phương pháp tính thuế sử dụng đất nông nghiệp Căn tính thuế sử dụng đất nông nghiệp: 3.1 Diện tích HVTH: Đinh Thị Mỹ Trang Trang Phân tích tác động thuế sử dụng đất nông nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Ngọc Hùng Diện tích tính thuế sử dụng đất nông nghiệp diện tích giao cho hộ sử dụng đất phù hợp với sổ địa Nhà nước Trường hợp chưa lập sổ địa diện tích tính thuế diện tích ghi tờ khai hộ sử dụng đất 3.2 Hạng đất Căn để xác định hạng đất gồm yếu tố: – Chất đất; – Vị trí; – Địa hình; – Điều kiện khí hậu, thời tiết; – Điều kiện tưới tiêu Chính phủ quy định tiêu chuẩn hạng đất tính thuế theo yếu tố nói Điều có tham khảo suất bình quân đạt điều kiện canh tác bình thường năm (1986 – 1990) Hạng đất tính thuế ổn định 10 năm Trong thời hạn ổn định hạng đất, vùng mà Nhà nước đầu tư lớn, đem lại hiệu kinh tế cao, Chính phủ điều chỉnh lại hạng đất tính thuế Căn vào tiêu chuẩn hạng đất hướng dẫn Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đạo Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác định hạng đất tính thuế cho hộ nộp thuế trình quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt Định suất thuế năm tính kilôgam thóc hạng đất sau: 3.2.1 Đối với đất trồng hàng năm đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản: HVTH: Đinh Thị Mỹ Trang Hạng đất Định suất thuế 550 Trang Phân tích tác động thuế sử dụng đất nông nghiệp 460 370 280 180 50 GVHD: PGS TS Nguyễn Ngọc Hùng 3.2.2 Đối với đất trồng lâu năm: Hạng đất Định suất thuế 650 550 400 200 80 3.2.3 Đối với ăn lâu năm trồng đất trồng hàng năm – Bằng 1,3 lần thuế đất trồng hàng năm hạng, thuộc đất hạng 1, hạng hạng 3; – Bằng thuế đất trồng hàng năm hạng, thuộc đất hạng 4, hạng hạng 3.2.4 Đối với lấy gỗ loại lâu năm thu hoạch lần chịu mức thuế: 4% giá trị sản lượng khai thác CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM Tại đánh thuế sử dụng đất nông nghiệp 1.1 Cung cấp nguồn doanh thu cho quyền địa phương, tạo tính độc lập với Trung ương Thuế sử dụng đất nông nghiệp thường chiếm tỷ trọng nhỏ cấu ngành kinh tế Mặc dù vậy, thuế sử dụng đất nông nghiệp nguồn thu quan HVTH: Đinh Thị Mỹ Trang Trang Phân tích tác động thuế sử dụng đất nông nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Ngọc Hùng trọng Ở Nga, thuế sử dụng đất nông nghiệp chiếm 2% tổng nguồn thu thuế, Estonia 26% 1.2 Xác định quyền sở hữu Trong hầu chuyển đổi việc xác định quyền sở hữu đất tài sản đất nhiều thập kỷ.Thuế đất thuế bất động sản, dựa định giá rõ ràng quy trình xác định giá trị, xem chế mà hỗ trợ phát triển thị trường đất đai địa phương môi giới địa phương cho vay dựa tài sản ngành công nghiệp, lĩnh vực đô thị nông thôn 1.3 Tạo khả định giá đất Để đáp ứng nhu cầu định giá, đòi hỏi phải có cán đào tạo có đủ kiến thức hoạt động thị trường Điều cung cấp chế tự truyền đạt kiến thức kinh nghiệp cách rộng rãi tạo trình đào tạo hỗ trợ cho ngành công nghiệp định giá Đây yêu cầu cốt lõi cho phát triển đô thị nông thôn 1.4 Tiết kiệm chi phí thẩm định giá 1.5 Không khuyết khích người nước sở hữu/sử dụng vắng mặt 1.6 Không khuyết khích đầu đất Thuế sử dụng đất tạo nên áp lực phải sử dụng đất, tránh tình trạng đầu 1.7 Quản lý căng thẳng trị đất Ở số quốc Trung Quốc, quốc gia tách từ Liên xô cũ ủng hộ việc sở hữu cá nhân tài sản Ngoài số quốc gia Kenya, Madagascar Mozambique ủng hộ cải cách ruộng đất theo hướng Tác dụng thuế sử dụng đất nông nghiệp 2.1 Tăng cường việc sử dụng đất, hạn chế việc nắm giữ không sử dụng HVTH: Đinh Thị Mỹ Trang Trang 10 Phân tích tác động thuế sử dụng đất nông nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Ngọc Hùng Bất kỳ yếu tố làm tăng chi phí nắm giữ đất cách mức tạo khuyến khích tăng cường sử dụng đất Nếu đất không sử dụng cách tối ưu, việc tăng chi phí nắm giữ đất thông qua thuế tạo nỗ lực lớn việc sử dụng đất (Taxing Agricultural Land: A Policy instrument for Land use Intensification, Local Development and Land Market Reform) Ở nhiều quốc gia với việc phân phối đất không hợp lý, có nhiều lý để tin số lượng đáng kể đất nông nghiệp không sử dụng cường độ tối ưu cho loạt lý lịch sử thể chế, thuế đất hiệu dẫn đến tình hình thâm canh tăng vụ nhằm sử dụng đất tốt Wunderlich (1993), khảo sát thuế đất nông nghiệp Mỹ cho kết luận, đánh giá đầy đủ liệu theo chuỗi thời gian chứng minh “một mối quan hệ tích cực mức thuế suất cao tài sản sử dụng đất nông nghiệp, chuyên sâu mà kết hợp với phân phối công đất nông nghiệp” Yamamura (1986) chứng minh tương tự cho trường hợp Nhật Bản, liên kết việc áp dụng thuế đất để tăng suất nông nghiệp HVTH: Đinh Thị Mỹ Trang Trang 11 Phân tích tác động thuế sử dụng đất nông nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Ngọc Hùng Strasma (2000) cách cấu trúc hệ thống thuế đất nông nghiệp Chile thành công khuyến khích sử dụng đất đánh giá lợi nhuận tiềm đất, cập nhật thường xuyên dựa bảng giao dịch thực tế thị trường Việc tăng cường sử dụng đất kết tất yếu việc dùng thuế có hiệu quả, dẫn đến phân phối lại nguồn lực từ chủ thể sử dụng hiệu thành chủ thể sử dụng có hiệu thông qua thị trường hỗ trợ kinh nghiệm quốc tế 2.2 Thuế đất gây phân phối lại đất Tác động thuế đất nông nghiệp chế truyền dẫn đến việc tái phân phối thị trường đất Xem xét Brazil, Assuncao Moreira (2005) lưu ý thuế đất (thuế tài sản nông thôn – ITR) Brazil dùng để hỗ trợ sách công cộng để phân phối lại đất, thành công Họ cho có mức độ cao việc trốn thuế gây cản trở hiệu sách quản lý việc nắm giữ đất.Thuế thu quyền địa phương nơi chủ đất lớn thường vận động hành lang để trốn thuế Ngoài ra, thuế dựa đất “không sử dụng”, điều khó khăn để xác định.Mặc dù có hạn chế, nhà kinh tế học kết luận “thuế đất thích hợp điều chỉnh giá đất kinh tế, lôi kéo phân phối lại đất từ chủ đất lớn chuyển nhượng cho nông dân sản xuất nhỏ Strasma cộng (1987) kết luận việc sử dụng thuế đất nông nghiệp để phân phối lại kích thích không thành công thuế đất tỷ lệ thấp ảnh hưởng đến định chủ sở hữu bất động sản Shearer cộng (1991) lạc quan thận trọng thuế đất công cụ sách để khuyến khích phân phối lại nước Mỹ Latinh Những khía cạnh ưu đãi thuế sử dụng đất nông nghiệp – Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cho nông dân có thu nhập thấp nhằm tạo tính công xã hội, kích thích lao động sản xuất HVTH: Đinh Thị Mỹ Trang Trang 12 Phân tích tác động thuế sử dụng đất nông nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Ngọc Hùng – Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, khuyến khích phân phối lại nguồn lực có hiệu quả, kích thích nông nghiệp phát triển, thu hút nguồn lực vào nông nghiệp nhân lực, vật lực, tài lực … Tác động thuế sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam 4.1 Đẩy nhanh tốc độ xóa đói giảm nghèo, nâng cao phần đời sống nông thôn, hạn chế tốc độ phân cấp giàu nghèo thành thị nông thôn với sách thuế ưu đãi cho hộ nông dân nghèo Theo báo cáo Bộ Tài chính, thực sách miễn, giảm trên, từ năm 2003 đến năm 2010, năm miễn, giảm cho 11.249.076 hộ với diện tích miễn, giảm khoảng 5.462.278 ha; tổng số thuế miễn, giảm 1.851.577 quy thóc, tương đương 2.837 tỷ đồng Với lượng thuế giảm không đáng kể, Chính phủ giúp hỗ trợ cho hộ nông dân nghèo kích thích sản xuất nông nghiệp, ổn định sống, giảm khoảng cách giàu nghèo, thực cấu ngành nông nghiệp 4.2 Khuyến khích DN đầu tư phát triển nông nghiệp Hiện nước có khoảng 39.414 doanh nghiệp (DN) hoạt động nông thôn, chiếm 30% tổng số DN nước Mặc dù đạt kết định, nhiên, số DN thật hoạt động lĩnh vực nông lâm thuỷ sản 1.454 DN, với tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 32,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 6% tổng số vốn khu vực DN nông thôn 0,9% tổng số vốn DN nước Trong số đó, phần lớn DN nhỏ vừa, DN có vốn 10 tỷ đồng chiếm 60%, DN có số vốn 200 tỷ đồng chiếm 3% Tỷ lệ DN hoạt động lĩnh vực nông nghiệp hoạt động có lãi tương đối thấp, số DN bị thua lỗ lớn, chiếm tới gần 1/3 tổng số DN quốc doanh hoạt động lĩnh vực nông nghiệp Bên cạnh đó, vốn đầu tư trực tiếp nước đăng ký tập trung vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, xây dựng; lĩnh vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ ngày có xu hướng giảm, năm gần HVTH: Đinh Thị Mỹ Trang Trang 13 Phân tích tác động thuế sử dụng đất nông nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Ngọc Hùng Trong 10 năm (từ 1998-2008), vốn đầu tư trực tiếp nước nông nghiệp chiếm 10,7% tổng số dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước nước với 966 dự án Quy mô dự án 1/10 mức trung bình dự án khác Do vậy, với mức thuế SDĐ nông nghiệp ưu đãi góp phần khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, qua thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn Khi sách vào sống, hy vọng vào tác dụng tích cực đến việc xây dựng nông nghiệp, nông dân nông thôn-lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước tập trung quan tâm sâu sắc 4.3 Kích thích tăng suất sử dụng đất nông nghiệp, tránh tình trạng đất hoang hóa Hiện nay, Nhà nước có sách miễn giảm thuế, kích thích sản xuất nông nghiệp Tuy nhiên, tình trạng đất hoang hóa diễn Do cần áp dụng mức thuế cao hay thấp, đánh vào đối tượng để giảm thiểu diện tích đất hoang hóa vấn đề cần quan tâm mức quan ban ngành Những tồn sách thuế sử dụng đất nông nghiệp 5.1 Mức thuế suất chưa cập nhật thường xuyên nhằm phù hợp với tình hình kinh tế Nền kinh tế vận động thay đổi, kèm theo yếu tố lạm phát, tăng trưởng Thuế suất thuế sử dụng đất nông nghiệp lại không cập nhật để phù hợp với tình hình kinh tế 5.2 Thuế sử dụng đất nông nghiệp gánh nặng cho nông dân có thu nhập thấp Nông dân phải đối mặt với nhiều khó khăn, bao gồm phân bón tăng cao chi phí thuốc trừ sâu thị trường hạn chế cho sản phẩm Ngoài ra, họ chịu chèn ép thương lái thu mua nông sản HVTH: Đinh Thị Mỹ Trang Trang 14 Phân tích tác động thuế sử dụng đất nông nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Ngọc Hùng Bên cạnh đó, yếu tố mùa màng không thuận lợi, thiên tai, dịch bệnh rủi ro lớn ngành nông nghiệp Thuế sử dụng đất nông nghiệp gánh nặng không nhỏ cho người nông dân 5.3 Chưa nhận quan tâm mức quan ban ngành Dù loại thuế đời từ lâu, đóng góp nguồn thu không nhỏ cho ngân sách nhà nước trước Tuy nhiên, có điều tra, khảo sát, thống kê phân tích tình hình quản lý, thu thuế; đánh giá hiệu đạt từ sách thuế sử dụng đất nông nghiệp Từ đó, việc thu thuế không triệt để, quản lý không đạt hiệu quả, gây thất thu thuế cho ngân sách nhà nước 5.4 Năng lực quản lý hạn chế CHƯƠNG III: KIẾN NGHỊ Dựa kinh nghiệm nước 1.1 Các quốc gia giới nhận khiếm khuyết Thuế sử dụng đất nông nghiệp nên nỗ lực miễn giảm, loại bỏ Trung Quốc quốc gia bãi bỏ loại thuế Họ đưa chương trình cấu thuế “Tax for fee reform – TFR” vào năm 2002 trước than phiền người dân phải chịu gánh nặng thuế TFR nhằm mục đích xếp lại nguồn thu thuế, tạo minh bạch tăng tính hiệu việc cung cấp dịch vụ Tuy nhiên, họ gặp phải trở ngại lớn Đó việc sụt giảm nguồn thu ngân sách địa phương giảm tính tự chủ địa phương việc cung cấp dịch vụ Từ đó, địa phương phải chịu lệ thuộc nhiều vào ngân sách quốc gia trở thành đơn vị có chức quản lý Hơn nữa, nhiều dịch vụ bị cắt giảm thiếu hụt ngân sách Đặc biệt Tây Bắc Trung Quốc, có giảm mạnh việc cung cấp dịch vụ giáo dục y tế Giải pháp khắc phục chuyển tiền từ nơi khác gặp phải chậm trễ phối hợp không đồng Từ đó, việc giảm cắt bỏ tạo tâm lý bất mãn dân chúng dịch vụ bị cắt giảm HVTH: Đinh Thị Mỹ Trang Trang 15 Phân tích tác động thuế sử dụng đất nông nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Ngọc Hùng Nhằm khắc phục khuyết điểm việc tái cấu hệ thống thuế, Trung Quốc cắt giảm nhân viên tinh giản đơn vị quản lý hành thành cấp quản lý cao nhằm nâng cao hiệu quản lý, giảm trừ tính quan liêu cán quản lý Bên cạnh đó, họ khuyến khích đơn vị kinh doanh nông nghiệp hoạt động tích cực tạo nên nguồn thu bù đắp cho khoản thuế sử dụng đất nông nghiệp bị bãi bỏ Như vậy, Trung Quốc bãi bỏ thuế sử dụng đất nông nghiệp Tỉnh Anhui vào năm 2000, sau thực rộng rải 20 tỉnh thành khác đến 2002 Cuối thực bãi bỏ thuế sử dụng đất nông nghiệp triệt để vào năm 2006 Trung Quốc thực bãi bỏ thuế nông nghiệp vào năm 2006 1.2 Miễn giảm thuế Việc miễn giảm thuế nông nghiệp tạo nên lợi ích cho nông dân Đối với nước Mỹ, họ cho việc mang lại lợi ích cho nông dân, việc giảm thuế tạo giàu có tiếng (theo Noel Brinkerhoff) Ví dụ, Michael Dell, người sáng lập hãng máy tính Dell, người giàu thứ hai Texas, tận dụng lợi việc giảm thuế nông nghiệp bất động sản trang trại 1,700 mẫu Anh ông ngoại ô Austin ông sử dụng đất khu bảo tồn săn bắn cá nhân Động thái làm cho ông tiết kiệm 1.000.000 đô la Mỹ tiền thuế phải nộp 1.3 Nhận thức phương pháp né thuế người dân Tỷ phú Steve Forbes đưa vài bò vào bất động sản khu Bedminister cao cấp, New Jersey, điều giúp ông giảm nhiều 90% thuế tài sản việc chuyển đổi hình thức sử dụng đất thành đất nông nghiệp Khi giữ chức vụ thống đốc Bang Texas, George W Bush chọn vị trí đặt nhà bên bờ hồ gần Athens xem danh lam thắng cảnh Với nỗ lực di dời chổ khu đất nông nghiệp, Ông George W Bush tiết kiệm khoản thuế 500 Đô la Mỹ cho lần đóng thuế Một vài năm sau đó, ông Bush miễn thuế nông nghiệp trang trại 1.500 mẫu Anh ông Crawford, Texas, giảm trị giá tính thuế từ 2.100.000 $ đến 950.000 $ HVTH: Đinh Thị Mỹ Trang Trang 16 Phân tích tác động thuế sử dụng đất nông nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Ngọc Hùng Ở số quốc gia phát triển, tình trạng quản lý thu thuế lỏng lẻo, dẫn đến phát sinh tiêu cực, hối lộ tham nhũng Các đối tượng có thu nhập cao tận dụng kẽ hở để giảm số thuế phải đóng Đây số kinh nghiệm việc né thuế, quan ban ngành tiếp thu để quản lý nguồn thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tốt Dựa thực tiễn thực Việt Nam 2.1 Tạo khung pháp lý chặt chẽ, thường xuyên cập nhật thuế suất phù hợp với tình hình kinh tế thời điểm Nhằm tạo tính công sở cho việc tính thuế, quản lý thuế, Nhà nước cần quan tâm tạo khung pháp lý chặt chẽ, tạo điều kiện thu thuế xác đối tượng, tránh thất thoát nguồn thu thuế 2.2 Bãi bỏ luật thuế sử dụng đất nông nghiệp Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Nguyễn Duy Lương cung cấp số liệu thống kê thuế sử dụng đất nông nghiệp mang nguồn thu khoảng 1,8 nghìn tỷ đồng (tương đường 94.700.000 $) năm Nếu so sánh với thu nhập quốc dân, nguồn thu từ thuế sử dụng đất nông nghiệp tương đương với 0,02% GDP tạo gánh nặng lớn cho nông dân sản xuất nhỏ cần loại bỏ phần nổ lực quốc gia nhằm loại bỏ nghèo đói, cho biết Bà Dương Thị Ngọc Viện Chính sách Chiến lược Nông nghiệp Phát triển nông thôn đôn đốc việc bãi bỏ thuế sử dụng đất nông nghiệp Bà cho loại bỏ thuế động lực cho nông dân tích tụ đất đai, phát triển sản xuất nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp Phó Giám đốc Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài – Phạm Duy Khương cho biết: “Bộ muốn loại bỏ thuế vĩnh viễn để giảm áp lực nông dân giúp đảm bảo an ninh lương thực” Tuy nhiên, ông cho Bộ cần phải thực thi theo Luật Đất đai có trách nhiệm đưa quy định miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cắt giảm thông qua năm 2020 Nếu muốn xóa bỏ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, HVTH: Đinh Thị Mỹ Trang Trang 17 Phân tích tác động thuế sử dụng đất nông nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Ngọc Hùng pháp luật phải thay đổi Do đó, việc bãi bỏ sắc thuế phức tạp cần có thời gian 2.3 Miễn giảm thuế Ngành nông nghiệp từ xưa đến chiếm tỷ trọng không nhỏ cấu ngành kinh tế nước ta Bên cạnh đó, thu nhập từ chủ thể hoạt động ngành nông nghiệp có mức thu nhập không cao Do đó, Nhà nước cần quan tâm hỗ trợ, miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp nhằm tháo gỡ gánh nặng thuế, tạo điều kiện kích thích sản xuất Cần có sách thuế phù hợp, kích thích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, tăng nguồn thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp loại thuế khác Ngoài ra, điều nhằm kích thích ngành nông nghiệp phát triển 2.4 Đào tạo nguồn nhân lực Nguồn lực người đóng vai trò quan trọng công tác quản lý Nhà nước cần quan tâm sách đào tạo nguồn nhân lực, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nhân viên trẻ, truyền đạt kinh nghiệm Có sách tiếp cận, học hỏi kỹ quản lý từ nước phát triển giới HVTH: Đinh Thị Mỹ Trang Trang 18 Phân tích tác động thuế sử dụng đất nông nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Ngọc Hùng C KẾT LUẬN Với nội dung trình bày, có nhìn tổng quát từ cách sử dụng thuế đất nông nghiệp nước đến cách sử dụng Việt Nam Chúng ta nhận thức tác dụng, vai trò thuế sử dụng đất nông nghiệp, điểm tương đồng khác biệt cách thực quản lý nước tình hình thực tế Việt Nam Từ đó, đưa số giải pháp nhằm cải thiện cách thức áp dụng thuế sử dụng đất nông nghiệp vào kinh tế nước nhà Đề tài gặp phải số hạn chế việc tổng hợp số liệu, phân tích tình hình thực trạng áp dụng thuế sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam Từ đó, gặp phải thiếu sót, không đánh giá hết thực trạng diễn để đưa giải pháp thiết thực hơn, cụ thể nhằm cảm thiện hệ thống thuế lĩnh vực đất nông nghiệp HVTH: Đinh Thị Mỹ Trang Trang 19 Phân tích tác động thuế sử dụng đất nông nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Ngọc Hùng D DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO – Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp (10/07/1993) – John James Kennedy: From the Tax-for-Fee Reform to the Abolition of Agricultural Taxes: The Impact on Township Governments in North-west China Malcolm D Childress, Peter Hansen, David Solomon, Rogier van den Brink: (10/7/2007): Taxing Agricultural Land: A Policy instrument for Land use Intensification, Local Development and Land Market Reform – http://vietnamnews.vnagency.com.vn/Agriculture/198966/farmers-receiveagricultural-land-tax-relief.html – http://www.allgov.com/Where_is_the_Money_Going/ViewNews/Pseudo_Agricult ural_Tax_Breaks_Save_Money_for_Rich_and_Famous_110421 http://www.tiengiang.gov.vn/xemtin.asp?cap=3&id=12670&idcha=9664 HVTH: Đinh Thị Mỹ Trang Trang 20 […]… khía cạnh ưu đãi của thuế sử dụng đất nông nghiệp – Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cho nông dân có thu nhập thấp nhằm tạo tính công bằng xã hội, kích thích lao động sản xuất HVTH: Đinh Thị Mỹ Trang Trang 12

Phân tích tác động của

thuế sử dụng đất nông nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Ngọc Hùng – Ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, khuyến khích phân phối lại nguồn… “một mối quan hệ tích cực giữa các mức thuế suất cao hơn tài sản và sử dụng đất nông nghiệp, chuyên sâu hơn mà lần lượt được kết hợp với phân phối công bằng hơn đất nông nghiệp” Yamamura (1986) đã chứng minh tương tự cho trường hợp ở Nhật Bản, liên kết việc áp dụng thuế đất để tăng năng suất nông nghiệp HVTH: Đinh Thị Mỹ Trang Trang 11

Phân tích tác động của

thuế sử dụng đất nông nghiệp GVHD: PGS TS… Luật Đất đai và có trách nhiệm đưa ra những quy định về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp và cắt giảm chỉ thông qua năm 2020 Nếu muốn xóa bỏ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, HVTH: Đinh Thị Mỹ Trang Trang 17

Phân tích tác động của

thuế sử dụng đất nông nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Ngọc Hùng pháp luật phải được thay đổi Do đó, việc bãi bỏ sắc thuế này rất phức tạp và cần có thời gian 2.3 Miễn giảm thuế. .. bù đắp cho khoản thuế sử dụng đất nông nghiệp bị bãi bỏ Như vậy, Trung Quốc bãi bỏ thuế sử dụng đất nông nghiệp đầu tiên ở Tỉnh Anhui vào năm 2000, sau đó thực hiện rộng rải trên 20 tỉnh thành khác đến 2002 Cuối cùng thực hiện bãi bỏ thuế sử dụng đất nông nghiệp triệt để vào năm 2006 Trung Quốc đã thực sự bãi bỏ thuế nông nghiệp vào năm 2006 1.2 Miễn giảm thuế Việc miễn giảm thuế nông nghiệp sẽ tạo nên… thích nông nghiệp phát triển, thu hút nguồn lực vào nông nghiệp như nhân lực, vật lực, tài lực … 4 Tác động của thuế sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam 4.1 Đẩy nhanh tốc độ xóa đói giảm nghèo, nâng cao phần nào đời sống nông thôn, hạn chế tốc độ phân cấp giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn với một chính sách thuế ưu đãi cho các hộ nông dân nghèo Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thực hiện chính sách. .. chính sách tiếp cận, học hỏi kỹ năng quản lý từ các nước phát triển trên thế giới HVTH: Đinh Thị Mỹ Trang Trang 18

Phân tích tác động của

thuế sử dụng đất nông nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Ngọc Hùng C KẾT LUẬN Với những nội dung đã được trình bày, chúng ta đã có được một cái nhìn tổng quát từ cách sử dụng thuế đất nông nghiệp của nước ngoài đến cách sử dụng tại Việt Nam Chúng ta nhận thức được tác dụng, … sự chèn ép của thương lái thu mua nông sản HVTH: Đinh Thị Mỹ Trang Trang 14 Phân tích tác động của thuế sử dụng đất nông nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Ngọc Hùng Bên cạnh đó, yếu tố mùa màng không thuận lợi, thiên tai, dịch bệnh cũng là một rủi ro lớn trong ngành

nông nghiệp Thuế sử dụng đất nông nghiệp

sẽ là một gánh nặng không nhỏ cho người nông dân 5.3 Chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của các cơ.. .Phân tích tác động của thuế sử dụng đất nông nghiệp GVHD: PGS TS Nguyễn Ngọc Hùng Bất kỳ yếu tố nào làm tăng chi phí nắm giữ đất một cách đúng mức sẽ tạo ra sự khuyến khích tăng cường sử dụng đất Nếu đất không được sử dụng một cách tối ưu, việc tăng chi phí nắm giữ đất thông qua thuế sẽ tạo ra nỗ lực lớn trong việc sử dụng đất (Taxing Agricultural Land: A Policy… nghiệm quốc tế 2.2 Thuế đất gây ra phân phối lại đất Tác động của thuế đất nông nghiệp như là một cơ chế truyền dẫn đến việc tái phân phối thị trường đất Xem xét Brazil, Assuncao và Moreira (2005) lưu ý rằng thuế đất (thuế tài sản nông thôn – ITR) ở Brazil được dùng để hỗ trợ các chính sách công cộng để phân phối lại đất, nhưng rất ít thành công Họ cho rằng có một mức độ cao về việc trốn thuế và gây cản… lĩnh vực nông nghiệp, qua đó thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn Khi chính sách đi vào cuộc sống, chúng ta có thể hy vọng vào những tác dụng tích cực đến việc xây dựng nông nghiệp, nông dân và nông thôn-lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước đang tập trung quan tâm sâu sắc 4.3 Kích thích tăng năng suất sử dụng đất nông nghiệp, tránh tình trạng đất hoang hóa Hiện nay, mặc dù Nhà nước đã có những chính sách miễn … nhân sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp (gọi chung hộ nộp thuế) – Hộ giao quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không sử dụng phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp. .. Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp Như vậy, thuế dử dụng đất nông nghiệp gồm thuế đất hoa lợi đất, chủ yếu nhằm vào sản xuất nông nghiệp HVTH: Đinh Thị Mỹ Trang Trang Phân tích tác động thuế sử dụng. .. đất theo hướng Tác dụng thuế sử dụng đất nông nghiệp 2.1 Tăng cường việc sử dụng đất, hạn chế việc nắm giữ không sử dụng HVTH: Đinh Thị Mỹ Trang Trang 10 Phân tích tác động thuế sử dụng đất nông

Bạn đang xem bài viết: Tiểu luận môn phân tích chính sách thuế phân tích tác động của thuế sử dụng đất nông nghiệp. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts